29743

Aquapretpark Vlietlanden

€ 155.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 214
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

83 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-04-2018 in 3 dagen volgeschreven door 214 investeerders

Samenvatting

Aquapretpark Vlietlanden is sinds 2016 een speelvoorziening met toestellen op het water van Vlietland. Vlietland is een groot en drukbezocht recreatie- en natuurgebied tussen Leidschendam en Leiden. Het concept is eenvoudig en vergelijkbaar met dat van de kinderspeelparadijzen. Voor € 7,50 kunnen kinderen een uur lang spelen op de toestellen. Daarnaast is er een verkoopwagen voor onder andere friet, ijs en drankjes. De activiteit speelt zich grofweg af vanaf eind mei tot en met september. Hoewel de hele warme dagen absolute topdagen zijn, komen er al bezoekers vanaf een temperatuur van 18 graden. De vele groepen (scholen, verenigingen, kinderpartijtjes) beperken de weersafhankelijkheid. Zij komen namelijk ook bij minder weer.

Toby van Oudenaarde (25) is al vanaf het begin de belangrijkste oproepkracht van het bedrijf. De huidige eigenaar kan het waterpark moeilijk combineren met zijn andere bedrijf. Hij zal echter na de verkoop Toby blijven ondersteunen. Om dat te onderstrepen geeft hij een stevig financieel commitment af. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte voor de overname bedraagt € 215.000,-. De eigen inbreng is € 25.000,- en de verkopende partij verstrekt een achtergestelde lening van € 35.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 155.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij. Vanaf de vijfde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 56 maanden. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
De Dun & Bradstreet score voor de eenmanszaak Toby van Oudenaarde h.o. Aquapretpark Vlietlanden is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur is Toby van Oudenaarde h.o. Aquapretpark Vlietlanden en de inventaris en voorraden worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De ouders van Toby geven een persoonlijke borgtocht met momenteel materiële waarde van € 15.000,-. De verkopende partij verstrekt een achtergestelde lening van € 35.000,- en verstrekt tevens een in 60 maanden lineair dalende terugkoopverklaring € 100.000,-, welke op dit moment volledig materieel is. Ten slotte wordt er een overlijdensrisicoverzekering van € 100.000,- op het leven van Toby van Oudenaarde verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering is nodig voor de overname van het bestaande Aquapretpark Vlietlanden en de daarbij horende kosten.

Ondernemer

Toby van Oudenaarde (25) is buiten de zomerperiode werkzaam in de evenementenbeveiliging, bijvoorbeeld bij festivals. Hierdoor is hij gewend om te gaan met mensen en met stressmomenten. Door zijn werkzaamheden voor het Aquapretpark weet hij wat het is om dagen van 12 uur met enthousiaste kinderen te draaien. Hij voelt zich dan als een vis in het water. Toby beschikt over alle EHBO- en zwemdiploma’s, waaronder het diploma reddend zwemmen. Toby woont nog bij zijn ouders en hij zal buiten de zomerperiode actief blijven in de evenementenbeveiliging, waardoor de privé-onttrekkingen beperkt kunnen blijven. 

Toby heeft de vaardigheden om actief met social media om te gaan en proactief verenigingen, scholen en dergelijke te benaderen. De huidige werksituatie (oproepkracht) is voor hem te onzeker om een toekomst op te bouwen. Nu de huidige ondernemer hem heeft benaderd, is hij enthousiast over deze kans. De huidige ondernemer blijft hem ondersteunen zolang dat nodig is. 

Toby is niet getrouwd en woont nog thuis. Zolang dit het geval is, hoeft hij weinig uit het bedrijf te onttrekken.

Onderneming

Aquapretpark Vlietlanden zal worden ondergebracht in de nieuwe eenmanszaak van Toby van Oudenaarde. Het 300 hectare groot recreatiegebied Vlietland (in de volksmond: Vlietlanden) ligt ingeklemd tussen de A4, Leidschendam-Voorburg (73.000 inwoners), Voorschoten (25.000 inwoners) en Leiden (124.000). Ook een aantal grote Haagse wijken liggen op fietsafstand. Aan potentieel is dus geen gebrek. Het recreatiegebied heeft geen grote attracties, maar het jaarlijkse bezoekersaantal wordt toch op een miljoen geschat met het zwaartepunt in de lente en zomer. Vlietland heeft als voordeel dat een van de grote plassen is voorzien van een waterzuiveringsinstallatie. Hierdoor kan er bijvoorbeeld geen blauwalg ontstaan. Blauwalg is de reden dat er landelijk weinig waterspeeltuinen zijn.

Het concept is eenvoudig. Voor € 7,50 kunnen kinderen een uur lang ravotten. Het is een inspannende activiteit, waardoor een uur ruim genoeg is. Daarnaast is er een verkoopwagen voor onder andere friet, ijs en drankjes. De activiteit speelt zich grofweg af vanaf eind mei tot en met september. Hoewel de hele warme dagen absolute topdagen zijn, komen er al bezoekers vanaf een temperatuur van 18 graden. De vele groepen (scholen, verenigingen, kinderpartijtjes) beperken de weersafhankelijkheid. Zij komen namelijk ook bij minder weer.

SWOT-analyse
Strengths

 • Uniek concept
 • Gratis parkeren voor auto’s en fietsen
 • Kleine organisatie, beperkte kosten
 • Plas met waterzuiveringsinstallatie ter voorkoming algen

Weakness

 • Weersafhankelijkheid, seizoen afhankelijk
 • Weinig mogelijkheden tot groei van de onderneming

Opportunities

 • Door actief social mediabeleid groei aantal bezoekers
 • Mogelijk nog verdere rek in de prijsstelling om omzet te verhogen

Threaths

 • Grote alternatieve toetreders in nabije omgeving 

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overnamesom € 200.000,-
Aanloopkosten € 15.000,-
Totaal € 215.000,-
Eigen inbreng € 25.000,-
Achtergestelde lening verkoper € 35.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 155.000,-

Leenbedrag: € 155.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij. Vanaf de vijfde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 56 maanden.

Naast de genoemde financieringen zijn er geen andere financieringen in het bedrijf.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Toby van Oudenaarde h.o. Aquapretpark Vlietlanden. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.
 • De ouders van de ondernemer, de heer A.C. van Oudenaarde en mevrouw A.T.J. van Oudenaarde-Van der Laan geven een persoonlijke borgstelling af voor € 15.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De lening van de verkoper ter hoogte van € 35.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Toby van Oudenaarde voor een bedrag van minimaal € 100.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Toby van Oudenaarde h.o. Aquapretpark Vlietlanden wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De verkopende partij geeft vanuit privé een terugkoopverklaring af voor de verkochte activa met een aanvangswaarde van € 100.000,-, lineair dalend in 60 maanden. Deze terugkoopverklaring is op dit moment van materiële waarde gezien de huidige overwaarde op het onroerend goed in privébezit. 

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score voor de eenmanszaak Toby van Oudenaarde h.o. Aquapretpark Vlietlanden is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin credit score is tot stand gekomen op basis van de cijfers over 2017 van de vorige eigenaar en de prognoses voor 2018 en 2019 na overname. De overall score is Voldoende

Rentabiliteit
De omzet over 2017 van de vorige eigenaar bedroeg € 96.000,-, de vorige ondernemer was niet afhankelijk van zijn inkomen van dit bedrijf. In 2017 was er sprake van 11.550 bezoekers met dus een gemiddelde besteding van € 8,32. Toby gaat de prijzen iets verhogen en extra aandacht geven voor de marketing voor met name sportverenigingen, verjaardagsfeestjes en schoolreisjes. Voor 2018 worden 12.150 bezoekers verwacht met een gemiddelde besteding van € 9,32 dat naar verwachting een omzet van € 113.000,- oplevert. Voor 2019 wordt bij gelijke besteding een verdere groei naar 13.200 bezoekers geprognosticeerd. Er wordt maar voor vier maanden privéopnames gedaan, aangezien de ondernemer de andere maanden buiten zijn bedrijf werkzaam is en dan voldoende inkomsten heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien. Voor 2018 wordt een operationele cashflow (na opstartkosten en privéopnames) van € 36.000,- verwacht, ruim toereikend voor de aflossingsverplichtingen. Voor 2019 groeit deze operationele cashflow naar € 58.000,-. Aangezien het prognoses zijn, kwalificeren we de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Solvabiliteit
De eigen inbreng is € 25.000,- en de verkoper verstrekt een achtergestelde lening van € 35.000,-, waardoor de solvabiliteit bij de start 28% bedraagt (score Ruim voldoende). Door de toevoeging van de geprognosticeerde winsten stijgt de solvabiliteit geleidelijk. We kwalificeren de Solvabiliteit op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottend activa/vlottende passiva) is Matig door het ontbreken van vorderingen bij de vlottend activa en door het meenemen van de aflossingsverplichtingen voor het eerstkomende jaar in de vlottende passiva. In de financieringsopzet is voldoende rekening gehouden met de aanloopkosten. We kwalificeren de Liquiditeit als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-7898 heeft € 6.500 geïnvesteerd.
16-04-2018 om 10:04
investeerder-29541 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-04-2018 om 8:06
investeerder-5809 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-04-2018 om 23:03
investeerder-41920 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-04-2018 om 21:28
investeerder-55489 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
15-04-2018 om 19:13

Reacties

Investeerder – 45367
13-04-2018 14:43
Goedemiddag, is bekend wat de balanswaarde van de over te nemen inventaris is. Met andere woorden: hoeveel is inventaris en hoeveel is eventuele goodwill. Is het logisch dat de prijzen worden verhoogd en er tegelijkertijd meer bezoekers komen (positieve prijselasticiteit) ? Het risico bestaat dat er in de nabije omgeving ook meer toetreders komen.

T.W. van Oudenaarde
13-04-2018 14:53
Geachte investeerder, Dank voor uw vraag. De boekwaarde van de gekochte activa bedroeg per ultimo 2017 € 105.000,-. De vorige eigenaar heeft niets aan marketing of social media gedaan. Met een actiever marketing beleid, met name ook gericht op scholen en kinderfeestjes is het de verwachting van de klant dat er, ondanks de genoemde prijsstijging, een toename van 600 bezoekers (5%) voor het eerste jaar mogelijk moet zijn. Het risico van toetreders in de directe nabijheid is beperkt mede ook gezien het ontbreken van waterzuiveringsinstallaties in andere plassen, zoals genoemd in de pitch. Met vriendelijke groet Toby van Oudenaarde

Ondernemer

Toby van Oudenaarde

Crowdfund Coach


Marc Kogels