34440

Anema Stables

€ 150.000  |  6,0% rente  |  120 maanden  Investeerders: 320
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-12-2019 in 22 uur volgeschreven door 320 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Anema Stables Sector Land- en tuinbouw
Rechtsvorm Eenmanszaak Leendoel Aankoop agrarische grond
Datum van oprichting 01-05-2000 Website N.v.t.

Leendoel

Anema Stables is een fok en opfokbedrijf voor rijpaarden (springen en dressuur) en groeit nog steeds in omzet en omvang. Op dit moment telt het bedrijf ongeveer 85 paarden. Jonge paarden worden vanaf een half jaar door zowel particuliere als zakelijke relaties aangeboden. Bij Anema Stables worden ze tot de leeftijd van drie tot vier jaar grootgebracht tot volwassen dieren, waarna ze terug gaan naar de eigenaar. Daarnaast beschikt het bedrijf ook over een aantal fokmerries waar jaarlijks een aantal veulens mee gefokt worden. De zakelijke relaties komen uit Nederland, Duitsland, Italië, de Verenigde Staten en Mexico. Om de aanhoudende groei aan te kunnen, is er een nieuwe loods gebouwd, middels een eerdere succesvolle crowdfund campagne via Collin in april 2019. Hierbij treft u de link naar de eerdere financieringscampagne. De ondernemer wenst de aanliggende grond (grasland) aan zijn kavel ter grootte van 2,0515 hectare aan te kopen en tevens een investering te doen in de mestopslag in verband met de nieuwe loods. De investering bedraagt € 150.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 120 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing groot € 756,31 en een slottermijn van € 60.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Financieringsbehoefte

Aankoop perceel 2,0515 hectare € 115.000
Investering in mestoplsag € 30.000
Onvoorzien € 5.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn de heer D. Anema handelend onder de naam Anema Stables en zijn echtgenote mevrouw M. Anema – Tanja. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt ten behoeve van de investeerders een hypotheek gevestigd ter hoogte van € 150.000,-, eerste in rang op de aan te kopen grond, kadastraal bekend Gemeente Dalen sectie L nummer 762, groot 2,0515 hectare en tweede in rang op de cultuurgronden, kadastraal bekend als Dalen L 974, groot 5,9385 hectare welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund ter hoogte van € 60.000,- (openstaande schuld € 56.500,-). De cultuurgronden zijn op 27 maart 2019 getaxeerd op een marktwaarde ter hoogte van € 130.000,-. Daarbij dient vermeld te worden dat de gronden op dat moment nog gepacht werden, waarop de taxatie is gebaseerd. Inmiddels zijn de cultuurgronden volledig in eigendom, waardoor de marktwaarde naar verwachting fors is toegenomen. Daarboven is er qua waarde het perceel dat aangekocht wordt voor € 115.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Anema Stables is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Anema Stables heeft een verlegd boekjaar dat loopt van mei tot en met april. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Anema Stables over het jaar 1 mei 2018 – 30 april 2019 en de begroting voor 1 mei 2019 – 30 april 2020. Voor boekjaar 2019-2020 wordt een verdere doorgroei van de onderneming verwacht, mede op basis van de investeringen. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht 1 mei 2018 – 30 april 2019

Activa

  1 mei 2018 – 30 april 2019
Vaste activa € 903.000
Vlottende activa € 41.000
Overige vlottende activa € –
 
Totaal € 944.000

Passiva

  1 mei 2018 – 30 april 2019
Eigen vermogen € 684.000
Voorzieningen € 54.000
Langlopende schulden € 184.000
Kortlopende schulden € 22.000
Totaal € 944.000

Winst- en verliesrekening 1 mei 2018 – 30 april 2019

Omzet € 167.000  
Bruto winst € 120.000  
Kosten € 86.000  
Resultaat € 34.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110319 heeft € 1.900 geïnvesteerd.
24-12-2019 om 7:19
investeerder-110768 heeft € 200 geïnvesteerd.
24-12-2019 om 6:59
investeerder-49785 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-12-2019 om 6:49
investeerder-28193 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-12-2019 om 6:39
investeerder-2948 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-12-2019 om 6:12

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders