42320

Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker-Bloem B.V.

€ 300.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 292
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-07-2022 in 1 uur volgeschreven door 292 investeerders

Samenvatting

De heer Schotanus heeft op 1 januari 2019 Assurantie-Adviesbureau Bakker-Bloem van zijn moeder overgenomen. De onderneming heeft als bedrijfsactiviteit de exploitatie van een assurantie- en adviesbureau. Daarnaast treedt het bedrijf ook op als zelfstandig adviseur voor de Regiobank

Het bedrijf was tot december 2021 op huurbasis gevestigd aan Pruimendijk 164 te Ridderkerk. Momenteel huurt men een tijdelijke ruimte aan de Nieuwland Parc 1 te Alblasserdam i.v.m. een ontstane brand in het oude bedrijfspand. Gezien de groei van de onderneming heeft men besloten om een tweetal bedrijfspanden aan te kopen.

De onderneming werd in het verleden geëxploiteerd in een eenmanszaak, maar gezien de sterke verbetering van de resultaten is de onderneming per 1 juni 2021 omgezet in een BV-structuur. Daarnaast heeft de ondernemer in 2021/2022 het aantal activiteiten binnen de ondernemingen of gelieerde bedrijven sterk uitgebreid. 

De ondernemingen hebben nu de volgende activiteiten:

 • Assurantietussenpersoon (particulier en bedrijfsmatig)
 • Tussenpersoon voor de bemiddeling voor particuliere financieringen
 • Bedrijfsmatige financieringen
 • Makelaardij, taxaties en recruitment
 • Bouwonderneming (50% deelneming)

Gezien de groei van de onderneming heeft de ondernemer besloten om twee bedrijfspanden aan te kopen in Alblasserdam, waarin de activiteiten gevestigd gaan worden.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 435.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 135.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn B. Schotanus Holding B.V., Brandon Boyd Investments B.V. en Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker Bloem B.V.
 • De heer B.B. Schotanus en zijn vrouw C.E.F. Schotanus – Duvekot geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor het bedrag van € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Collin Crowdfund heeft een tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis voor een eerdere aanvraag. Uitwinning van deze tweede hypotheek voor deze aanvraag kan pas plaatsvinden nadat de lening (Multibouw B.V.) van de eerdere aanvraag is afgewikkeld.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van B. Schotanus Holding B.V., Brandon Boyd Investments B.V. en Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker Bloem B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van B. Schotanus Holding B.V., Brandon Boyd Investments B.V. en Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker Bloem B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De rechten uit de assurantieportefeuille worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Overigens betreft dit niet de assurantieportefeuille zelf, daar deze niet overdraagbaar is volgens een uitspraak van de Hoge raad en daardoor komt deze niet in aanmerking voor verpanding. De vorderingen voortvloeiend uit de huidige portefeuille zijn wel te verpanden en zullen worden verpand.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. 

Leendoel

Deze financiering wordt aangewend voor de optimalisatie van de bedrijfspanden, werkkapitaal en een herfinanciering.

Ondernemer

Brandon Schotanus (1995) is na zijn gymnasium in 2015 in de onderneming van zijn moeder gaan werken, waarbij hij diverse functies heeft bekleed binnen de onderneming. Per 1 januari 2019 heeft hij de onderneming van zijn moeder overgenomen en verder voortgezet. 

Daarnaast is hij WFT gecertificeerd als verzekeringsadviseur en als adviseur hypotheken. De onderneming heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd op het gebied van verzekeringen en kredietverlening. 

Onderneming

Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker-Bloem heeft als bedrijfsactiviteit de exploitatie van een assurantietussenpersoon en advieskantoor, waarbij het bedrijf optreedt als zelfstandig adviseur voor de Regiobank. Het betreft hier een echt familiebedrijf dat opgericht is in 1955. 

De heer B.B. Schotanus heeft het bedrijf overgenomen van zijn moeder per 1 januari 2019. De onderneming is per 1 juni 2021 omgezet naar een BV structuur. De reden van het omzetten naar een BV
structuur is de sterke stijging van de winst in 2021. Daarnaast heeft de ondernemer in 2021/2022 het aantal activiteiten binnen de ondernemingen of gelieerde bedrijven sterk uitgebreid. 

De ondernemingen hebben nu de volgende activiteiten:

 • Assurantietussenpersoon (particulier en bedrijfsmatig)
 • Tussenpersoon voor de bemiddeling voor particuliere financieringen
 • Bedrijfsmatige financieringen
 • Makelaardij, taxaties en recruitment
 • Bouwonderneming (50% deelneming)

Gezien de groei van de onderneming heeft de ondernemer besloten om twee bedrijfspanden aan te kopen in Alblasserdam, waarin de activiteiten gevestigd gaan worden.

Waarde portefeuille
De waardering is gebaseerd om een verzekeringsomzet van circa € 270.000,- waarbij vijf verschillende berekeningsmethodes zijn toegepast; factormethode, waardeberekening intrensieke waarde, waardering op basis van multiples, waardeberekening rentabiliteitswaarde, waardeberekening weging IW/RW.

Na berekening van de vijf voornoemde berekeningsmethodes komt de huidige waarde van de assurantieportefeuille op basis van een eenvoudige DCMF methode uit op een range tussen de € 650.000,- en € 700.000,-

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Financieringsoverzicht

Werkkapitaal €120.000,-
Optimalisatie bedrijfspanden €290.000,-
Herfinanciering €25.000,-
Totale investeringbehoefte €435.000,-
Eigen middelen €135.000,-
Lening via Collin Crowdfund

€300.000,-

 

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing

Overige financiers
De onderneming heeft op het ogenblik een krediet van € 25.000, – bij de ING, deze zal worden afgelost middels deze financiering. 

De twee aangekochte bedrijfspanden zijn gefinancierd door Regiobank/SNS.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor zowel B. Schotanus Holding B.V., en Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker Bloem B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Brandon Boyd Investments B.V. is verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de (geconsolideerde) jaarcijfers 2021, de waarde assurantieportefeuille en de (geconsolideerde) prognose cijfers 2022. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet in 2022 wordt op € 563.000,- geprognosticeerd met een netto cashflow overschot van € 228.000,- na financiering. De omzet en het netto cashflow overschot ligt hiermee in lijn met de jaarcijfers van 2021. Wij kwalificeren hiermee de score voor de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2021 bedroeg de solvabiliteit 37% op een balanstotaal van € 431.000,-. Met de aankoop van een bedrijfspand bedraagt de solvabiliteit ultimo 2021 20% op een balanstotaal van € 1.370.000,-. De geprognosticeerde solvabiliteit ultimo 2022 bedraagt 23% op een balanstotaal van € 1.720.000,- na financiering van Collin. Wij kwalificeren hiermee de score voor de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn B. Schotanus Holding B.V., Brandon Boyd Investments B.V. en Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker Bloem B.V.
 • De heer B.B. Schotanus en zijn vrouw C.E.F. Schotanus – Duvekot geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor het bedrag van € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Collin Crowdfund heeft een tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis voor een eerdere aanvraag. Uitwinning van deze tweede hypotheek voor deze aanvraag kan pas plaatsvinden nadat de lening (Multibouw B.V.) van de eerdere aanvraag is afgewikkeld.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van B. Schotanus Holding B.V., Brandon Boyd Investments B.V. en Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker Bloem B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van B. Schotanus Holding B.V., Brandon Boyd Investments B.V. en Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker Bloem B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De rechten uit de assurantieportefeuille worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Overigens betreft dit niet de assurantieportefeuille zelf, daar deze niet overdraagbaar is volgens een uitspraak van de Hoge raad en daardoor komt deze niet in aanmerking voor verpanding. De vorderingen voortvloeiend uit de huidige portefeuille zijn wel te verpanden en zullen worden verpand.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel de verpanding van de roerende zaken en vorderingen, de waarde van de assurantieportefeuille en de persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-116679 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-07-2022 om 11:05
investeerder-242098 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-07-2022 om 11:05
investeerder-76514 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-07-2022 om 11:05
investeerder-9063 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-07-2022 om 11:04
investeerder-238086 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-07-2022 om 11:04

Ondernemer

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur