46895

Auto Service Bink

€ 50.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 144
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-01-2024 in 2 uur volgeschreven door 144 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Auto Service Bink
Sector Automotive
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 24-11-2006
Website www.autoservicebink.nl

Leendoel

Lorenzo Bink exploiteert al ruim 17 jaar garagebedrijf Auto Service Bink te Deventer. Het betreft een echt familiebedrijf dat Lorenzo in 2006 samen met zijn vader is gestart. Inmiddels werken ook zijn broer, schoonvader en schoonzoon in het bedrijf. De activiteiten bestaan uit het verrichten van APK keuringen, reparaties, onderhoud en airco service. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor nieuwe inventaris, voorraad en werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Vervanging autobrug € 15.000
Overige inventaris € 9.800
Voorraad olie € 10.000
Werkkapitaal € 15.200
Totaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer L.M. Bink handelend onder de naam Auto Service Bink. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op de privéwoning waarop een tweede hypotheek gevestigd zal worden.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis aan de Willem Kloosstraat 41, 7412 CP Deventer, kadastraal bekend als sectie A nummer 5845 te Deventer, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 351.300,- en een openstaande schuld van € 294.355,- per d.d. 31-12-2022. Het onroerend goed kent een waarde van € 424.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022.
  • De heer L.M Bink en mevrouw L. Top geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Willem Kloosstraat 41, 7412 CP Deventer, kadastraal bekend als sectie A nummer 5845 te Deventer. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Auto Service Bink is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de jaarrekening 2022, de tussentijdse cijfers 2023 tot en met oktober en de aangeleverde prognoses van Auto Service Bink. Ook is er gebruik gemaakt van de waarde van de hypothecaire dekking. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
In de periode 2021-2022 zijn er hogere privéonttrekkingen geweest ten behoeve van een verbouwing aan de privéwoning. Op basis van de tussentijdse cijfers 2023 tot en met oktober zien we dat de privéonttrekkingen weer op een genormaliseerd niveau liggen. Dit in combinatie met een stijging van het resultaat maakt dat er sprake is van een verbetering van het eigen vermogen. Tot en met 31 oktober 2023 is een omzet behaald van € 410.000,- met een resultaat voor privé-onttrekkingen van € 59.000,-.
De kortlopende schulden bestaan onder andere voor € 37.000,- uit een rekening-courant faciliteit, voor € 49.000,- uit omzetbelasting waarvoor een betalingsregeling is getroffen en voor € 15.000,- uit crediteuren.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022 en 2023 per 31-oktober

Activa

  31-12-2022 31-10-2023
Vaste activa € 8.000 € 8.000
Vlottende activa € 48.000 € 43.000
Totaal € 56.000 € 51.000

Passiva

  31-12-2022 31-10-2023
Eigen vermogen -/- € 78.000 -/- € 40.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 134.000 € 91.000
Totaal € 56.000 € 51.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 376.000
Bruto winst € 215.000
Kosten € 184.000
Resultaat € 31.000

Prognose winst- en verliesrekening 2023

Omzet € 488.000
Bruto winst € 291.000
Kosten € 228.000
Resultaat € 63.000

Prognose winst- en verliesrekening 2024

Omzet € 495.000
Bruto winst € 295.000
Kosten € 234.000
Resultaat € 61.000

Bijlage(n)

  • EBI formulier

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-201263 heeft € 200 geïnvesteerd.
16-01-2024 om 15:20
investeerder-18288 heeft € 200 geïnvesteerd.
16-01-2024 om 15:18
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
16-01-2024 om 15:14
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
16-01-2024 om 15:12
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
16-01-2024 om 15:10

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders