fbpx
37566

Atlas Dental Care Nederland

€ 600.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 559
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 15-10-2020 in 5 uur volgeschreven door 559 investeerders

Samenvatting

Atlas Dental Care Nederland B.V. (hierna: Atlas) heeft als doel het samenbrengen van tandartspraktijken en/of bedrijven in de tandzorgsector onder één koepelorganisatie. Schaalvergroting, optimalisatie en ondersteuning van deze praktijken zorgt voor verhoging van de operationele efficiëntie.

De financiering bij Collin Crowdfund en SME Alternative Financing DAC wordt aangewend ter herfinanciering van de in juli 2020 overgenomen tandartspraktijk te Etten-Leur, overname van een nieuwe tandartspraktijk (met kaakchirurgie) te Eindhoven alsmede uitkoop van minderheidsaandeelhouders waardoor de operationele efficiëntie wordt vergroot. De verkopers van de overgenomen praktijken blijven nog een aantal jaren werkzaam in hun praktijken en er zijn diverse extra behandelaars aangetrokken waarmee de continuïteit van de praktijken en groei is gewaarborgd. 

Atlas wil de komende jaren meerdere winstgevende tandheelkundige bedrijven met een potentiële up-side verwerven om verdere schaalvoordelen te realiseren. Atlas ziet veel kansen omdat in Nederland veel praktijkhouders alleen opereren, veel tandartsenpraktijken geoptimaliseerd kunnen worden en een aantal geconfronteerd worden met opvolgingsproblemen en/of ondersteuning nodig hebben bij digitalisering.

Initiatiefnemers van Atlas zijn de ondernemers Berend Wauters en Vincent Mazairac, waarvan Vincent in zijn hoedanigheid als praktijkhouder een ruime kennis en ervaring heeft in de tandheelkundesector en met de groei van een organisatie. Door hun beider expertise is Atlas in staat synergievoordelen te implementeren in de reeds in bezit zijnde en te acquireren praktijken.

Financieringsbehoefte
De financieringsbehoefte bedraagt € 2.750.000,-. Uit eigen middelen wordt een bedrag van € 475.000,- ingebracht. De verkopende partijen verstrekken in totaliteit een bedrag van € 675.000,- in vorm van een vendor lening alsmede een earn-out. SME Alternative Financing DAC verstrekt een zes jarige annuïtaire lening van € 1.000.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,- met een ondergrens van € 450.000,-. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor deze aanvraag is 4 dagen voor de investeerders.

Risico
Dun & Bradstreet geeft Atlas de kwalificatie Laag risico. De Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Atlas Dental Care Nederland B.V., Mazairac Tandtechniek B.V. en Tandartsenpraktijk Mazairac B.V., Ecological Assessment Technical Organisation and Solution B.V., Timko B.V. en Tandartsenpraktijk Atlas Etten-Leur B.V. 
 • De 20-jarige lening van Mazairac Beheer B.V. ter hoogte van € 2.646.739,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zijn rentebetalingen en aflossingen toegestaan zolang de verplichtingen jegens Collin Crowdfund en SME Alternative Financing DAC worden voldaan.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Atlas Dental Care Nederland B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 50% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Ecological Assessment Technical Organisation and Solution B.V., Timko B.V., Tandartsenpraktijk Atlas Etten-Leur B.V., Mazairac Tandtechniek B.V. en Tandartsenpraktijk Mazairac B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Ecological Assessment Technical Organisation and Solution B.V., Timko B.V., Tandartsenpraktijk Atlas Etten-Leur B.V., Mazairac Tandtechniek B.V. en Tandartsenpraktijk Mazairac B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer B.B. Wauters geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • Mazairac Beheer B.V. heeft een zakelijke borgstelling af van € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde.

Leendoel

De lening wordt aangevraagd ter herfinanciering van een eerder overgenomen tandartspraktijk te Etten-Leur, de overname van een nieuwe tandartspraktijk te Eindhoven, de uitkoop van minderheidsaandeelhouders en herfinanciering van de lopende lening bij Collin Crowdfund.

Ondernemer

Berend Wauters
Berend Wauters is een actief, ondernemend persoon met een hoge werkethiek. Hij heeft een opleiding genoten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hier behaalde hij twee Masterdiploma’s (Cum Laude) aan de faculteit van Economie en Bedrijfswetenschappen.

Tijdens zijn studies richtte Berend VirtualRace op met Giuliano de Luca. VirtualRace is een virtual reality start-up dat succesvolle samenwerkingen wist neer te zetten met o.a. Coyote Systems, BMW, AkzoNobel, MAN, Sikkens, DeltaLight en meer. Dit was Berend zijn eerste leerrijke kennismaking met het reilen en zeilen in de ondernemerswereld, dit deed hem snakken naar meer. 

Na zijn studie heeft hij als Jr. Specialist Business Banker in het Businesscentrum van Belfius regio Aalst gewerkt. Hier is hij na een half jaar uitgestapt om zijn volledige aandacht te richten op Atlas Dental Care Nederland B.V. Ondernemen is zijn passie. Hij kwam in contact met deze sector via zijn familie. Hierdoor kwam hij te weten dat de tandzorgsector op een scharnierpunt staat en interessante kansen biedt. 

Uit de ervaring met VirtualRace was hij zich echter goed bewust dat deze kans de nodige kwaliteiten van verschillende disciplines eist en je sommige zaken niet alleen kan doen. Vandaar dat hij een professioneel team om zich heen heeft verzameld met ruime ervaring en uitstekende kwaliteit. Binnen Atlas is Berend directeur, hij voorziet voornamelijk de New Business Development. Hij omschrijft zijn kernkwaliteiten als: hard werkend, gedreven, sterke focus, creatief.

Vincent Mazairac
Vincent Mazairac is cum laude afgestudeerd in 2006 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen als tandarts en heeft tevens het Honoursprogramma aldaar afgerond. Hierna begon hij als waarnemend tandarts in twee praktijken. Al snel heeft Vincent in 2008 in Rosmalen een praktijk overgenomen en deze gemoderniseerd en uitgebreid. Inmiddels is de praktijk uitgegroeid tot een groepspraktijk met vijf tandartsen, een mondhygiëniste, diverse assistentes, een praktijkmanager en een tandtechnicus met eigen laboratorium. Al met al een team van 16-20 mensen. 

Vincent is geïnteresseerd in een breed gamma van diverse aspecten binnen de tandheelkunde. Zo heeft hij binnen de KNMT diverse functies bekleed en inmiddels is hij ook onafhankelijk deskundige inzake klachtzaken. Tevens is hij werkzaam als medisch adviseur voor een partijneutraal medisch adviesbureau. 

Als algemeen tandarts heeft hij veel inhoudelijke kennis om daardoor als een spin in het web alles te overzien en diverse collegae hun specialisaties te laten uitvoeren. Als tandarts is hij enorm ondernemend en heeft hij een uitstekend draaiende praktijk in Noord-Brabant tot stand gebracht die nu onafhankelijk van hem draait. Hij omschrijft zijn kernkwaliteiten als: hard werkend, teamspeler, perfectionist, zeer gedreven, niet stil kunnen zitten, altijd bereid bij te leren, ambitieus.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroepen
Atlas wil de komende jaren meerdere winstgevende bedrijven in de tandzorgsector met een potentiële up-side verwerven om verdere schaalvoordelen te realiseren. Atlas ziet mogelijkheden in de markt omdat in Nederland veel praktijkhouders alleen opereren. Schaalvergroting, optimalisatie en ondersteuning van deze praktijken zorgen voor verhoging van de operationele efficiëntie. Daarnaast zal het samenwerken tussen de praktijken verdere synergiën stimuleren. Hierbij stelt Atlas zijn twee klantengroepen centraal: de patiënt en het behandelteam. 

Hoge kwaliteit van zorg moet gewaarborgd blijven en waar mogelijk verbeterd, mede door investeringen in digitalisatie (full digital workflow). De tandarts wordt verder maximaal gefaciliteerd door het adviseren en ondersteunen van werkzaamheden op het gebied van administratieve, financiële, organisatorische, commerciële, juridische, bedrijfseconomische en personele organisatie.

Atlas focust initieel op Nederland en praktijken die actief zijn in de tandheelkunde. Ook realiseert Atlas tandheelkunde-gerelateerde activiteiten waaronder het vervaardigen van tandtechnische werkstukken (maximale synergie binnen de groep).

Missie
De missie is het leveren van de hoogste standaarden van dentale zorg in een zorgende, comfortabele en moderne omgeving. Hierbij zet Atlas maximaal in op persoonlijke tandheelkunde op hoog kwalitatief niveau, zowel voor patiënt als tandarts.

Visie
De visie van Atlas is het uitbouwen van een sterke groep tandartspraktijken in Nederland, waarbij men zich focust op digitalisatie en optimalisatie van de praktijken en samenwerkingen binnen de groep. In dit proces wordt het zorgteam centraal gezet en de warme, lokale identiteit van elke praktijk behouden. Naast het stimuleren van groei van de praktijken wordt er gekeken naar verdere overnames.

Positionering in markt 
De tandzorgmarkt in Nederland haalt een omzet van 2,7 miljard euro en slechts 10% van de praktijken behoort tot een zogenaamde ‘keten’. In een studie van KPMG, de ‘dental chain opportunity’ wordt duidelijk uitgelegd dat solopraktijken zullen verdwijnen en groeperingen van tandartspraktijken de toekomst zijn. Een keten wordt gezien als een groep van tandartspraktijken met minstens vier praktijken. 
Het percentage in Nederland van 10% is laag te noemen in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk (24%), Spanje (25%) en Finland (35%). In Nederland is er dus nog veel up-side te verwezenlijken.
Nederland telt 7.500 tandartsen en 2.400 mondhygiënisten. Deze zijn verdeeld over 4.700 tandartspraktijken waarvan het merendeel kleinschalig is: 52% is een solopraktijk maar dit aandeel daalt.

Concurrentiepositie en/of onderscheidend vermogen
Iets dat de grotere ketens missen is het persoonlijke karakter. Atlas onderscheidt zich van de concurrentie door een zeer scherpe visie en een uitstekend netwerk waardoor het businessmodel anders wordt uitgerold. Financieel management en controle is belangrijk, maar de focus op de mensen die voor de organisatie werken is minstens zo belangrijk en zorgen uiteindelijk voor de continuïteit en financiële resultaten.

Binnen Atlas wordt er gedacht vanuit een betere continuïteitsgedachte (belangen verkoper, patiënt en behandelaars) en neemt men beslissingen voor de lange termijn, zoals ook opgenomen in de missie. Deze formule is reeds sterk aangeslagen bij een tandartsengroep in Amsterdam, maar ook in het buitenland zoals de V.S., het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen.

De zaken die voor Atlas zéér belangrijk zijn:

 • Behouden van het DNA van elke praktijk.
 • Behouden behandelvrijheid tandartsen.
 • Sterk lokaal managementteam met focus op long-term profitability & long-term commitment van sleutelpersoneel.

Bij elke praktijkovername mikt men op een sterk lokaal management. Ook gaan zij verschillende formules implementeren om in de langdurige commitment van het sleutelpersoneel te voorzien, waaronder winstdeling.

USP’s:
Atlas Dental Care Nederland B.V. voorziet persoonlijke tandheelkunde op hoog niveau door:

 • Multidisciplinaire praktijken op te zetten en kruisbestuiving te creëren tussen verschillende disciplines (implantologie, orthodontie, parodontologie, endodontie, cosmetische tandheelkunde). Deze allround specialisaties zullen aangeboden worden onder ‘één dak’, wat aangenamer is voor de patiënt, of in de nabije omgeving binnen de eigen groep.
 • Via consolidatie worden de kosten gedrukt via volume-aankopen, gedeelde personeelskosten en overkoepelende administratie. Dit creëert ruimte voor extra (gezamenlijke) investeringen zodat men up to date is met de digitalisatie (CAD/CAM, T-scan, freesmachine, intra-orale scanner, CBCT scan, 3D-printer) en men voldoet aan de noden van zowel de patiënt, maar ook de tandartsen, van de toekomst.
 • Verder doet men beroep op een dienstencatalogus. De dienstencatalogus maakt deel uit van het servicecentrum waarbij Atlas op centraal niveau de financiële administratie, de patiëntenadministratie, de automatisering, de inkoop en het contact met de zorgverzekeraars regelt. 
 • Tandartsen hun behandelvrijheid te laten behouden. 
 • Ondanks de wereldwijde problematiek rondom COVID-19 heeft Atlas in 2020 laten zien de in 2019 gestelde prognoses waar te maken door flexibel en creatief om te gaan met de uitdagingen die op haar pad komen.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
 

Overnameprijs praktijken, uitkoop aandeelhouders,
en werkkapitaal
€ 2.300.000,-
Herfinanciering lening Collin Crowdfund € 450.000,-
Totaal € 2.750.000,-
Eigen inbreng € 475.000,-
Leningen/earn-out verkopers € 675.000,-
Lening SME Alternative Financing DAC € 1.000.000,-
Lening van Collin Crowdfund € 600.000,-

 

Leenbedrag: € 600.000,- met een ondergrens van € 450.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Ingeval de lening niet volledig wordt gefund heeft Atlas Dental Care Nederland B.V. voldoende eigen middelen om de transacties te effectueren.

De bedenktermijn voor deze aanvraag is 4 dagen voor de investeerders.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Atlas Dental Care Nederland B.V., Mazairac Tandtechniek B.V. en Tandartsenpraktijk Mazairac B.V., Ecological Assessment Technical Organisation and Solution B.V., Timko B.V. en Tandartsenpraktijk Atlas Etten-Leur B.V. 
 • De 20-jarige lening van Mazairac Beheer B.V. ter hoogte van € 2.646.739,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zijn rentebetalingen en aflossingen toegestaan zolang de verplichtingen jegens Collin Crowdfund en SME Alternative Financing DAC worden voldaan.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Atlas Dental Care Nederland B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 50% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Ecological Assessment Technical Organisation and Solution B.V., Timko B.V., Tandartsenpraktijk Atlas Etten-Leur B.V., Mazairac Tandtechniek B.V. en Tandartsenpraktijk Mazairac B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Ecological Assessment Technical Organisation and Solution B.V., Timko B.V., Tandartsenpraktijk Atlas Etten-Leur B.V., Mazairac Tandtechniek B.V. en Tandartsenpraktijk Mazairac B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer B.B. Wauters geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • Mazairac Beheer B.V. heeft een zakelijke borgstelling af van € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Mazairac Tandtechniek B.V. en Tandartsenpraktijk Mazairac B.V., Ecological Assessment Technical Organisation and Solution B.V. en Timko B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Atlas Dental Care Nederland B.V. en Tandartsenpraktijk Atlas Etten-Leur B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers 2019 alsmede de prognoses over 2020 en 2021. De Collin Credit Score overall komt uit op Goed.

Afloscapaciteit 
In boekjaar 2020 wordt een omzet van € 2.251.000,- geprognosticeerd en zal het netto cashflow overschot uitkomen op € 387.000,-. Voor 2021, waarbij een volledige jaaromzet van de drie praktijken verwerkt is, wordt een geconsolideerde omzet geprognosticeerd van € 4.400.000,- en zal het netto cashflow overschot volgens verwachting (na investering in nieuwe praktijkruimtes) uitkomen op ruim € 300.000,-. De score voor de afloscapaciteit hebben wij voorzichtigheidshalve vastgesteld op Goed.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit van Atlas Dental Care Nederland B.V. komt na realisatie van de prognose en verstrekking van de financiering en achterstelling van de lening van Mazairac Beheer B.V. van €2.646.000,- ultimo 2020 uit op 49% bij een geprognosticeerd balanstotaal van € 4.715.000,-. Eind 2021 is de verwachting dat de solvabiliteit 54% bedraagt bij een balanstotaal van € 4.561.000,-. In verband met de geactiveerde goodwill hebben wij een correctie gemaakt op de score en deze vastgesteld op Goed.

Zekerheden

 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Ecological Assessment Technical Organisation and Solution B.V. en Timko B.V., Tandartsenpraktijk Atlas Etten-Leur B.V., Mazairac Tandtechniek B.V. en Tandartsenpraktijk Mazairac B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Ecological Assessment Technical Organisation and Solution B.V., Timko B.V., Tandartsenpraktijk Atlas Etten-Leur B.V., Mazairac Tandtechniek B.V. en Tandartsenpraktijk Mazairac B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer B.B. Wauters geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • Mazairac Beheer B.V. heeft een zakelijke borgstelling af van € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde.

Op basis van zowel de verpanding van roerende zaken, de verpanding van vorderingen, de persoonlijke borg van de heer B.B. Wauters als de zakelijke borg van Mazairac Beheer B.V. kwalificeren wij de score voor de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-15988 heeft € 3.500 geïnvesteerd.
15-10-2020 om 15:48
investeerder-195892 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
15-10-2020 om 15:44
investeerder-66939 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-10-2020 om 15:44
investeerder-202293 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-10-2020 om 15:44
investeerder-198961 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-10-2020 om 15:31

Reacties

Investeerder – 8682
15-10-2020 14:21
Ik lees: De 20-jarige lening van Mazairac Beheer B.V. ter hoogte van € 2.646.739,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zijn rentebetalingen en aflossingen toegestaan zolang de verplichtingen jegens Collin Crowdfund en SME Alternative Financing DAC worden voldaan. Vraag: wordt deze lening in 20 gelijke termijnen afgelost of bestaat de mogelijkheid deze ook eerder af te lossen dan 20 jaar, zodat de mogelijkheid bestaat om deze geheel af te lossen terwijl de lening aan collin nog loopt (en betaling aan collin wordt nagekomen; maar dat kan dus in principe ook over bijv 2 maanden)

Collin Crowdfund
15-10-2020 14:43
Beste investeerder,

De lening is achtergesteld jegens de investeerders van Collin Crowdfund. Als alle financieringsverplichtingen zijn nagekomen, mag er (ook) afgelost worden op de achtergestelde lening. Dus eerst verplichtingen naar de financiers en daarna op de achtergestelde lening.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Collin Crowdfund
15-10-2020 16:23
Beste investeerder,

Als aanvulling op onze vorige reactie: er is ook een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Die behelst dat er als het risicodragend vermogen > 50% bedraagt van het balanstotaal risicokapitaal (dus ook deze achtergestelde lening) er versneld kan worden afgelost.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

B. Wauters

V. Mazaïrac

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas