41574

Arawan

€ 50.000  |  6,0% rente  |  66 maanden  Investeerders: 114
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-02-2022 in 1 uur volgeschreven door 114 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Arawan
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overname
Datum van oprichting 10-11-2021
Website www.arawan.nl

Leendoel

Jo-Anne Kenter is sinds enige tijd in loondienst actief voor het Thaise bezorg- en afhaalrestaurant Arawan. Ze heeft de mogelijkheid gekregen om de zaak over te nemen. Voor de overname is de ondernemer op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 66 maanden, een aflossingsvrije periode van 6 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inventaris € 32.000
Goodwill € 18.000
Totaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Mevrouw J. Kenter handelend onder de naam Arawan. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment moreel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Arawan worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer A.J. Kenter (vader) geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 50.000,- af. De waarde van de borgstelling is op dit moment materieel van aard.
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis aan de Boeroestraat 17, 1521SJ te Wormerveer (kadastraal bekend als sectie B, nummer 5788 te Wormerveer) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving cumulatief van € 58.990,- en openstaande schuld van € 58.990,- . De WOZ waarde per 1 januari 2020 is € 226.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Arawan is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Arawan. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Arawan is een Thais bezorg- en afhaalrestaurant, waardoor ze geen negatieve invloed hebben ervaren van de eerdere lockdowns. Ze hebben gedurende de lockdown hun bedrijfsactiviteiten kunnen voortzetten.

Jaarcijfers

Openingsbalans

Activa

  Openingsbalans
Vaste activa € 50.000
Vlottende activa € 2.000
Overige vlottende activa € 3.000
Totaal € 55.000

Passiva

  Openingsbalans
Eigen vermogen € 5.000
Langlopende schulden € 50.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € 55.000

Winst- en verliesrekening voorlopige cijfers 2021 (t/m 14 december, voormalig eigenaar)

Omzet € 143.000  
Bruto winst € 86.000  
Kosten € 35.000  
Resultaat € 51.000  

 

 

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 148.000  
Bruto winst € 89.000  
Kosten € 46.000  
Resultaat € 43.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-292304 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-02-2022 om 11:03
investeerder-25822 heeft € 200 geïnvesteerd.
11-02-2022 om 11:03
investeerder-247082 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-02-2022 om 11:02
investeerder-110324 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-02-2022 om 11:02
investeerder-5713 heeft € 300 geïnvesteerd.
11-02-2022 om 11:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders