39372

Annafleur B.V.

€ 60.000  |  5,5% rente  |  84 maanden  Investeerders: 142
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-08-2021 in 1 uur volgeschreven door 142 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Annafleur B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 28-05-2004

Leendoel

De heer Van Deelen is werkzaam als stukadoor onder de handelsnaam Annafleur B.V. De ondernemer is voornamelijk werkzaam in de provincies Utrecht en Gelderland. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om een nieuwbouw bedrijfsruimte te kopen. Voor de aankoop van de bedrijfsruimte is een financiering benodigd. 

Er wordt een lineaire lening van € 60.000,- verstrekt met een looptijd van 84 maanden met een vaste rente van 5,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfsruimte € 110.000
Totaal € 110.000
Eigen inbreng € 50.000
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Annafleur B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het aan te kopen nieuwbouw bedrijfspand aan de Stephensonstraat 17-06 te Harderwijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De bedrijfsruimte wordt voor €110.000,- aangekocht.
  • De heer W. van Deelen geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van €30.000,-.  De waarde van de borgstelling is momenteel materieel.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in afwijking met de algemene voorwaarden na 60 maanden boetevrij vervroegd af te lossen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Annafleur B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Annafleur B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan dat corona geen negatieve invloed heeft gehad. 

Toelichting jaarcijfers
Het kort vreemd vermogen is voor het grootste deel (€ 118.000,-) toe te wijden aan een rekening courant van de directie. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 37.000
Vlottende activa € 25.000
Overige vlottende activa €89.000
Totaal € 151.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 7.000
Langlopende schulden € 16.000
Kortlopende schulden € 128.000
Totaal € 151.000

Winst- en verliesrekening ultimo 2020

Omzet € 242.000  
Bruto winst € 130.000  
Kosten € 73.000  
Belasting € 9.000  
Netto winst € 48.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-269843 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-08-2021 om 14:20
investeerder-101801 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-08-2021 om 14:18
investeerder-108213 heeft € 300 geïnvesteerd.
24-08-2021 om 14:18
investeerder-9063 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2021 om 14:17
investeerder-147148 heeft € 200 geïnvesteerd.
24-08-2021 om 14:17

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders