43084

Artem Tolmachev (Herenstraat 16)

€ 1.500.000  |  7,5% rente  |  18 maanden  Investeerders: 959
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 23-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 959 investeerders

Samenvatting

Ondernemer Artem Tolmachev met een Master in Business Administration en een Master in Marketing is eigenaar van het concept Teddy Kids met vier kinderdagverblijven en twee buitenschoolse opvangen in en rondom Leiden op A-Locaties. Sinds dit jaar heeft in Leiden ook een internationale lagere school opgericht, TISA.

Ondertussen is Artem bezig in BOX-III een vastgoedportefeuille op te bouwen. Met deze financiering wil hij graag het pand aan de Herenstraat 16 / 16-A aankopen en het pand aan de Weimarstraat 346 herfinancieren. Het pand aan de Herenstraat 16 / 16-A is bestemd om de internationale leraren voor de school te huisvesten met hun gezinnen. Het pand gelegen aan Weimarstraat 346 is bestemd voor de reguliere verhuur.

Eerder heeft hij al via Collin Crowdfund een pand aan de Burggravenlaan 210, Burggravenlaan 233 en de Bloemistenlaan 12 in Leiden gefinancierd en één van zijn panden van zijn kinderdagverblijf gedeeltelijk gefinancierd. Inmiddels zijn de panden gelegen aan de Burggravenlaan 210 en 233 volledig afgelost bij Collin Crowdfund. Tot op heden heeft de ondernemer zich aan zijn betalingsverplichtingen gehouden en is er geen sprake geweest van een betalingsachterstand.

Artem heeft naast voornoemde panden in privé nog 3 appartementen in Leiden, 4 appartementen aangekocht in Dubai, waarvan er drie reeds zijn verhuurd en eentje nog in aanbouw is. Tot slot heeft hij nog een stuk grond in Tulum, Mexico aangekocht, dat momenteel wordt ontwikkeld.

Financieringsbehoefte
De investering bedraagt € 1.717.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.500.000,- met een ondergrens van € 1.350.000,-. De looptijd is 18 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. De Weimarstraat 346 is reeds in bezit, de kosten koper en een groot deel van de verbouwing zijn hier reeds voldaan. De LTV (Loan-to-value) op basis van waarde na verbouwing en een financiering van € 1.500.000,- is 84%. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert geen natuurlijke personen waardoor er geen kwalificatie wordt vermeld bij deze aanvraag. Een aan de ondernemer gelieerde onderneming genaamd Teddy Kids B.V. wordt gekwalificeerd als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.

De geldende zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De debiteur is de heer Artem Tolmachev. Vanwege de gekozen financiering is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer op basis van de overwaarde van zijn buy-to-let portefeuille in relatie tot de financieringen en de privé verhoudingen met de Teddy Kids Groep, materieel.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.500.000,- gevestigd op:
  • De huisnummer gesplitste woning aan de Herenstraat 16-16a, 2313 AL te Leiden, kadastraal bekend als sectie M nummer 7000 te Leiden. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 790.000,- en € 1.080.000,- na verbouwing in verhuurde staat op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 9 augustus 2022.
  • Het woon-winkelpand aan de Weimarstraat 346, 2562 HT te Den Haag, kadastraal bekend als sectie AM nummer 3460 te Den Haag. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 570.000,- en € 710.000,- (in verhuurde staat) na verbouwing op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 9 augustus 2022.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, (gedeeltelijk) vervroegd af te lossen, tegen drie maanden vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden).

Leendoel

De financiering via Collin Crowdfund wordt aangewend voor de aankoop en renovatie van twee woningen, bestemd voor commerciële verhuur in privé.

Ondernemer

Artem Tolmachev (1987) is geboren in Moskou en al jaren woonachtig in Leiden. Artem heeft een Master in Business Administration en een Masters in Marketing afgerond. Na zijn studie ging hij aan de slag bij het kinderdagverblijf van zijn moeder, Teddy Kids. Het viel hem op dat er onvoldoende keuze was voor ouders op het gebied van gezond eten en duurzaam speelgoed voor hun kinderen en ontwikkelde een duurzaam concept. 

Acht jaar geleden trad hij toe tot het familiebedrijf Teddy Kids en nam in 2018 het familiebedrijf volledig over door 100% aandeelhouder te worden. Artem breidde de Teddy Kids formule verder uit naar vier kinderdagverblijven en twee buitenschoolse opvangen in en rondom Leiden op A-locaties. Teddy Kids heeft als visie; “The first step to be a Global Citizen”. De meeste ouders van kinderen zijn dan ook expats en internationals. Inmiddels is hij dit jaar ook een Internationale lagere school gestart. 

Teddy Kids B.V. heeft volgens de concept cijfers 2021 een resultaat na belasting behaald van € 470.000,-. op een omzet van € 4.504.000,-. Het eigen vermogen bedroeg € 1.200.000,- op een totaal vermogen van € 4.475.000,-. De afschrijvingen bedroegen in 2021, € 96.000,-.

Juridische structuur van de Teddy Kids Groep

Onderneming

Artem Tolmachev is bezig een commerciële vastgoedportefeuille in privé op te bouwen. Hij zoekt hiervoor een financiering via Collin Crowdfund N.V. het niet gefinancierde deel (verbouwing) leent hij vanuit zijn eigen bedrijf middels lening u/g en wordt maandelijks verrekend in dividend. Gezien de cashflow in Teddy Kids, huurinkomsten en zijn salaris van circa € 80.000,- per jaar kan Artem zich dit permitteren. 

Huidige vastgoedportefeuille in Nederland

 • Burggravenlaan 233 te Leiden is gefinancierd voor € 230.000,-. De marktwaarde bedraagt € 390.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 3 februari 2021.
 • Burggravenlaan 210 te Leiden is gefinancierd voor € 340.000,-. De marktwaarde bedraagt € 430.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 2 juli 2021.
 • De Schutterstraat 13, 13-A en 13-B te Leiden is gefinancierd voor € 510.000,-. De marktwaarde bedraagt € 780.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 2 juli 2021.
 • De Bloemistenlaan 12 te Leiden is gefinancierd voor € 310.000,-. De huidige marktwaarde bedraagt € 405.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 15 augustus 2021.

Verder heeft Artem nog 3 verhuurde appartementen in Dubai en nog eentje in ontwikkeling. Tot slot heeft hij nog een stuk grond dat wordt ontwikkeld in Tulum in Mexico. Op de drie verhuurde panden rust een financiering van € 222.572,- en is de geschatte waarde volgens de ondernemer circa € 600.000,-.

Herenstraat 16 & 16A te Leiden
Betreft een hoekpand inclusief tuin met een afzonderlijke bovenwoning gelegen op de 1e en 2e verdieping in een complex bestaande uit drie bouwlagen.

Artem is conform bouwspecificatie bezig het pand te verbouwen voor een totaal bedrag van circa € 250.000,- incl. BTW . Daarbij worden drie appartementen gerealiseerd, verspreid over drie
verdiepingen. 

Weimarstraat 346 te Den Haag
Betreft een hoekpand inclusief tuin met een afzonderlijke bovenwoning gelegen op de 1e en 2e verdieping in een complex bestaande uit drie bouwlagen.

Artem is conform bouwspecificatie bezig het pand te verbouwen voor een totaal bedrag van circa € 182.500,- incl. BTW. Inmiddels is het pand al verbouwd voor € 110.000,-. 

Het pand betreft een commerciële ruimte met twee afzonderlijke bovenwoningen gelegen op de 1e en 2e verdieping in een complex bestaande uit drie bouwlagen. Momenteel wordt hier een vierde bouwlaag aan toegevoegd.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Aankoop Herenstr. 16-16A € 770.000,-
Kosten koper € 77.000,-
Verbouwing Herenstraat € 250.000,-
Herfinanciering Weimarstraat € 350.000,-
Verbouwing Weimarstraat € 100.000,-
OVB deel partner € 20.000,-
Aflossen partner Weimarstraat € 150.000,-
Totaal € 1.717.000,-
Eigen middelen € 217.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 1.500.000,-*

Rente: 7,5%
Looptijd: 18 maanden, aflossingsvrij

* Het eventuele verschil tussen de gewenste financiering en het bodembedrag zal worden voldaan vanuit eigen middelen. De cashflow van het bedrijf is op dit moment zeer ruim.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Artem Tolmachev is als privépersoon niet te bepalen, de kwalificatie van Teddy Kids B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie “niet van toepassing”.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de cijfers van de vastgoedportefeuille in privé van de heer Tolmachev, zijn looninkomsten uit zijn eigen B.V. en dividenduitkering. De Overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
Het netto cashflow overschot in privé na financiering bedraagt € 172.000,-, na verbouwing en verhuur bedraagt het netto cashflowoverschot € 266.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de totale vastgoedportefeuille, inclusief de aankoop van de Herenstraat 16 en 16-A, bedraagt na financiering 28% op een balanstotaal van € 4.653.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer Artem Tolmachev. Vanwege de gekozen financiering is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer op basis van de overwaarde van zijn buy-to-let portefeuille in relatie tot de financieringen en de privé verhoudingen met de Teddy Kids Groep, materieel.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.500.000,- gevestigd op:
  • De huisnummer gesplitste woning aan de Herenstraat 16-16a, 2313 AL te Leiden, kadastraal bekend als sectie M nummer 7000 te Leiden. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 790.000,- en € 1.080.000,- na verbouwing in verhuurde staat op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 9 augustus 2022.
  • Het woon-winkelpand aan de Weimarstraat 346, 2562 HT te Den Haag, kadastraal bekend als sectie AM nummer 3460 te Den Haag. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 570.000,- en € 710.000,- (in verhuurde staat) na verbouwing op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 9 augustus 2022.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, (gedeeltelijk) vervroegd af te lossen, tegen drie maanden vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden).

Door zowel de 1ste hypothecaire inschrijving en de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-115315 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
23-08-2022 om 11:48
investeerder-256497 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-08-2022 om 11:48
investeerder-140414 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-08-2022 om 11:48
investeerder-260481 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
23-08-2022 om 11:47
investeerder-104215 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-08-2022 om 11:47

Ondernemer

Artem Tolmachev

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur