48148

Art Support Uitzendorganisatie B.V.

€ 383.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 294
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 6-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 294 investeerders

Samenvatting

De financiering betreft de overname door Josja Zijlstra (middels haar holding Aghbash B.V.) van 90% van de aandelen van Art Support Uitzendorganisatie B.V. De overige 10% wordt overgenomen door 4Born Holding B.V. van mevrouw Beije-Born met wie Josja Zijlstra een nauwe samenwerking aangaat.
Art Support Uitzendorganisatie is 22 jaar geleden opgericht en betreft een uitzendbureau voor voornamelijk licht- en geluidstechnici in de culturele wereld in Amsterdam.

Klanten van Art Support zijn onder meer Carré, Nationaal Opera en Ballet en het Concertgebouw.
De mogelijke groei zit in het vervullen van vaste vacatures voor de huidige klantengroep, wat de kernactiviteit is van Born4Jobs, de beoogde samenwerkingspartner.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 433.000,-. Er wordt € 50.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 383.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 96.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie is Laag risico. De Collin Credit Score is Goed.

 • De geldnemers zijn Art Support Uitzendorganisatie B.V. en Aghbash B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 383.000,- op de woonboot woonschip met het brandmerk 14672 BA 2001, gelegen aan het Flevopark te Amsterdam, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 200.000,- en een openstaande schuld van € 65.000,- per d.d. 31-12-2022. De woonboot kent een waarde van € 1.200.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 12-01-2024, waarvan 55% toe te kennen aan de ligplaats en 45% aan de boot.
 • Mevrouw J.K. Zijlstra en de heer J.P. Rebel geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 383.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op de woonboot.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Mevrouw J.K. Zijlstra en de heer J.P. Rebel geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonschip met brandmerk 14672 BA 2001, gelegen te 1095 KE Amsterdam, Flevopark 10. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonschip met brandmerk 14672 BA 2001, gelegen te 1095 KE Amsterdam, Flevopark 10 mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het leendoel is de financiering van de overname van 90% van de aandelen van Art Support Uitzendorganisatie B.V. door Aghbash B.V., de holding van mevrouw J.K. Zijlstra.

Ondernemer

Josja Zijlstra (1964) ziet zichzelf als een bevlogen, daadkrachtige leider met humor, die ruim 15 jaar ervaring heeft in zowel het opzetten, het uitbouwen als het veranderen van organisaties en houdt er van om een plan van a naar b te brengen.
Zij krijgt er veel energie van als ze met het hele team in volle vaart op het gestelde doel afgaat en heeft een goed gevoel voor verhoudingen in haar omgeving, waarbij ze een moeilijke boodschap goed kan overbrengen en hecht aan integriteit, voor haarzelf en binnen het team. 
Zij heeft een uitgebreid CV met leidinggevende functies in de mediawereld, waarvan een groot aantal jaren binnen VNU en De Telegraaf, o.a. als CEO Media Ukraine en directeur Uitgever Magazines & Segmenten en tevens later nog als Managing Director Media bij Novamedia en directeur van Fluister audioplatform. 
Zij heeft haar doctoraal Economie behaald aan de Erasmus Universiteit en daarnaast meegedaan aan het Senior Management Program in Nijenrode en het Breakthrough Program for Senior Executices aan de IMD in Lausanne.

Onderneming

Het verdienmodel is het inzetten van tijdelijk personeel bij theaters, evenementen en festivals. 
Er is geen directe concurrent in Amsterdam, alleen in Rotterdam is een bedrijf met gelijke activiteit, vooral gericht op Rotterdam. Het bedrijf is 22 jaar geleden opgericht door de huidige eigenaar en men kent een steady financiële performance (afgezien van 2 Corona jaren), gebaseerd op een portefeuille waarvan de grootsten (Carre, Nationaal Opera en Ballet en Het Concertgebouw) al 22 jaar klant zijn.
Door de lange bestaansduur is er uitgebreid persoonlijk contact met uitzendkrachten en de klanten waardoor persoonlijke voorkeuren van beide kanten bekend zijn en meegenomen worden.
De mogelijke groei voor Art Support zit eveneens in het invullen van vaste vacatures voor de huidige klantengroep. Voorafgaand aan de overname van Art Support is de koopster in gesprek geweest met de eigenaar van een recruitment bedrijf in Hilversum, gericht op het invullen van vaste vacatures in de media- en evenementenbranche. Dit bedrijf richt zich op het invullen van vaste vacatures, terwijl Art Support gespecialiseerd is in het inzetten van uitzendkrachten voor licht-, geluid- en podiumbouwtechnici. Door de krachten strategisch te bundelen, kan men een, uitgebreider dienstenpakket aanbieden aan de gezamenlijke klanten, waardoor de behoeften in de markt nog beter kunnen worden ingevuld. Deze complementariteit zal onderneming in staat stellen om effectiever te opereren en te groeien als een geïntegreerd team, met gedeelde visie en doelstellingen. De intentie is dat Josja Zijlstra samen met de eigenaar van het andere bedrijf vanuit een eigen organisatie gaat werken naar het op termijn samenvoegen van beide bedrijven.
De wettelijke regelingen rondom de tarifering van ZZP’ers zijn aangescherpt waardoor de tarieven voor inzet ervan (licht) omhoog gaan. Dit maakt dat klanten vaker de afweging maken ook een vaste kern aan technici in dienst te nemen. Art Support kan daar in de samenwerking het recruitmentbedrijf goed op inspringen door het grote bestand aan geluids-, licht en podium technici de keuze voor te leggen om in vaste dienst te gaan en klanten die een kern vaste technici aan willen nemen daarin te bedienen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom 90% aandelen € 423.000,-
Kosten € 10.000,-
Totale investering € 433.000,-
Inbreng eigen middelen € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 383.000,-

Leenbedrag: € 383.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing gevolgd door een slottermijn van € 96.000,-.

Overige financiers:
4Born Holding B.V. verkrijgt 10% van de aandelen Art Support Uitzendorganisatie B.V. na overname.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor zowel Art Support Uitzendburo B.V. en Aghbash BV is Laag Risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag Risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de enkelvoudige cijfers 2022 en 2023 en de enkelvoudige prognoses 2024 t/m 2026 van Art Support Uitzendbureau B.V. alsmede op de met Aghbash B.V. geconsolideerde overnamecijfers per 31-12-2023. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet in 2022 bedroeg € 1.569.000,- met een bijbehorende winst van € 60.000,- en over 2023 € 1.670.000,- met een winst van € 64.000,-. Voor 2024 is een omzet van € 1.750.000,- geprognosticeerd met een winst van € 97.000,- en een netto cashflowoverschot van € 41.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Eind 2022 bedroeg de solvabiliteit 54% op een balanstotaal van € 343.537,- en eind 2023 bedroeg deze 47% op een balanstotaal van € 317.310,-. Voor de prognosebalans (inclusief goodwill en financiering en de inbreng van de nieuwe DGA met zakenpartner) is een solvabiliteit van 16% berekend op een balanstotaal van € 600.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Art Support Uitzendorganisatie B.V. en Aghbash B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 383.000,- op de woonboot woonschip met het brandmerk 14672 B A 2001, gelegen aan het Flevopark te Amsterdam, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 200.000,- en een openstaande schuld van € 65.000,- per d.d. 31-12-2022. De woonboot kent een waarde van € 1.200.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 12-01-2024, waarvan 55% toe te kennen aan de ligplaats en 45% aan de boot.
 • Mevrouw J.K. Zijlstra en de heer J.P. Rebel geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 383.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op de woonboot.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Mevrouw J.K. Zijlstra en de heer J.P. Rebel geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonschip met brandmerk 14672 B A 2001, gelegen te 1095 KE Amsterdam, Flevopark 10. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de woonboot mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het de woonboot zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving als de borgstelling, die op dit moment van materiele waarde is, kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
06-06-2024 om 11:22
investeerder-443668 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
06-06-2024 om 11:22
investeerder-419669 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-06-2024 om 11:20
investeerder-361832 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-06-2024 om 11:20
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
06-06-2024 om 11:19

Ondernemer

J.K. Zijlstra

Crowdfund Coach


Fred Bouwman