43369

Antonis Groep B.V.

€ 1.000.000  |  6,5% rente  |  15 maanden  Investeerders: 734
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 29-09-2022 in 1 uur volgeschreven door 734 investeerders

Samenvatting

Antonis Groep B.V. is een familiebedrijf dat in ruim 33 jaar uitgegroeid is tot een grote, bepalende partij in de verhuur van o.a. sanitaire voorzieningen voor bouwterreinen en evenementen. Daarnaast heeft men in de loop der jaren twaalf bedrijfspanden in en rondom de thuisbasis in Goirle aangekocht voor eigen opslag en verhuur aan derden. De LTV (Loan to Value ) is 74%.

De lening wordt aangewend voor de herfinanciering van een aantal lopende leningen. Een van de leningen die geherfinancierd wordt is de bestaande lening van Collin Crowdfund. Men heeft in maart 2021 ook een andere lening via Collin Crowdfund afgesloten, welke reeds volledig afgelost is. Tot op heden is er altijd aan de betalingsverplichtingen voldaan.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 2.820.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 1.820.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.000.000,-. De looptijd is 15 maanden aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 1.000.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. De LTV bedraagt 74%.

Risico
De Dun & Bradstreet score is Laag Risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Antonis Verhuur B.V., Antonis Groep B.V., P. Antonis B.V. en Antonis Beheer B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het:
  • Bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nieuwkerksedijk 13, 5051 HS te Goirle, kadastraal bekend als sectie D nummer 2372 te Goirle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 470.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 05-02-2021;
  • Bedrijfsmatig onroerend goed aan de Ondernemersweg 7 en 9, 4691 SL te Tholen, kadastraal bekend als sectie S nummers 191 en 190 te Tholen. Het onroerend goed kent een markwaarde van € 890.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 06-02-2020.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de volgende onroerende goederen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund:
  • bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nieuwkerksedijk 13, 5051 HS te Goirle, kadastraal bekend als sectie D nummer 2372 te Goirle;
  • bedrijfsmatig onroerend goed aan de Ondernemersweg 7 en 9, 4691 SL te Tholen, kadastraal bekend als sectie S nummers 191 en 190 te Tholen
 • De onderneming heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Antonis Groep B.V. gaat een gedeelte van twee lopende leningen herfinancieren waarbij het restant wordt voldaan met eigen middelen.

Ondernemer

Het bedrijf is opgericht door Peter Antonis (1956) en uitgebouwd tot het bedrijf wat het nu is. Zijn zoon Paul Antonis (1980) en dochter Erna Bolenius – Antonis (1979) zijn werkzaam binnen het bedrijf en zijn de beoogde opvolgers. Gezamenlijk vormen ze het management van het bedrijf. 

Paul is verantwoordelijk voor de planning voor de bouwsector, carrosseriebouw eigen materieel, onderhoud, schoonmaak en HR. Peter is verantwoordelijk voor het beheer van het vastgoed en allerlei overige werkzaamheden binnen het bedrijf. Daar waar mogelijk maakt men gebruik van de kennis in het bedrijf en de expertise van adviseurs. Erna is verantwoordelijk voor de werkzaamheden op kantoor.

Antonis heeft naast veel flexibele krachten een team van 23 vaste werknemers die al vele jaren werkzaam zijn bij Antonis. In het seizoen zijn ze veelal als chauffeur onderweg en in de winter verrichten ze veel onderhoud aan alle verhuurobjecten. Antonis is in het bezit van diversen eigen trucks in de kenmerkende geel – rode kleuren en diversen eigen heftrucks. 

Onderneming

Het bedrijf
De Antonis Groep B.V. is een familiebedrijf dat in ruim 33 jaar uitgegroeid is tot een grote, bepalende partij in de verhuur van o.a. sanitaire voorzieningen voor bouwterreinen en evenementen. Daarnaast worden kantoor- en schaftunits voor de bouw, containers ten behoeve van opslag, marktkramen, toegangspoortjes en munthokjes voor evenementen verhuurd. Antonis is te vinden op bijna alle grote festivals en evenementen in Nederland en ook in België.
 
In de loop van de jaren heeft men zowel privé als zakelijk in totaal twaalf panden in en rondom de hoofdvestiging in Goirle aangekocht. De panden worden allemaal verhuurd aan meerdere huurders waarbij het bedrijf diverse panden ook zelf gedeeltelijk in gebruik heeft voor opslag. Goirle is gelegen aan de A58 tussen Breda en Eindhoven met een goede ontsluiting waardoor er een goede verhuurmarkt is voor de bedrijfspanden.

Te financieren onroerend goed
De te financieren panden betreffen 

 • bedrijfsmatig onroerend goed aan Nieuwkerksedijk 13 te Goirle met een bedrijfswoning met aanbouw bouwjaar 1968-1970 met een verhuurbaar oppervlak van 490 m3 en een bedrijfsruimte groot 271 m2 en terreinvoorziening.
 • bedrijfsmatig onroerend goed aan Ondernemersweg 7 en 9 te Tholen met een bedrijfswoning van 610 m3 met aanhorigheden en een tweetal bedrijfsruimten (I met inpandig kantoren en overige ruimten 476 m2; II enkel bedrijfsruimte 853 m2) en terreinvoorzieningen. 

De staat van onderhoud en bouwkundige staat zijn als redelijk tot goed getaxeerd, de functionaliteit en parkeermogelijkheden als goed. Voor verhuur en verkoop zijn de objecten als courant getaxeerd. De LTV (Loan To Value) van de financiering is 74%. 

Juridische structuur 

In Antonis Verhuur B.V. vinden alle operationele activiteiten plaats. In Antonis Groep B.V. en in Antonis Beheer B.V. is het eigen en te verhuren vastgoed ondergebracht.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering Collin lening € 1.500.000,-
Herfinanciering overige leningen € 1.300.000,-
Kosten € 20.000,-
Totaal € 2.820.000,-
Eigen inbreng € 1.820.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.000.000,-

Leenbedrag: € 1.000.000,- 
Rente: 6,5%
Looptijd: 15 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 1.000.000,- in de 15e maand.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Antonis Verhuur B.V. en Antonis Groep B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor P. Antonis B.V. en Antonis Beheer B.V. is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers (Antonis Verhuur en Antonis Group) 2019, 2020 en 2021 en op basis van de prognoses over 2022. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
2021 was na het Corona jaar 2020 een mooi jaar voor het bedrijf met een omzet van € 3.769.000,- en een operationele cashflow van € 929.000,-. In 2020 was de omzet minder omdat de omzet voor de evenementen voor een groot deel is weggevallen, de bouw daarentegen is gegroeid en men heeft ook goed in de kosten kunnen bezuinigen. Over het hele jaar is een omzet van € 2.944.000,- gerealiseerd met een genormaliseerde operationele cashflow van € 666.000,-. De ondernemer heeft de geprognosticeerde omzet voor 2021 van € 3.808.000,- vrijwel behaald waarbij de verwachte operationele cashflow van € 800.000,- ruim is overtroffen. De verwachtingen van 2022 zijn een verdergaande verbetering van de gang van zaken. De afloscapaciteit kwalificeren we als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2021 bedroeg de solvabiliteit van 35% op een balanstotaal van € 15.742.000,-. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Antonis Verhuur B.V., Antonis Groep B.V., P. Antonis B.V. en Antonis Beheer B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het:
  • Bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nieuwkerksedijk 13, 5051 HS te Goirle, kadastraal bekend als sectie D nummer 2372 te Goirle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 470.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 05-02-2021;
  • Bedrijfsmatig onroerend goed aan de Ondernemersweg 7 en 9, 4691 SL te Tholen, kadastraal bekend als sectie S nummers 191 en 190 te Tholen. Het onroerend goed kent een markwaarde van € 890.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 06-02-2020.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de volgende onroerende goederen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund:
  • Bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nieuwkerksedijk 13, 5051 HS te Goirle, kadastraal bekend als sectie D nummer 2372 te Goirle;
  • Bedrijfsmatig onroerend goed aan de Ondernemersweg 7 en 9, 4691 SL te Tholen, kadastraal bekend als sectie S nummers 191 en 190 te Tholen
 • De onderneming heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door de hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-23445 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2022 om 11:47
investeerder-1827 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2022 om 11:46
investeerder-111755 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2022 om 11:46
investeerder-140997 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-09-2022 om 11:46
investeerder-14739 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2022 om 11:46

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels