47161

APCY Liang

€ 54.000  |  9,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 107
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-01-2024 in 1 uur volgeschreven door 107 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam APCY Liang
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 30-11-2023

Leendoel

Andrew Liang is momenteel werkzaam bij het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. Naast zijn loondienstverband wil Andrew graag middels zijn eenmanszaak investeren in vastgoed voor de oudedagvoorziening. Er is op dit moment nog geen onroerend goed concreet in beeld, maar de ondernemer wil snel kunnen schakelen op het moment dat er iets beschikbaar komt.

Er wordt een lineaire lening van € 54.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 38.000,- en een vaste rente van 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Liquide middelen voor aankoop onroerend goed € 54.000
Totaal € 54.000
Collin Direct € 54.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is A.P.C. Liang handelend onder de naam APCY Liang. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het onroerend goed, waarop een tweede hypothecaire inschrijving wordt gevestigd.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 54.000,- op het appartement aan de Caan van Necklaan 29, 2281 BA te Rijswijk, kadastraal bekend als sectie A, complexaanduiding 3361, appartementsindex 2 te Rijswijk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 178.185,- en een openstaande schuld van € 153.420,29,- per d.d. 24-11-2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 265.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 29-12-2023. 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor APCY Liang is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik onder andere gemaakt van de prognosecijfers van APCY Liang en het taxatierapport van het woonhuis van de ondernemer, waaruit de overwaarde blijkt. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De presentatie van de belangrijkste financiële cijfers is gebaseerd op de prognoses voor APCY Liang. 

De verwachting is dat de huuropbrengsten in 2024 zullen uitkomen op € 24.000,- met een netto cashflowoverschot van € 8.000,- inclusief de lasten van de Collin lening. 

De ondernemer is naast zijn bedrijf in loondienst en de bedoeling is dat hij dit voorlopig blijft doen om in zijn levensonderhoud te voorzien.

Jaarcijfers

Balans na investering en prognose ultimo 2024

Activa

  BNI 2024
Vaste activa € 6.000 € 60.000
Vlottende activa € 59.000 € 5.000
Totaal € 65.000 € 65.000

Passiva

  BNI 2024
Eigen vermogen € 11.000 € 14.000
Langlopende schulden € 51.000 € 48.000
Kortlopende schulden € 3.000 € 3.000
Totaal € 65.000 € 65.000

Prognose huuropbrengsten 2024

Huuropbrengsten € 24.000
Exploitatiekosten € 7.000
Lasten financiering Collin Crowdfund € 9.000
Netto cashflow overschot € 8.000

Bijlage(n)

  • EBI formulier

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
17-01-2024 om 14:05
investeerder-421346 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-01-2024 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
17-01-2024 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
17-01-2024 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
17-01-2024 om 14:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders