40221

Aswiens Corner

€ 200.000  |  7,0% rente  |  96 maanden  Investeerders: 421
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

27 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-09-2021 in 8 dagen volgeschreven door 421 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Aswien’s Corner
Sector Detailhandel / groothandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop onroerend goed / inventaris
Datum van oprichting 01-06-2021

Leendoel

Aswien Bhugoea is de neef van de heer Bhugoea van Supermarkt RAM. Aswien werkt momenteel bij Supermarkt RAM en produceert daar onder andere de worsten. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om het bedrijfspand (Slaghaam 279) aan te kopen en zich volledig met zijn eigen onderneming toe te gaan leggen op worsten, ingrediënten voor maaltijden en snacks. Supermarkt RAM zal dan ook meteen een belangrijke afnemer worden, naast een aantal andere groothandels en distributeurs. Voor de aankoop van het pand en de opstartkosten is de ondernemer op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 96 maanden, een aflossingsvrije periode van 6 maanden, een vaste rente van 7,0% per jaar en een slottermijn van € 105.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfspand Slaghaam 279 € 150.000
Inventaris € 50.000
Bijkomende kosten € 25.000
Werkkapitaal € 10.000
Totaal € 235.000
Lening supermarkt RAM € 35.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer A. Bhugoea handelend onder de naam Aswien’s Corner. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is momenteel van morele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Aswien’s Corner worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Slaghaam 279 Hoogvliet Rotterdam/ Kuil 1 Hoogvliet Rotterdam (kadastraal bekend als sectie D, complexaanduiding 1722 en appartementsindex 3 te Hoogvliet) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand wordt aangekocht voor € 150.000,-. Het onroerend goed is door een makelaar uit de regio op 1 juli 2021 gewaardeerd op € 170.000,-.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het appartement aan de Rijnvoorde 41 te Rotterdam (kadastraal bekend als sectie K, complexaanduiding 921 en appartementsindex 3 te Charlois) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het appartement is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 135.000,- en openstaande schuld van € 131.000,- . De WOZ waarde per 1 januari 2020 is € 135.000,-.
  • Er wordt een persoonlijke borgstelling door mevrouw S. Dewkalie (partner) ter hoogte van het leenbedrag afgegeven. De waarde van de borgstelling beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het appartement en is moreel van aard.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Aswien’s Corner is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van Aswien’s Corner. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De winkel van de ondernemer is ondanks de coronapandemie opengebleven. Daarentegen geeft de ondernemer aan wel inkomsten te zijn misgelopen door de sluiting van de horeca. Vanwege de heropening van de horeca neemt de omzet ook weer verder toe.

Toelichting jaarcijfers
De prognose winst- en verliesrekening is inclusief afname van supermarkt RAM. De afname van supermarkt RAM omvat ongeveer twee derde van de omzet. 

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering

Activa

  2021
Vaste activa € 225.000
Vlottende activa € –
Overige vlottende activa € 10.000
Totaal € 235.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € –
Langlopende schulden € 210.000
Kortlopende schulden € 25.000
Totaal € 235.000

Winst- en verliesrekening prognose jaar 1

Omzet € 180.000  
Bruto winst € 117.000  
Kosten

€ 60.000

 
Resultaat € 57.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-271813 heeft € 900 geïnvesteerd.
03-09-2021 om 21:24
investeerder-103112 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-09-2021 om 20:57
investeerder-66346 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-09-2021 om 19:57
investeerder-12213 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-09-2021 om 19:28
investeerder-262853 heeft € 300 geïnvesteerd.
03-09-2021 om 19:26

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders