46403

Argo Instelling voor ambulante GGZ B.V.

€ 750.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 620
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

16 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-10-2023 in 5 dagen volgeschreven door 620 investeerders

Samenvatting

Argo Instelling voor ambulante GGZ behandelt en begeleidt mensen met psychische, psychosociale problemen en/of psychische stoornissen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan preventie en het verzorgen van laagdrempelige, integrale en multidisciplinaire zorg. Het is in 2012 opgericht door de huidige eigenaar Ludo Teunissen en er werken circa 30 mensen in loondienst met daarnaast nog enkele zzp’ers.

De bedrijfslocatie in het centrum van Lochem wordt nu nog gehuurd, maar wordt met deze lening aangekocht. 

Financieringsbehoefte

De totale investering bedraagt € 1.050.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 750.000,-. De looptijd is 48 maanden met een maandelijkse aflossing van € 4.255,32 en een slottermijn van € 550.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico

Zowel de Dun&Bradstraat score voor L. Teunissen Training en Advies B.V. en Argo Instelling voor Ambulante GGZ B.V. is Laag risico. De overall Collin Credit score is Goed.

De overeengekomen voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn Argo Instelling voor ambulante GGZ B.V. en L. Teunissen Training en Advies B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 750.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Brouwhuissteeg 1, 7241 BK, te Lochem en Walderstraat 10-12, 7241 BJ te Lochem, kadastraal bekend als sectie F nummer 2211 complexaanduidingen A1, A2, A3 en A4 te Lochem, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 920.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 16-06-2023
 • De heer L.E. Teunissen en mevrouw A.C. Brok geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Argo Instelling voor ambulante GGZ B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de koop van het bedrijfsmatig onroerend goed, hetgeen nu al door geldnemer in gebruik is en wordt gehuurd. 

Ondernemer

Ludo Teunissen (1953) is oprichter en directeur van Argo Instelling voor ambulante GGZ B.V. De partner van Ludo, Carla Brok (1961), is tevens in het bedrijf actief en ondersteunt Ludo bij de dagelijkse leiding.

Onderneming

De activiteiten van Argo GGZ bestaan uit het behandelen van cliënten binnen de gespecialiseerde GGZ. Er worden mensen met psychische, psychosociale problemen en/of psychische stoornissen behandelt en begeleidt. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan preventie en het verzorgen van laagdrempelige, integrale en multidisciplinaire zorg.

Voor de uitvoering van deze activiteiten zijn circa 30 mensen in loondienst en zijn er daarnaast nog enkele ZZP’ers. Het bestuur wordt formeel gevormd door Ludo Teunissen, maar voor de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden binnen de organisatie is e.e.a. gedelegeerd. Hierdoor is de afhankelijkheid van Ludo Teunissen op de bedrijfsvoering relatief beperkt. Oftewel de exploitatie zal gewoonweg worden gecontinueerd bij zijn afwezigheid. Vorenstaande is te verklaren doordat de organisatie bestaat uit hoogopgeleide medisch professionals die grotendeels autonoom werken. Binnen Argo GGZ bestaat, naast de heer L.E. Teunissen, een bestuurslaag welke de bedrijfsvoering continueren.

Daarnaast zijn op medisch vlak (in de bedrijfsvoering) nog drie psychiaters en vijf psychologen verantwoordelijk en betrokken bij de behandeling en werkwijze van het team. Hierdoor bestaan voldoende waarborgen voor het geval een werknemer uitvalt of anderszins.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoopsom onroerend goed € 940.000,-
Kosten koper € 110.000,-
Totale investering  €1.050.000.
Inbreng eigen middelen € 300.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 750.000,-

Leenbedrag: € 750.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, met een maandelijkse aflossing van € 4.255,32 en een slottermijn van € 550.000,-.
 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor L. Teunissen Training en Advies B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Argo Instelling voor ambulante GGZ B.V. is Laag risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze is gebaseerd op basis van het aangeleverde financieringsmemorandum, taxatierapport van het onroerend goed, jaarrekeningen en aangeleverde prognose. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
In 2021 bedroeg de omzet € 2.796.000,- bij een resultaat na belasting van € 103.000,-. In 2022 bedroeg de omzet € 2.990.000,- bij een resultaat van € 16.000,- negatief. Oorzaak van het verlies lag hem in het feit dat een deel van de uren bij een zorgverzekeraar niet declarabel bleken doordat een omzetplafond bij deze verzekeraar was bereikt. Daar dit een incident is geweest, is de verwachting dat naar de toekomst toe weer soortgelijke resultaten worden behaald als voor 2022. Voor 2023 wordt een omzet begroot van € 3.150.000,- met een resultaat van € 188.000,-. Voor 2024 wordt een omzet begroot van € 3.200.000,- en een resultaat van € 199.000,-. Het netto cashflow overschot bedraagt daarbij € 127.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Na kredietverlening bedraagt het (geconsolideerde) eigen vermogen € 974.000,- op een balanstotaal van € 3.049.000,-, wat resulteert in een solvabiliteit van 32%. Rekening houdende met een vordering op de ondernemer in privé hebben wij de kwalificatie naar Voldoende bijgesteld.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Argo Instelling voor ambulante GGZ B.V. en L. Teunissen Training en Advies B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 750.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Brouwhuissteeg 1, 7241 BK, te Lochem en Walderstraat 10-12, 7241 BJ te Lochem, kadastraal bekend als sectie F nummer 2211 complexaanduidingen A1, A2, A3 en A4 te Lochem, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 920.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 16-06-2023.
 • De heer L.E. Teunissen en mevrouw A.C. Brok geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Argo Instelling voor ambulante GGZ B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de eerste hypothecaire inschrijving (start LTV: 81%) en de persoonlijke borgstellingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-192749 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 8:01
investeerder-405920 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 7:56
investeerder-5294 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 7:28
investeerder-110068 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 7:07
investeerder-40190 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 6:56

Ondernemer

L. Teunissen

Crowdfund Coach


Lars van Meer