47762

Artem Tolmachev (Herenstraat 16 te Leiden)

€ 1.500.000  |  9,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 819
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-02-2024 in 1 uur volgeschreven door 819 investeerders

Samenvatting

Ondernemer Artem Tolmachev met een Master in Business Administration en een Master in Marketing is eigenaar van het concept Teddy Kids met vier kinderdagverblijven en twee buitenschoolse opvangen in en rondom Leiden op A-Locaties. Sinds dit jaar heeft hij in Leiden ook een internationale lagere school opgericht, TISA.

Met deze financiering wil hij graag het eerder aangekochte pand aan de Herenstraat 16 / 16-A en het pand aan de Weimarstraat 346 herfinancieren. De Weimarstraat 346 te Den Haag is op de winkel op de begane grond na volledig verhuurd. De reden dat er om een kortlopende herfinanciering wordt gevraagd is omdat er op de Weimarstraat 346 nog wat problemen waren met de gemeente Den Haag inzake het dakkapel en de dakpannen. Artem is druk doende dit op te lossen. Wat betreft de Herenstraat 16 heeft de verbouwing gedeeltelijk plaatsgevonden, alleen de verbouwing van de begane grond is nog niet aangevangen omdat de student die daar woonachtig is met mentale problemen kampt en voor veel overlast zorgt. Er loopt een procedure om hem eruit te krijgen. Zodra dit heeft plaatsgevonden zal ook de verbouwing van de begane grond uit eigen middelen starten.

Eerder heeft Artem al via Collin Crowdfund een pand aan de Burggravenlaan 210 en Burggravenlaan 233  en de Bloemistenlaan 12 in Leiden gefinancierd en één van zijn panden van zijn kinderdagverblijf gedeeltelijk gefinancierd. Inmiddels zijn de panden gelegen aan de Burggravenlaan 210 en 233 volledig afgelost. Tot op heden heeft de ondernemer zich aan zijn betalingsverplichtingen gehouden en is er geen sprake geweest van een betalingsachterstand.

Artem heeft naast voornoemde panden in privé nog 3 appartementen in Leiden, 4 verhuurde appartementen in Dubai en tot slot heeft hij nog een appartement in Tulum (Mexico) welke hij verhuurt via Airbnb.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.500.000,-. De looptijd is 18 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert geen natuurlijke personen waardoor er geen kwalificatie wordt vermeld bij deze aanvraag. Een aan de ondernemer gelieerde onderneming genaamd Teddy Kids B.V. wordt gekwalificeerd als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

De geldende zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De Geldnemer is de heer Artem Tolmachev. Vanwege de gekozen financieringsopzet is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer materieel op basis van de overwaarde van zijn vastgoedportefeuille in relatie tot de financieringen en de privé verhoudingen met de Teddy Kids Groep.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.500.000,- op:
  • De huisnummer gesplitste woning aan de Herenstraat 16 en 16 A, 2313 AL Leiden, kadastraal bekend als sectie M complexaanduiding 9397 appartementsindex 1 en 2te Leiden. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde in verhuurde staat van € 700.000,- en een waarde van € 1.150.000,- na vertrek van de huidige huurder en na verbouwing op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 16 februari 2024. De leegwaarde na verbouwing bedraagt € 1.260.000,-.
  • Het woon-winkelpand aan de Weimarstraat 346 en 346 1, 2562 HT Den Haag, kadastraal bekend als sectie AM nummer 3460 te Den Haag. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde in verhuurde staat van € 630.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 22 februari 2024.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Herenstraat 16 en 16 A, 2313 AL te Leiden, kadastraal bekend als sectie M, complexaanduiding 9397, appartementsindexen 1 en 2 te Leiden, worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om na 6 maanden gedurende de looptijd de lening gedeeltelijk of algeheel vervroegd af te lossen tegen een maand vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De financiering via Collin Crowdfund wordt aangewend voor de herfinanciering van de huidige lening.

Ondernemer

Artem Tolmachev (1987), geboren in Moskou en al jaren woonachtig in Leiden. Artem heeft een Master in Business Administration en een Masters in Marketing afgerond. Na zijn studie ging hij aan de slag bij het kinderdagverblijf van zijn moeder, Teddy Kids. Het viel hem op dat er onvoldoende keuze was voor ouders op het gebied van gezond eten en duurzaam speelgoed voor hun kinderen en ontwikkelde een duurzaam concept. 

Acht jaar geleden trad hij toe tot het familiebedrijf Teddy Kids en nam in 2018 het familiebedrijf volledig over door 100% aandeelhouder te worden. Artem breidde de Teddy Kids formule verder uit naar vier kinderdagverblijven en twee buitenschoolse opvangen in en rondom Leiden op A-locaties. Teddy Kids heeft als visie; “The first step to be a Global Citizen”. De meeste ouders van kinderen zijn dan ook expats en internationals. Inmiddels is hij dit jaar ook een Internationale lagere school gestart. 

De Teddy Kids groep heeft volgens de concept geconsolideerde cijfers 2023 een resultaat na belasting behaald van € 338.000,-. op een omzet van € 6.385.000,-. De afschrijvingen bedroegen in 2023, € 161.000,-. Het eigen vermogen bedroeg € 1.204.000,- op een totaal vermogen van € 7.412.000,-. 

Juridische structuur van de Teddy Kids Groep

Onderneming

Naast de Weimarstraat 346 te Den Haag en de Herenstraat 16/16-A te Leiden heeft de ondernemer nog het volgende vastgoed in privé.

–    Burggravenlaan 233 te Leiden is gefinancierd voor € 230.000,-. De marktwaarde bedraagt € 390.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 3 februari 2021.
–    Burggravenlaan 210 te Leiden is gefinancierd voor € 340.000,-. De marktwaarde bedraagt € 430.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 2 juli 2021.
–    De Schutterstraat 13, 13-A en 13-B te Leiden is gefinancierd voor € 510.000,-. De marktwaarde bedraagt € 780.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 2 juli 2021.
–    De Bloemistenlaan 12  te Leiden is gefinancierd voor € 310.000,-. De huidige marktwaarde bedraagt € 405.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 15 augustus 2021.

Verder heeft Artem nog 4 verhuurde appartementen in Dubai met een LTV van 50%. Tot slot heeft hij nog een onbelast verhuurd appartement in Tulum Mexico via Airbnb.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering Weimarstraat 346 en Herenstraat 16 en 16a € 1.500.000,-
Totale investering € 1.500.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.500.000,-

Leenbedrag: € 1.500.000,-
Rente:  9,0%
Looptijd: 18 maanden aflossingsvrij met een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Artem Tolmachev is als privépersoon niet te bepalen, de kwalificatie van Teddy Kids B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we geen kwalificatie.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de inkomsten uit de vastgoedportefeuille in privé van de heer Tolmachev, dit is exclusief zijn looninkomsten uit zijn eigen B.V., dividenduitkering en taxatierapporten van het onroerend goed in bezit. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De huurinkomsten vanuit het verhuurde vastgoed bedragen op dit moment € 426.000, waarbij het netto cashflow overschot na financiering en aflossingen van het verhuurde vastgoed € 42.000,- bedraagt.  Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de totale vastgoedportefeuille, inclusief de Herenstraat 16 en 16-A en de Weimarstraat 346, bedraagt na financiering 34% (€ 2.220.000,-) op een balanstotaal van € 6.442.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De Geldnemer is de heer Artem Tolmachev. Vanwege de gekozen financiering is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer materieel op basis van de overwaarde van zijn vastgoedportefeuille in relatie tot de financieringen en de privé verhoudingen met de Teddy Kids Groep.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.500.000,- op:
  • De huisnummer gesplitste woning aan de Herenstraat 16 en 16 A, 2313 AL Leiden, kadastraal bekend als sectie M complexaanduiding 9397 appartementsindex 1 en 2te Leiden. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde in verhuurde staat van € 700.000,- en een waarde van € 1.150.000,- na vertrek van de huidige huurder en na verbouwing op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 16 februari 2024. De leegwaarde na verbouwing bedraagt € 1.260.000,-.
  • Het woon-winkelpand aan de Weimarstraat 346 en 346 1, 2562 HT Den Haag, kadastraal bekend als sectie AM nummer 3460 te Den Haag. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde in verhuurde staat van € 630.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 22 februari 2024.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Herenstraat 16 en 16 A, 2313 AL te Leiden, kadastraal bekend als sectie M, complexaanduiding 9397, appartementsindexen 1 en 2 te Leiden, worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om na 6 maanden gedurende de looptijd de lening gedeeltelijk of algeheel vervroegd af te lossen tegen een maand vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Vanwege de hypothecaire inschrijving en hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
28-02-2024 om 11:09
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-02-2024 om 11:09
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
28-02-2024 om 11:09
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-02-2024 om 11:09
investeerder-282533 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-02-2024 om 11:09

Ondernemer

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur