31179

Autobedrijf H.A.C. Jansen

€ 200.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 173
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-11-2018 in 4 uur volgeschreven door 173 investeerders

Samenvatting

Autobedrijf H.A.C. Jansen is in de omgeving van Kaatsheuvel al meer dan 40 jaar het adres voor jong gebruikte occasions. De tweede generatie runt het bedrijf en wil nu groeien aangezien de vraag in de markt erg hoog is. Men heeft service en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Peter heeft een neus voor de juiste inkoop van jonge occasions, veelal eerste eigenaar met niet te veel kilometers. De vraag in de markt is hoog en men wil groeien door een grotere voorraad aan te kunnen bieden. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert vof H.A.C. Jansen als Minimaal risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn de heren H.A.C. Jansen, P.H.M. Jansen en M.J.C.M. Jansen voor zich en handelend als vennoten van vof H.A.C. Jansen. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van € 58.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering op het leven van P.H.M. Jansen voor € 100.000,- verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De gevraagde financiering is voor de inkoop van occasions om zo een grotere voorraad aan te houden en meer auto’s te kunnen verkopen. Daarnaast wordt een gedeelte werkkapitaal gegenereerd.

Ondernemer

Peter Jansen (54) is de in- en verkoper van de auto’s. Peter is getrouwd en heeft 2 kinderen. Hij woont in Kaatsheuvel en is de voorzitter van voetbalvereniging Blauw-Wit in De Moer. Peter heeft goede verkoopvaardigheden en een neusje voor de inkoop van de juiste auto’s voor zijn klanten

Marcel Jansen (51) zorgt voor de oplevering van de auto’s, dat deze er “spik en span” uit zien. Hij woont in Kaatsheuvel en is ongehuwd.

Vader Harry Jansen (71) is oprichter van het bedrijf en nog deels eigenaar maar nauwelijks nog actief in het bedrijf. Hij geniet van zijn pensioen, hij woont met zijn vrouw in een appartement in Kaatsheuvel.

Onderneming

Autobedrijf H.A.C. Jansen (http://www.hacjansenautos.nl/) is in 1976 opgericht door vader Harry Jansen en is een onafhankelijke BOVAG-dealer die zich voornamelijk richt op de in- en verkoop van occasions. In 1991 zijn de zoons Peter en Marcel toegetreden, waarna men in 1996 in het eigen pand (eigendom van vader) op de huidige locatie zijn gevestigd.

In meer dan 40 jaar heeft het bedrijf een grote vaste klantenkring opgebouwd die bij iedere aankoop van een andere auto terugkomt. Uiteraard is er naast deze verkoop ook in toenemende mate sprake van internetverkoop.

Het bedrijf heeft een gemiddelde voorraad van 30 occasions en een omloopsnelheid van minder dan twee maanden over de gehele voorraad. Bij de inkoop wordt met name gelet op de ouderdom, het aantal kilometers, een volledig onderhoudsboek en of het een eerste of tweede eigenaar betreft. Men maakt geen gebruik van import auto’s.

SWOT
De kracht van de onderneming is de lange historie met vaste en trouwe klanten, in combinatie met goede inkoopkwaliteiten en betrouwbare en kwalitatief goede dienstverlening. De kleinschaligheid en de vele aanbieders op internet zijn kwetsbare punten. De kansen vanuit de markt zijn de steeds grotere en groeiende vraag naar jonge occasions waarbij een grotere voorraad direct zal leiden tot meer verkoop, wat een omzetgroei tot gevolg zal hebben. Een mogelijke bedreiging is de veranderende mobiliteitsinvulling; de transitie naar elektrisch rijden is momenteel in volle gang. Mogelijk kan hier in de nabije toekomst op worden geanticipeerd.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Extra voorraad occasions € 150.000,-
Aflossing ING   € 25.000,-
Werkkapitaal/kosten € 25.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de heren H.A.C. Jansen, P.H.M. Jansen en M.J.C.M. Jansen voor zich en handelend als vennoten van de vof H.A.C. Jansen. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt;
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van vof H.A.C. Jansen wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De lening van een bevriende investeerder ter hoogte van € 58.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van P.H.M. Jansen voor een bedrag van minimaal € 100.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor vof H.A.C. Jansen is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017, de tussentijdse cijfers van 2018 en de prognoses voor geheel 2018 en 2019. De overall score is Voldoende

Rentabiliteit
In 2017 en 2018 verkoopt het bedrijf jaarlijks circa 180 auto’s. In het boekjaar 2017 leverde dit een omzet op van € 1.180.000,- met een operationele cashflow voor privé-opnames van € 65.000,-. Voor 2018 worden vergelijkbare resultaten verwacht met een operationele cashflow van € 62.000,-. Vader hoeft nauwelijks inkomen uit de vof te onttrekken. Op basis van betere inkoopmogelijkheden en een hogere voorraad geeft klant aan dat ze minimaal 280 auto’s kunnen verkopen bij gelijkblijvende overheadkosten. De omzet groeit dan naar € 1.963.000,- met een operationele cashflow na privé opnames van € 70.000,- wat ruim voldoende is voor de financieringsverplichtingen. Aangezien deze prognose nog moet worden gerealiseerd kwalificeren we de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is ultimo 2017 beperkt met 12% op een balanstotaal van € 160.000,-. Door de achterstelling van de lening van een bevriende investeerder en de verwachte resultaten stijgt de solvabiliteit naar 23% op een balans van €372.000,-. Ultimo 2019 zal conform prognose het eigen vermogen verder toenemen naar € 179.000,-, wat resulteert in een solvabiliteit van 42%. De Solvabiliteit kwalificeren we op dit moment als Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) laat goede scores zien door de voorraadpositie van € 158.000 ultimo 2017. De current ratio is op dat moment 1,9. De werkelijke liquide positie is beperkter dan de ratio doet vermoeden. Dit beperkt de mogelijkheden tot groei. Door de financiering middels crowdfunding zal de liquiditeit meer ontspannen zijn en kunnen er geleidelijk meer occasions worden ingekocht. De Liquiditeit kwalificeren we voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2654 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-11-2018 om 16:46
investeerder-12815 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
23-11-2018 om 16:45
investeerder-14866 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-11-2018 om 16:45
investeerder-16627 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-11-2018 om 16:44
investeerder-11266 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-11-2018 om 16:43

Ondernemer

Peter Jansen

Crowdfund Coach


Marc Kogels