46150

Artist Mixto & Azadeh Zorg

€ 280.000  |  8,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 254
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 31-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 254 investeerders

Samenvatting

De heer en mevrouw Behrouzian hebben beiden hun zakelijke activiteiten en kunnen nu het bedrijfspand dat ze als sinds 2017 huren, aankopen. Het pand is gelegen in het centrum van Den Haag. Als extra zekerheid voor de investeerders wordt er, naast een eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen pand, een tweede hypothecaire inschrijving gevestigd op de eigen woning in privé.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 280.000,-. De looptijd is 24 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 260.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De Geldnemers zijn M. Behrouzian t.h.o.d.n. Artist Mixto en A. Behrouzian-Asadizadeh t.h.o.d.n. Azadeh Zorg. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers Ruim door de overwaarde in onroerend goed (naast de voor deze crowdfunding met hypothecaire inschrijvingen belaste panden).
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 280.000,- gevestigd op het aan te kopen onroerend goed aan de Wagenstraat 167, 2512 AV te ’s Gravenhage, kadastraal bekend als Sectie I, nummer 2966 appartementsindex 1 t/m 4. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 140.000,- gevestigd op het woonhuis aan de Waldorpstraat 458, 2521 CH te ’s-Gravenhage, kadastraal bekend Sectie AC nummer 3890 A25, voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ten behoeve van de ABN AMRO van € 198.900,- en met een WOZ-waarde van € 360.000,- per 01-01-2022.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

Deze financiering zal aangewend worden voor de aankoop van het momenteel gehuurde pand.

Ondernemer

M. Behrouzian (1959) en A. Behrouzian-Asadizadeh (1966) zijn beide in Iran geboren en al geruime tijd in Nederland. Dhr. M. Behrouzian heeft een eigen meubelstoffeerderij en mevrouw A. Behrouzian is in loondienst in de zorg en werkt daarnaast als ZZP-er in de zorg.

Ze hebben naast een eigen woning nog een andere woning in bezit waar hun zoon in woont.

Onderneming

Onroerend goed
Het aan te kopen onroerend goed betreft de bedrijfs-/winkelruimte met garagebox op de begane grond van het gebouw. Het bouwjaar betreft 1894 en is centraal gelegen in het centrum van Den Haag met in de omgeving veel winkels en horeca. Conform taxatie is de bouwkundige staat goed, onderhoudsstaat binnen redelijk tot goed en onderhoudsstaat buiten goed. De winkelruimte heeft een oppervlakte van 144 m2, de garagebox 14 m2. De winkelruimte is voor eigen gebruik. De markthuurwaarde is in de taxatie vastgesteld op € 30.420,-. De marktwaarde in verhuurde staat is € 395.000,- conform taxatie d.d. 15-6-2023.

De ondernemers huren het pand reeds sinds 2017 tegen een veel lagere huurprijs. Ze blijven het pand nu ook zelf gebruiken. Vandaar dat we uitgaan van de aankoopwaarde als realistische marktwaarde op dit moment. Indien ze besluiten in de toekomst het pand te gaan verhuren zou de waarde in verhuurde staat van toepassing kunnen zijn.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 255.000,-
Kosten € 25.000,-
Totale investering € 280.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 280.000,-

Leenbedrag: € 280.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 24 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 260.000,-

Overige financiers:
Naast de eigen woning met een hypothecaire lening van € 180.000,- bezitten ze nog één andere woning met een WOZ-waarde van € 250.000,- en een hypothecaire lening van € 150.881,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Artist Mixto en voor Azadeh Zorg zijn beide Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarrekeningen van beide eenmanszaken, het looninkomen en taxatierapporten. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De gezamenlijke omzet van de beide eenmanszaken bedroeg in 2022 € 98.000,- met een operationele cashflow na privé-opnames van € 47.000,-. De cashflow is inclusief de huurlast op het aan te kopen pand van € 17.000,-. De huurlasten komen na aankoop te vervallen en hiervoor komen de financieringsverplichtingen van deze financiering in de plaats. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De gecombineerde solvabiliteit van de eenmanszaken bedroeg ultimo 2022 100% op en balanstotaal van € 87.000,-. Door de aankoop van het pand komt er een forse balansverlening waardoor de solvabiliteit fors zal dalen. De solvabiliteit na financiering zal 35% bedragen. Wel hebben de ondernemers in privé nog twee woningen met ruime overwaarde. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende

Zekerheden en voorwaarden

 • De Geldnemers zijn M. Behrouzian t.h.o.d.n. Artist Mixto en A. Behrouzian-Asadizadeh t.h.o.d.n. Azadeh Zorg. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers Ruim door de overwaarde in onroerend goed (naast de voor deze crowdfunding met hypothecaire inschrijvingen belaste panden).
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 280.000,- gevestigd op het aan te kopen onroerend goed aan de Wagenstraat 167, 2512 AV te ’s Gravenhage, kadastraal bekend als Sectie I, nummer 2966 appartementsindex 1 t/m 4. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 395.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum d.d. 15-06-2023.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 140.000,- gevestigd op het woonhuis aan de Waldorpstraat 458, 2521 CH te ’s-Gravenhage, kadastraal bekend Sectie AC nummer 3890 A25, voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ten behoeve van de ABN AMRO van € 198.900,- en met een WOZ-waarde van € 360.000,- per 01-01-2022.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door de hypothecaire inschrijvingen en de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-73848 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-08-2023 om 11:06
investeerder-397967 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-08-2023 om 11:05
investeerder-109564 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
31-08-2023 om 11:05
investeerder-400484 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-08-2023 om 11:05
investeerder-42320 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-08-2023 om 11:05

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels