41135

Anema Stables 3

€ 45.000  |  5,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 72
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 16-11-2021 in 1 uur volgeschreven door 72 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Anema Stables
Sector Land- en tuinbouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-05-2000

Leendoel

Anema Stables is een fok en opfokbedrijf voor rijpaarden (springen en dressuur) en groeit nog steeds in omzet en omvang. Op dit moment telt het bedrijf ongeveer 105 paarden. Jonge paarden worden vanaf een half jaar door zowel particuliere als zakelijke relaties aangeboden. Bij Anema Stables worden ze tot de leeftijd van drie tot vier jaar grootgebracht tot volwassen dieren, waarna ze terug gaan naar de eigenaar. Daarnaast beschikt het bedrijf ook over een aantal fokmerries waar jaarlijks een aantal veulens mee gefokt worden. De zakelijke relaties komen uit Nederland, Duitsland, Italië, de Verenigde Staten, Mexico Zweden en Groot Brittannië. De ondernemer is in april 2019 en in december 2019 eerder een financiering via Collin Crowdfund aangegaan. Door een toename van de omzet in met name het aantal paarden in opfok van derden is er ook meer behoefte aan ruwvoer (kuilgras en stro). Het ruwvoer wordt in het zomerseizoen gewonnen met eigen mechanisatie. Door de vergrote behoefte aan ruwvoer liepen de kosten voor het inwinnen van het ruwvoer in de zomermaanden ook op, hierdoor is er bij de ondernemer liquiditeitskrapte ontstaan. Om dit op te vangen wordt een financiering gevraagd.  

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 45.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 5,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 45.000
Totaal € 45.000
Collin Direct € 45.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is meneer D. Anema handelend onder de naam Anema Stables. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De hoofdelijke aansprakelijkheid is vanwege de overwaarde op het onroerend goed op dit moment materieel.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 45.000,- op het stuk grasland, kadastraal bekend als sectie L, nummer 1289 te Dalen (grootte: 28.654m2) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Er is naar verwachting sprake van een ruime overwaarde op het onroerend goed waar een hypotheek op gevestigd zal worden. 
  • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Anema Stables is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Anema Stables. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
De ondernemer meldt het volgende: "De coronapandemie heeft totaal geen invloed gehad op de bedrijfsactiviteiten. Eigenlijk is er nog meer vraag naar opfok ontstaan. Dit is natuurlijk deels te verklaren doordat mensen meer gedwongen thuis moeten zijn en dan gaan zoeken naar mogelijkheden om een paard / veulen aan te kopen. Anderzijds is er meer vraag ontstaan in paarden in de leeftijd vanaf 3 jaar waar ruiters mee kunnen beginnen met (aan)rijden. Deze vraag is zowel in binnen als buitenland aan het toenemen."

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer werkt met een gebroken boekjaar van 1 mei tot 30 april dat jaar erop. De langlopende schulden op de balans bestaat onder andere uit de eerdere financieringen van Collin Crowdfund, alsmede een aantal leaseobjecten voor de bedrijfsuitoefening. 

Jaarcijfers

Balans overzicht 1 mei 2020 tot en met 2021

Activa

  1 mei 2020 – 30 april 2021
Vaste activa € 1.104.000
Vlottende activa € 36.000
Overige vlottende activa € 2.000
Totaal € 1.142.000

Passiva

  1 mei 2020 – 30 april 2021
Eigen vermogen € 681.000
Langlopende schulden € 398.000
Kortlopende schulden € 63.000
Totaal € 1.142.000

Winst- en verliesrekening 1 mei 2020 – 30 april 2021

Omzet € 184.000
Bruto winst € 123.000
Kosten € 99.000
Resultaat € 24.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-285245 heeft € 200 geïnvesteerd.
16-11-2021 om 11:01
investeerder-110938 heeft € 200 geïnvesteerd.
16-11-2021 om 11:01
investeerder-45289 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-11-2021 om 11:01
investeerder-210019 heeft € 200 geïnvesteerd.
16-11-2021 om 11:00
investeerder-125347 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-11-2021 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders