31968

Anema-Stables

€ 60.000  |  6,5% rente  |  120 maanden  Investeerders: 98
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 29-04-2019 in 4 uur volgeschreven door 98 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Anema Stables
Sector Land- en tuinbouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Bouw onroerend goed
Datum van oprichting 01-05-2000
Website NVT

Leendoel

Anema Stables is een fok en opfokbedrijf voor rijpaarden (springen en dressuur). Op dit moment telt het bedrijf ongeveer 80 paarden. Jonge paarden worden vanaf een half jaar door zowel particuliere als zakelijke relaties aangeboden. Bij Anema Stables worden ze tot de leeftijd van 3 tot 4 jaar grootgebracht tot volwassen dieren, waarna ze terug gaan naar de eigenaar. Daarnaast beschikt het bedrijf ook over een aantal fokmerries waar jaarlijks een aantal veulens mee gefokt worden. De zakelijke relaties komen uit Nederland, Duitsland, Italië, de Verenigde Staten en Mexico. Om de aanhoudende groei aan te kunnen, wordt er een nieuwe loods gebouwd. Er wordt een lineaire lening van € 60.000,- verstrekt met een looptijd van 120 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Bouw loods € 60.000
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is meneer D. Anema handelend onder de naam Anema Stables. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een eerste hypotheek gevestigd op cultuurgronden ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit betreft 5,9 ha grond met een marktwaarde van € 130.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Anema Stables is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Anema Stables en de begroting over 2018-2019. Voor boekjaar 2019-2020 wordt een verdere doorgroei van de onderneming verwacht, mede op basis van deze investering. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Extra toelichting bij jaarcijfers 2018-2019
Anema Stables heeft een verlegd boekjaar dat loopt van mei tot en met april. De cijfers van boekjaar 2018-2019 zijn gebaseerd op tussentijdse cijfers. Aangezien het boekjaar nog niet volledig gerealiseerd is, spreken we van een begroting. De positieve vermogensontwikkeling in het boekjaar 2018-2019 komt voort uit een schenking van de grond.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2017-2018 en 2018-2019 (begroting)

Activa

  2017-2018 2018-2019 (begroting)
Vaste activa € 736.000 € 891.000
Vlottende activa € 23.000 € 33.000
Overige activa € 0 € 5.000
Totaal € 759.000 € 929.000

Passiva

  2017-2018 2018-2019 (begroting)
Eigen vermogen € 538.000 € 696.000
Langlopende schulden € 195.000 € 219.000
Kortlopende schulden € 26.000 € 14.000
Totaal € 759.000 € 929.000

Winst- en verliesrekening 2018-2019 (begroting)

Omzet € 161.000  
Bruto winst € 113.000  
Kosten € 86.000  
Netto winst € 27.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-16805 heeft € 300 geïnvesteerd.
29-04-2019 om 16:46
investeerder-22901 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-04-2019 om 16:40
investeerder-52048 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
29-04-2019 om 16:35
investeerder-67411 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-04-2019 om 16:32
investeerder-30870 heeft € 200 geïnvesteerd.
29-04-2019 om 16:29

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders