fbpx
39122

Arluca Kitvoegafdichting

€ 100.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 107
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-02-2021 in 1 uur volgeschreven door 107 investeerders

Samenvatting

Arluca Kitvoegafdichting B.V. is een jong bedrijf uit Tilburg dat vijf jaar geleden is opgericht en dat kan steunen op 17 jaar ervaring in de kitbranche middels de twee compagnons: Tim Lucassen (1978) en Jac van Aarle (1954). Beide heren zijn al vele jaren actief in de sector, middels verschillende samenwerkingsconstructies. Nu is er het moment gekomen waarop Tim zelfstandig verder zal gaan en daartoe het 50% belang van zijn compagnon zal overnemen.

Invloed coronavirus
De resultaten over de afgelopen jaren zijn positief en vertonen een constante stijgende lijn met zo’n 20% omzetgroei op jaarbasis. In 2020 is de omzetgroei ondanks Corona uitgekomen op 10% en de orderportefeuille voor 2021 is goed gevuld, zodanig dat hiermee de inkomsten reeds zijn afgedekt.

Financieringsbehoefte
De overnamesom bedraagt € 375.000, waarvan Tim € 275.000 uit eigen middelen gaat financieren. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 48 maanden met een  lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie van Dun & Bradstreet Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteuren zijn Arluca Kitvoegafdichting B.V., Arluca Groep B.V. en Tim Holding B.V.
 • De heer T.H.J. Lucassen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment, gezien de ruime overwaarde op het woonhuis, materiële waarde.
 • De heer T.H.J. Lucassen geeft een negatieve hypotheekverklaring af op zijn privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op privéwoning wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Op dit moment is er sprake van ruime overwaarde in het onderpand.
 • Het is mogelijk per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.

Leendoel

Deze financiering wordt gebruikt om de overname door de heer T.H.J. Lucassen, van het resterende 50% belang in Arluca Groep B.V., te realiseren. Arluca Groep B.V. bezit 100% van de aandelen in de werkmaatschappij Arluca Kitvoegafdichting B.V.

Ondernemer

Tim Lucassen heeft zijn VWO afgerond en daarna zijn HEAO commerciële economie behaald bij Avans Hogeschool. Via een traineeship bij Rabobank kwam hij bij Interpolis terecht waar hij de conclusie trok dat dit niet aansloot bij zijn interesses. Interesses die hij wel altijd voor het bouwbedrijf en het ondernemerschap heeft gehad. Door toeval kwam hij in de kitafdichting terecht in loondienst bij Arluca Voegafdichting B.V., het bedrijf van zijn huidige compagnon, Jac van Aarle.

Het ondernemerschap sprak hem aan en na twee jaar in loondienst werd hij zelfstandig en behield een goede relatie met Jac. Dit blijkt ook wel uit het feit dat ze 10 jaar later zijn gaan werken in Arluca. Jac deed de binnendienst, onderhield het netwerk en de kantoordiensten terwijl Tim de operationele aansturing en het vakmanschap voor zijn rekening nam.

In de afgelopen vijf jaar is Tim meer en meer opgeschoven naar de rol van algemeen directeur terwijl Jac de pensioengerechtigde leeftijd bereikte en zich meer op de achtergrond terugtrok. Om dit proces in goede banen te leiden is bij aanvang van de samenwerking een Service Level Agreement opgesteld tussen beiden heren die nog minimaal drie jaar voortgezet wordt. Ook zijn destijds reeds afspraken gemaakt voor een uiteindelijke 100% overname door Tim.

Onderneming

Arluca kitafvoegdichting B.V. is vijf jaar geleden opgestart met Tim, één personeelslid en enkele ZZP-ers.
De activiteiten betreffen kitwerk van bouwkundige aansluitingen, wand- en kozijnaansluitingen, beton en vloer dilatatievoegen en sanitair. Enkele projecten zijn: 

 • Kitwerk dilatatievoegen busstation Tilburg
 • Dilatatievoegen afkitten betonconstructie Tjeuke Timmermanspad, Tilburg
 • Kitwerk natuursteen Noord Zuidlijn Amsterdam

Het bedrijf is jaarlijks gegroeid met één medewerker en extra uitbreiding ZZP’ers. Hierdoor is afgelopen jaren een gecontroleerde groei van circa 20% per jaar op zowel omzet als resultaat behaald. Er zijn inmiddels vijf personen in vaste dienst en circa tien aangesloten ZZP‘ers.

Ook in 2020 is de omzet blijven groeien, ondanks de tussenkomst van het coronavirus. Wel op een niveau van 10% in plaats van de trend uit eerdere jaren van 20%. Momenteel is de orderportefeuille goed gevuld, zodanig dat het jaar 2021 naar verwachting hiermee qua inkomsten reeds is afgedekt. 

De kantoor administratie wordt ingevuld door Van Aarle Vastgoed B.V. Meest relevant zijn in dat opzicht de projectadministratie, het CRM systeem en het magazijn. Van Aarle Vastgoed B.V. is eigendom van de huidige compagnon de heer J. van Aarle en de gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een Service Level Agreement die loopt tot 31 december 2023. Een goede continuering van de huidige situatie is daarmee gewaarborgd.

Over drie jaar zal de keuze worden gemaakt om al dan niet een eigen beheer organisatie in te richten in plaats van de huidige Service Level Agreement.

Markt
Klanten van Arluca Kitvoegafdichting B.V. zijn voornamelijk woningcorporaties, aannemers, industriële bedrijven en particulieren.

Gezien het woningentekort in Nederland, groeit de bouw naar verwachting voorlopig door. Zowel qua onderhoud als nieuwbouw. De ontwikkelingen in de utiliteit sector zijn minder duidelijk. Voor de zorgsector en ziekenhuizen geldt echter dat deze door overheidsfinanciering overwegend een goede continuïteit kennen.

Onderscheidend vermogen
De professionaliteit van de ondernemer maakt het mogelijk een hoge kwaliteit van dienstverlening te organiseren waardoor een stabiele basis van trouwe klanten kon worden opgebouwd en tevens groeikansen gecreëerd worden.

Tim is trots dat hij een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers heeft, waardoor er geen afhankelijkheid van een grote afnemer is en er wel sprake is van minder risico door diversificatie.

Daarnaast zullen nieuwe activiteiten bijdragen aan de groei. Concreet zijn beide compagnons bezig met de uitbouw van de nieuwe tak brandwerende afdichtingen.

Structuur
In onderstaand schema is de huidige structuur gezet, zoals die zal zijn na overname van het 50% aandeel door de heer T.H.J. Lucassen. De werkzaamheden vinden volledig plaats binnen Arluca kitvoegafdichting B.V.

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname 50% belang in Arluca Groep B.V. € 375.000,-
Eigen inbreng € 275.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente 7,0%
Looptijd: 48 maanden

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Tim Holding B.V. is Minimaal risico. De kwalificatie voor Arluca Groep B.V. is Laag risico en voor Arluca Kitvoegafdichting B.V. is de kwalificatie Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de jaarcijfers 2019, concept jaarcijfers 2020, de balans na investering en de prognoses voor het komende jaar. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit
Op basis van de historische gegevens is er een prognose opgesteld waarbij er wordt uitgegaan van circa 20% omzetgroei per jaar. Ook is verwachting dat het bedrijf, mede door de stabiliteit van de marges, de goede marges kan behouden. De omzet in 2019 was € 1.093.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 156.000,-. 2020 gaf een omzet van € 1.378.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 208.000,-. De omzet in 2021 groeit conform prognose naar € 1.663.000,-, met een netto cashflow overschot, na aflossingen, van € 226.000,-. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Goed. 

Solvabiliteit
De openingsbalans ná financiering laat een solvabiliteit zijn van 65% op een balanstotaal van € 552.000,-. Ultimo 2021 wordt er een solvabiliteit verwacht van 78% op een balanstotaal van € 759.000,-. Wij kwalificeren hiermee de score voor solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Arluca Kitvoegafdichting B.V., Arluca Groep B.V. en Tim Holding B.V.
 • De heer T.H.J. Lucassen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment, gezien de ruime overwaarde op het woonhuis, materiële waarde.
 • De heer T.H.J. Lucassen geeft een negatieve hypotheekverklaring af op zijn privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op privéwoning wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Op dit moment is er sprake van ruime overwaarde in het onderpand.
 • Het is mogelijk per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.

Op basis van de persoonlijke borgstelling met materiële waarde, kwalificeren wij de zekerheid als Ruim Voldoende.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed 
Zekerheid: Ruim Voldoende
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-40337 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2021 om 11:00
investeerder-110979 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2021 om 11:00
investeerder-3361 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-02-2021 om 11:00
investeerder-218643 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2021 om 11:00
investeerder-102533 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2021 om 11:00

Ondernemer

Tim Lucassen

Crowdfund Coach


Johan Thissen