46689

Aurag China Management B.V.

€ 200.000  |  8,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 372
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-02-2024 in 22 uur volgeschreven door 372 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Aurag China Management B.V.
Sector Consulting
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 19-07-2011

Leendoel

Sierk van der Velde is samen met zijn partner mevrouw Xiao Juan Garrett actief als consultant/bemiddelaar van westerse media die hun producten aan de Chinese markt verkopen. Hij zit aan de onderhandelingstafel voor de totaalpakketten, van distributie via internet of televisie en reclame-inkomsten tot aan merchandising deals die worden begeleid. Een groot deel van het jaar bevindt Sierk zich dan ook in China. Wanneer hij in Nederland is besteedt hij zijn tijd aan vastgoedprojecten, welke worden bekostigd vanuit de inkomsten uit zijn onderneming. De inkomsten uit de onderneming ontvangt Sierk zodra het verkochte is uitgezonden op tv of internet in China, waardoor hij soms maar één keer per jaar betaald krijgt. Hij is dan ook op zoek naar werkkapitaal om dergelijke periodes te kunnen overbruggen.

Er wordt een lineaire lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 200.000
Totaal € 200.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers voor de financiering zijn:
  • Aurag China Management B.V.
  • Polar Panda Holding B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het appartement aan de Herengracht 84 C, 1398 AD te Muiden, kadastraal bekend als sectie B, complexaanduiding 2281, appartementsindex 3 en complexaanduiding 2288 te Muiden, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 700.000,- en een openstaande schuld van € 579.760,02 per d.d. 09-08-2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 917.000,- op basis van de WOZ-waarde per 01-01-2022.
 • De heer S.W. van der Velde en mevrouw X.J. Garrett geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Aurag China Management B.V. en Polar Panda Holding B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische geconsolideerde cijfers 2021, 2022 en prognose 2023 van Aurag China Management B.V. en Polar Panda Holding B.V., alsmede de waarde van de tweede hypothecaire inschrijving. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De prognosecijfers 2023 zijn gebaseerd op tussentijdse cijfers.

De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit crediteuren en overlopende passiva (+/- € 2.500.000,- in 2022 en +/- € 3.600.000,- in 2021). De ondernemer kan pas facturen uitsturen zodra de alle contracten formeel zijn getekend. Deze facturen zijn afgelopen jaren net voor het einde van het jaar uitgestuurd en pas in het volgende jaar voldaan. De crediteuren bestaan uit de westerse mediapartijen waaraan Aurag China Management B.V. en Polar Panda Holding B.V. een deel van de inkomsten af moet staan. De vlottende activa bestaan dus nog uit openstaande facturen.

Jaarcijfers

Balans ultimo 2021 en 2022

Activa

  2021 2022
Vaste activa € 829.000 € 822.000
Vlottende activa € 3.812.000 € 3.006.000
Totaal € 4.641.000 € 3.828.000

Passiva

  2021 2022
Eigen vermogen € 832.000 € 1.106.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 3.809.000 € 2.722.000
Totaal € 4.641.000 € 3.828.000

 

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 2.857.000
Bruto winst € 494.000
Kosten € 143.000
Belasting € 53.000
Netto winst € 298.000

 

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 2.322.000
Bruto winst € 440.000
Kosten € 118.000
Belasting € 48.000
Netto winst € 274.000

 

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 2.853.000
Bruto winst € 578.000
Kosten € 88.000
Belasting € 99.000
Netto winst € 391.000

Bijlage(n)

 • EBI formulier

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-34420 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-02-2024 om 11:21
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
10-02-2024 om 11:01
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
10-02-2024 om 10:56
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
10-02-2024 om 10:50
investeerder-5541 heeft € 200 geïnvesteerd.
10-02-2024 om 10:50

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders