33566

Atlas Dental Care Nederland B.V.

€ 500.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 272
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-02-2020 in 1 uur volgeschreven door 272 investeerders

Samenvatting

Atlas Dental Care Nederland B.V. heeft als doel het samenbrengen van tandartspraktijken en/of bedrijven in de tandzorgsector onder één koepelorganisatie. Schaalvergroting, optimalisatie en ondersteuning van deze praktijken zorgt voor verhoging van de operationele efficiëntie.
De financiering bij Collin wordt ingezet voor investering in versterkte van organische groei en toekomstige interessante acquisities. De aankoop van tandartspraktijk Mazairac wordt volledig gefinancierd door de verkoper die werkzaam blijft in zijn praktijk en tevens aandeelhouder wordt in de groep. Hierdoor is de continuïteit van de praktijk gewaarborgd.
Initiatiefnemer van Atlas Dental Care Nederland B.V. is de jonge ondernemer Berend Wauters die een aantal ervaren ondernemers/investeerders als aandeelhouders om zich heen heeft verzameld.
De oprichters zijn allen ervaren zakenmensen en professionals, waarvan enkele zeer bekend zijn met de tandheelkundesector in Nederland en België.

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 3.800.000,-. De aandeelhouders hebben € 500.000,- eigen vermogen ingebracht. De verkopende partij verstrekt een achtergestelde lening van € 1.680.000,- en een niet-achtergestelde lening van 5 jaar ter hoogte van € 1.120.000,-.
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 500.000,-. De looptijd is 60 maanden. 
De rente bedraagt 7% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft Atlas Dental Care Nederland B.V. de kwalificatie Verhoogd risico.
De Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

 • De debiteuren zijn Atlas Dental Care Nederland B.V., Mazairac Tandtechniek B.V. en Tandartsenpraktijk Mazairac B.V.
 • De heer B.B. Wauters geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De heer G.M. Hommez, de heer M.A.M. Van Hoecke, Peeters Consulting BVBA, Dinfica N.V. en Cuckooland BvbA geven gezamenlijk zakelijke en persoonlijke borgstellingen af voor € 150.000,- (Deze is dalend aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund naar € 50.000,-). Deze borgstellingen hebben op dit moment materiële waarde.
 • De lening van Mazairac Beheer B.V. ter hoogte van € 1.680.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zullen er geen rentebetalingen en aflossingen plaatsvinden.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Atlas Dental Care Nederland B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 50% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Tandartsenpraktijk Mazairac B.V, Mazairac Tandtechniek B.V en Atlas Dental Care Nederland B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
   

Leendoel

De financiering wordt aangevraagd ter financiering van organische groei en toekomstige overnames.
Naast inbreng van eigen vermogen door de aandeelhouders verstrekt de verkoper een tweetal leningen, waarvan een achtergesteld. Collin Crowdfund verstrekt een aanvullende lening om de verdere groei te financieren in verband met (gedeeltelijke) financiering van nieuwe acquisities middels een 5-jarige lening. 

Ondernemer

Berend Wauters
Oprichter, DGA en Managing Director:
Berend Wauters is een actief, ondernemend persoon met een hoge werkethiek. Hij heeft een opleiding genoten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hier behaalde hij twee Masterdiploma’s (Cum Laude) aan de faculteit van Economie en Bedrijfswetenschappen.
Tijdens zijn studies richtte Berend VirtualRace op met Giuliano de Luca. VirtualRace is een virtual reality start-up dat succesvolle samenwerkingen wist neer te zetten met o.a. Coyote Systems, BMW, AkzoNobel, MAN, Sikkens, DeltaLight en meer. Dit was Berend zijn eerste leerrijke kennismaking met het reilen en zeilen in de ondernemerswereld, dit deed hem snakken naar meer. Na zijn studie heeft hij als Jr. Specialist Business Banker in het Businesscentrum van Belfius regio Aalst gewerkt. Hier is hij na een half jaar uitgestapt om zijn volledige aandacht te richten op Atlas Dental Care Nederland B.V. Ondernemen is zijn passie. Hij kwam in contact met deze sector via zijn familie. Twee tantes zijn tandarts, een nichtje studeert voor tandheelkunde en zijn oom, Frank Lobbezoo, is Dr. Professor aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Hierdoor kwam hij te weten dat de tandzorgsector op een scharnierpunt staat en interessante kansen biedt. Uit de ervaring met VirtualRace was hij zich echter goed bewust dat deze kans de nodige kwaliteiten van verschillende disciplines eist en je sommige zaken niet alleen kan doen. Vandaar dat hij een professioneel aandeelhoudersteam om zich heen heeft verzameld met ruime ervaring en uitstekende kwaliteit.
Binnen Atlas is Berend managing director, hij voorziet voornamelijk de New Business Development. Hij omschrijft zijn kernkwaliteiten als: hard werkend, gedreven, sterke focus, creatief.

Vincent Mazairac
Operating Director:
Vincent Mazairac is cum laude afgestudeerd in 2006 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen als tandarts en heeft tevens het Honoursprogramma aldaar afgerond. Hierna begon hij als waarnemend tandarts in twee praktijken. Al snel heeft Vincent in Rosmalen een praktijk overgenomen in 2008 en deze gemoderniseerd en uitgebreid. Inmiddels is de praktijk gegroeid tot een groepspraktijk met vijf tandartsen, een mondhygiëniste, diverse assistentes, een praktijkmanager en een tandtechnicus met eigen laboratorium. Al met al een team van 16-20 mensen. Vincent is geïnteresseerd in een breed gamma van diverse aspecten binnen de tandheelkunde. Zo heeft hij binnen de KNMT diverse functies bekleed en inmiddels is hij ook onafhankelijk deskundige inzake klachtzaken. Tevens is hij werkzaam als medisch adviseur voor een partijneutraal medisch adviesbureau. 

Als algemeen tandarts heeft hij veel inhoudelijke kennis om daardoor als een spin in het web alles te overzien en diverse collegae hun specialisaties te laten uitvoeren. Als tandarts is hij enorm ondernemend en heeft hij een uitstekend draaiende praktijk in Noord-Brabant tot stand gebracht die nu onafhankelijk van hem draait. 
Hij omschrijft zijn kernkwaliteiten als: hard werkend, teamspeler, perfectionist, zeer gedreven, niet stil kunnen zitten, altijd bereid bij te leren, ambitieus. 

Benedictus (Dick) Borsboom
Finance Director:
Na zijn 10-jarige carrière als Audit Manager bij KPMG en Deloitte ging Dick aan de slag bij de Duitse groep Raab Karcher (destijds onderdeel van VEBA AG). Hij was hier het hoofd van een grote interne accountantsdienst die vooral werd ingezet bij Due Diligence onderzoeken. Gedurende zijn tijd daar werden circa 250 acquisities beoordeeld. 
Vanaf 2003 was Dick CFO, head of IT en HR van Flexsys, een joint-venture tussen Akzo Nobel en Solutia. Flexsys is actief in de productie van rubber chemicaliën. In 2007 desinvesteerde Akzo Nobel haar belang doordat Flexsys met een nieuw verkregen lening de aandelen van Akzo Nobel kon inkopen. Met ingang van April 2007 werd Dick President van Avnet Technology Solutions Europe; de Europese divisie van Avnet voor de verkoop van IT-Systemen. 
In 2012 kreeg Dick de functie aangeboden van CFO voor Zuid- en Oost-Afrika voor Dangote Cement. Gedurende 2012 en 2013 werkte hij in verschillende Afrikaanse landen met vaste standplaats Lagos, Nigeria. In 2014 werd hij Senior Adviseur voor de Turkse Sanko Groep. Naast het adviseren op het gebied van acquisities en verkooptransacties, grote EPC-contracten en het opzetten van een factureringsonderneming voor de groep in Nederland was hij ook COO van Sankonline. In deze functie beoordeelde hij veel businessplannen, gepresenteerd door jonge Turkse ondernemers, op hun haalbaarheid en financierbaarheid.
Eind 2018 contacteerde Berend Dick met het businessplan voor Atlas Dentalcare. Volgens Dick is het businessplan voor het overnemen en groeien van tandartsenpraktijken een van de beste proposities die hij in de laatste jaren gezien heeft.

Raad van bestuur
De raad van adviseurs van Atlas Dental Care Nederland B.V. bestaat uit Jean Dinet, Mathieu Deijns, prof. dr. Geert Hommez, Marc van Hoecke en Leo Peeters. Zij zijn ieder bekwaam en ervaren op hun vakgebied.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroepen
Atlas Dental Care Nederland B.V. wil de komende jaren meerdere winstgevende bedrijven in de tandzorgsector met een potentiële up-side verwerven om verdere schaalvoordelen te realiseren. Atlas Dental Care Nederland B.V. ziet mogelijkheden in de markt omdat in Nederland veel praktijkhouders alleen opereren.
Schaalvergroting, optimalisatie en ondersteuning van deze praktijken zorgen voor verhoging van de operationele efficiëntie. Daarnaast zal het samenwerken tussen de praktijken verdere synergiën stimuleren. Hierbij stelt Atlas Dental Care Nederland B.V. zijn twee klantengroepen centraal: de patiënt en de zelfstandige tandarts. Hoge kwaliteit van zorg moet gewaarborgd blijven en waar mogelijk verbeterd, mede door investeringen in digitalisatie (full digital workflow). De tandarts wordt verder maximaal gefaciliteerd door het adviseren en ondersteunen van werkzaamheden op het gebied van administratieve, financiële, organisatorische, commerciële, juridische, bedrijfseconomische en personele organisatie.
Atlas Dental Care Nederland B.V. focust initieel op Nederland en praktijken actief in de tandheelkunde. Ook is Atlas Dental Care Nederland B.V. tandheelkunde-gerelateerde activiteiten waaronder het vervaardigen van tandtechnische werkstukken (maximale synergie binnen de groep).

Missie
De missie is het leveren van de hoogste standaarden van dentale zorg in een zorgende, comfortabele en moderne omgeving. Hierbij zet Atlas maximaal in op persoonlijke tandheelkunde op hoog kwalitatief niveau, zowel voor patiënt als tandarts.

Visie
De visie van Atlas Dental Care Nederland B.V. is het uitbouwen van een sterke groep tandartspraktijken in Nederland, waarbij men zich focust op digitalisatie en optimalisatie van de praktijken en samenwerkingen binnen de groep. In dit proces wordt het zorgteam centraal gezet en de warme, lokale identiteit van elke praktijk behouden. Naast het stimuleren van groei van de praktijken in portfolio wordt er gekeken naar verdere overnames.

Positionering in markt 
De tandzorgmarkt in Nederland haalt een omzet van 2,7 miljard euro en slechts 10% van de praktijken behoort tot een zogenaamde ‘keten’. In een studie van KPMG, de ‘dental chain opportunity’ wordt duidelijk uitgelegd dat solopraktijken zullen verdwijnen en groeperingen van tandartspraktijken de toekomst zijn. Een keten wordt gezien als een groep van tandartspraktijken met minstens vier praktijken in portfolio. 
Het percentage in Nederland van 10% is laag te noemen in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk (24%), Spanje (25%) en Finland (35%). In Nederland is er dus nog veel up-side te verwezenlijken.
Nederland telt 7.500 tandartsen en 2.400 mondhygiënisten. Deze zijn verdeeld over 4.700 tandartspraktijken waarvan het merendeel kleinschalig is: 52% is een solopraktijk maar dit aandeel daalt.

Concurrentiepositie en/of onderscheidend vermogen
Iets dat de grotere ketens missen is het persoonlijke karakter. Mazairac en Atlas delen de mening dat dit simpelweg niet werkt. Atlas onderscheidt zich van de concurrentie door een zeer scherpe visie en een uitstekend netwerk waardoor het businessmodel anders wordt uitgerold.
Binnen Atlas wordt er gedacht vanuit een betere continuïteitsgedachte (belangen verkoper, patiënt en behandelaars) en neemt men beslissingen voor de lange termijn.
Vandaar dat het de missie is om een sterke groep tandartspraktijken uit te bouwen in Nederland waarbij de hoogste standaarden van dentale zorg geleverd worden in een zorgende, comfortabele en moderne omgeving waarbij de warme identiteit van elke praktijk behouden blijft. Deze formule is reeds sterk aangeslagen bij een tandartsengroep in Amsterdam, maar ook in het buitenland zoals de V.S., het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen.

De zaken die voor Atlas zéér belangrijk zijn is het:

 •  Behouden van het DNA van elke praktijk
 •  Behouden behandelvrijheid tandartsen
 •  Sterk lokaal managementteam met focus op long-term profitability & long-term commitment van sleutelpersoneel

Bij elke praktijkovername mikt men op een sterk lokaal management. Deze twee praktijken zijn hier dan ook geen uitzondering op. Ook gaan wij verschillende formules implementeren om in de langdurige commitment van het sleutelpersoneel te voorzien, waaronder winstdeling.

USP’s:

Atlas Dental Care Nederland B.V. voorziet persoonlijke tandheelkunde op hoog niveau door:

 • Multidisciplinaire praktijken op te zetten en kruisbestuiving te creëren tussen verschillende disciplines (implantatie, orthodontie, parodontologie, endodontie, cosmetische tandheelkunde). Deze allround specialisaties zullen aangeboden worden onder ‘één dak’ wat aangenamer is voor de patiënt, of in de nabije omgeving binnen de eigen groep.
 • Via consolidatie worden de kosten gedrukt via volume-aankopen, gedeelde personeelskosten, overkoepelende administratie. Dit creëert ruimte voor extra (gezamenlijke) investeringen zodat men mee is met de digitalisatie (CAD/CAM, T-scan, freesmachine, intra-orale scanner, CBCT scan, 3D-printer) en men voldoet aan de noden van zowel de patiënt, maar ook de tandartsen, van de toekomst.
 • Verder doet men beroep op een dienstencatalogus. De dienstencatalogus maakt deel uit van het servicecentrum waarbij Atlas op centraal niveau de financiële administratie, de patiëntenadministratie, de automatisering, de inkoop en het contact met de zorgverzekeraars regelt. 
 • Tandartsen hun behandelvrijheid te laten behouden. 

Structuur met afbeelding organigram 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overnameprijs van de praktijk € 2.800.000,-
Werkkapitaal en cashbuffer € 1.000.000,-
Totaal € 3.800.000,-
Eigen inbreng € 500.000,-
Achtergestelde leningen door verkoper € 1.680.000,-
Niet achtergestelde lening € 1.120.000,-
5-jarige lening Collin Crowdfund € 500.000,-

Leenbedrag: € 500.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing
De bedenktermijn bedraagt zeven dagen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Atlas Dental Care Nederland B.V., Mazairac Tandtechniek B.V. en Tandartsenpraktijk Mazairac B.V.
 • De heer B.B. Wauters geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De heer G.M. Hommez, de heer M.A.M. Van Hoecke, Peeters Consulting BVBA, Dinfica N.V. en Cuckooland BVBA geven gezamenlijk zakelijke en persoonlijke borgstellingen af voor € 150.000,- (Deze is dalend aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund naar € 50.000,-). Deze borgstellingen hebben op dit moment materiële waarde.
 • De lening van Mazairac Beheer B.V. ter hoogte van € 1.680.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zullen er geen aflossingen en rentebetalingen plaatsvinden op de achtergestelde lening.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Atlas Dental Care Nederland B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit van Atlas Dental Care Nederland B.V. (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 50% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Tandartsenpraktijk Mazairac B.V, Mazairac Tandtechniek B.V. en Atlas Dental Care Nederland B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Atlas Dental Care Nederland B.V. is Verhoogd risico.
De kwalificatie voor Mazairac Tandtechniek B.V. en Tandartsenpraktijk Mazairac B.V. is Laag risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers 2018, de conceptcijfers over 2019 alsmede de prognose over 2020. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
In boekjaar 2019 bedroeg de omzet van de over te nemen praktijk ca. € 1,7 mio en bedroeg het Netto cashflowoverschot ruim € 400.000,- De score komt daarmee uit op Zeer goed. Na aankoop van de praktijk en uitbreiding van de capaciteit prognosticeert Atlas Dental Care Nederland een omzet van € 1.926.000,-. Het netto cashflowoverschot komt volgens prognose in het boekjaar 2020 uit op ruim € 249.000,-, hetgeen een score Zeer Goed impliceert. De score voor de afloscapaciteit hebben wij voorzichtigheidshalve vastgesteld op Goed. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de praktijk bedroeg per ultimo 2019 uitkomen op ruim 68% bij een balanstotaal van € 464.000,-, daarmee komt de score uit op Zeer goed. Na verstrekking van de financiering, inbreng van € 500.000,- aan eigen vermogen, achterstelling van de lening van de verkoper ad € 1.680.000,-, en na realisatie van de prognose 2020 zal het aansprakelijk vermogen uitkomen op ruim € 2,4 mio bij een geprognosticeerd balanstotaal van € 4.073.000,- en komt de solvabiliteit uit op ca. 60%, hetgeen eveneens een score Zeer goed impliceert. In verband met de geactiveerde goodwill hebben wij een correctie gemaakt en de score voor de solvabiliteit vastgesteld op Goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 100.000,- van de heer B.B. Wauters
 • De heer G.M. Hommez, de heer M.A.M. Van Hoecke, Peeters Consulting BVBA, Dinfica N.V. en Cuckooland BvbA geven gezamenlijk zakelijke en persoonlijke borgstellingen af voor € 150.000,- (Deze is dalend aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund naar € 50.000,-). Deze borgstellingen hebben op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Tandartsenpraktijk Mazairac B.V, Mazairac Tandtechniek B.V, en Atlas Dental Care Nederland B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Op basis van de verkregen zekerheden kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108280 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-02-2020 om 11:14
investeerder-12966 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-02-2020 om 11:14
investeerder-129831 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-02-2020 om 11:14
investeerder-51494 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
19-02-2020 om 11:14
investeerder-108377 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-02-2020 om 11:14

Ondernemer

Berend Wauters

Benedictus (Dick) Borsboom

Vincent Mazairac

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas