38968

Antonis Groep BV

€ 1.500.000  |  7,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 622
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 17-03-2021 in 1 uur volgeschreven door 622 investeerders

Samenvatting

Antonis Groep B.V. is een familiebedrijf dat in ruim 33 jaar uitgegroeid is tot een grote, bepalende partij in de verhuur van o.a. sanitaire voorzieningen voor bouwterreinen en evenementen. Daarnaast heeft men in de loop der jaren twaalf bedrijfspanden in en rondom de thuisbasis in Goirle aangekocht voor eigen opslag en verhuur aan derden. De LTV (Loan to Value ) is 61%.

Invloed coronavirus
Het bedrijf is actief in de bouw- en evenementenbranche. De evenementenbranche is als gevolg van corona volledig stil komen te liggen. De bouwbranche heeft dit echter voor een deel gecompenseerd omdat daar, om aan de voorschriften te voldoen, meer behoefte is aan onder andere toiletten en schaftruimtes en doordat men meer materiaal aan te bieden had wat normaal voor de evenementen werd ingezet. Daarnaast heeft men ook diverse corona-test ruimtes ingericht. De extra omzet in deze activiteiten heeft het wegvallen niet helemaal kunnen compenseren, maar heeft er wel toe geleid dat de gevolgen relatief beperkt zijn gebleven.

Financieringsbehoefte
De totale investering plus herfinanciering bedraagt € 12.100.000,-. De verkoper en andere financiers verstrekken samen € 8.200.000,-, de klant brengt € 1.400.000,- eigen middelen in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.500.000,- met een ondergrens van € 1.250.000,- voor de eerste tranche en binnenkort volgt er nog een tweede tranche met een andere hypothecaire dekking van € 1.000.000,-. De looptijd is 18 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score van Antonis Groep B.V. is Minimaal Risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn Antonis Verhuur B.V., Antonis Groep B.V., P. Antonis B.V. en Antonis Beheer B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.500.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nieuwkerksedijk 2B te Goirle verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.460.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13-11-2020.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen met betrekking tot het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nieuwkerksedijk 2B te Goirle worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om tussentijds, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Antonis Groep B.V. gaat het bedrijfsmatige pand van haar buurman kopen. Op deze manier kan men diverse activiteiten centraliseren. Het betreft een pand met ruim 20.000 m² te verhuren bedrijfsoppervlak en 3.300 m² kantoorruimte dat men deels zal gaan verhuren en deels zelf zal betrekken. De eerste huurcontracten zijn reeds afgesloten. Om de aankoop mogelijk te maken worden ook de bestaande financieringen geherfinancierd. Na aankoop worden op termijn diverse van de bestaande panden verkocht.

Ondernemer

Het bedrijf is opgericht door Peter Antonis (1956) en uitgebouwd tot het bedrijf wat het nu is. Zijn zoon Paul Antonis (1980) en dochter Erna Bolenius – Antonis (1979) zijn werkzaam binnen het bedrijf en zijn de beoogde opvolgers. Gezamenlijk vormen ze het management van het bedrijf. 

Paul is verantwoordelijk voor de planning voor de bouwsector, carrosseriebouw eigen materieel, onderhoud, schoonmaak en HR. Peter is verantwoordelijk voor het beheer van het vastgoed en allerlei overige werkzaamheden binnen het bedrijf. Daar waar mogelijk maakt men gebruik van de kennis in het bedrijf en de expertise van adviseurs. Erna is verantwoordelijk voor de werkzaamheden op kantoor.

Antonis heeft naast veel flexibele krachten een team van 23 vaste werknemers die al vele jaren werkzaam zijn bij Antonis. In het seizoen zijn ze veelal als chauffeur onderweg en in de winter verrichten ze veel onderhoud aan alle verhuurobjecten. Antonis is in het bezit van diversen eigen trucks in de kenmerkende geel – rode kleuren en diversen eigen heftrucks. 

Onderneming

Het bedrijf
De Antonis Groep B.V. is een familiebedrijf dat in ruim 33 jaar uitgegroeid is tot een grote, bepalende partij in de verhuur van o.a. sanitaire voorzieningen voor bouwterreinen en evenementen. Daarnaast worden kantoor- en schaftunits voor de bouw, containers ten behoeve van opslag, marktkramen, toegangspoortjes en munthokjes voor evenementen verhuurd. Antonis is te vinden op bijna alle grote festivals en evenementen in Nederland en ook in België.
 
In de loop van de jaren heeft men zowel privé als zakelijk in totaal twaalf panden in en rondom de hoofdvestiging in Goirle aangekocht. De panden worden allemaal verhuurd aan meerdere huurders waarbij het bedrijf diverse panden ook zelf gedeeltelijk in gebruik heeft voor opslag. Goirle is gelegen aan de A58 tussen Breda en Eindhoven met een goede ontsluiting waardoor er een goede verhuurmarkt is voor de bedrijfspanden.

Te financieren onroerend goed
Het te financieren pand betreft bedrijfsmatig onroerend goed met bouwjaar 1955 en met een verhuurbaar oppervlak van 10.760 m² verdeeld over kantoorruimtes, werkplaats, buitenterreinen en bedrijfsruimtes. De staat van onderhoud en bouwkundige staat zijn als redelijk getaxeerd, de functionaliteit en parkeermogelijkheden als goed. De courantheid voor verhuur en verkoop zijn als goed getaxeerd. Ten tijde van de taxatie is het pand voor € 183.000,- per jaar verhuurd aan acht verschillende huurders en is een deel voor een huurwaarde van circa € 60.000,- in eigen gebruik. De getaxeerde markthuur is € 244.000,- per jaar. De marktwaarde in verhuurde staat is 13-11-2020 getaxeerd op € 2.460.000,-. De LTV (Loan To Value) van de financiering is daarmee 61%. 

Juridische structuur


 
In Antonis Verhuur B.V. vinden alle operationele activiteiten plaats. In Antonis Groep B.V. en in Antonis Beheer B.V. is het eigen en te verhuren vastgoed ondergebracht.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand incl. k.k. € 7.700.000,-
Herfinanciering € 3.800.000,-
Kosten € 600.000,-
Totaal € 12.100.000,-
Eigen inbreng € 1.400.000,-
Financiering € 10.700.000,-
Verkoper

€ 1.300.000,- ( 0% rente, looptijd 2 jaar, eerste jaar aflossingsvrij)

Andere financiers

€ 6.900.000,-  (gem. rente 7,5%, min. eerste 18 maanden aflossingsvrij)

Collin deel 2

€ 1.000.000,-  (rente 7%, 3 jaar, de eerste 2 jaar aflossingsvrij)

Lening via Collin Crowdfund € 1.500.000,-

Leenbedrag: € 1.500.000,- met een ondergrens van € 1.250.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 18 maanden, aflossingsvrij

Na herfinanciering resteren uitsluitend de in deze pitch vernoemde financieringen

Na 18 maanden zal bekeken worden hoe een structurele financiering kan worden gerealiseerd. Eventueel zal dit inclusief een deel langlopende crowdfunding via Collin Crowdfund zijn.

De crowdfunding wordt uiterlijk 14 dagen na volledige funding rentedragend. Het geld wordt pas uitgeboekt als alle financieringen zijn afgerond en de hypotheken zijn gevestigd.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Antonis Verhuur B.V. en P. Antonis B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Antonis Groep B.V. en Antonis Beheer B.V. is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers (Antonis Verhuur en Antonis Group) 2019, de voorlopige geconsolideerde cijfers 2020 de prognose voor 2021. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
2019 was een heel mooi jaar voor het bedrijf met een omzet van € 4.404.000,- en een operationele cashflow van € 1.104.000,-. In 2020 is de omzet minder omdat de omzet voor de evenementen voor een groot deel is weggevallen, de bouw daarentegen is gegroeid en men heeft ook goed in de kosten kunnen bezuinigen. Over het hele jaar is een omzet van € 2.818.000,- gerealiseerd met een genormaliseerde operationele cashflow van € 666.000,-. Voor 2021 wordt langzaam herstel van de evenementenbranche verwacht. Daarnaast zullen de huuropbrengsten door het nieuw aangekochte pand fors stijgen. De geprognosticeerde omzet voor 2021 is € 3.808.000,- met een bijbehorend verwachte operationele cashflow van 800.000,-. De afloscapaciteit kwalificeren we als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2020 was er een solvabiliteit van 58% op een balanstotaal van € 5.063.000,-. Na aankoop van het onroerend goed zal de balans flink verlengen waardoor de solvabiliteit zal dalen tot naar verwachting 33% ultimo 2021 met een balanstotaal van € 15.058.000. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de solvabiliteit Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Antonis Verhuur B.V., Antonis Groep B.V., P. Antonis B.V. en Antonis Beheer B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.500.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nieuwkerksedijk 2B te Goirle verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.460.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13-11-2020.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen met betrekking tot het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nieuwkerksedijk 2B te Goirle worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om tussentijds, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door de hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-235965 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-03-2021 om 12:05
investeerder-72178 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-03-2021 om 12:05
investeerder-110200 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-03-2021 om 12:05
investeerder-236898 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
17-03-2021 om 12:05
investeerder-4058 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-03-2021 om 12:05

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels