44043

Autobedrijf T. van Rijn

€ 500.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 458
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 5-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 458 investeerders

Samenvatting

Tjeerd van Rijn is opgegroeid in het garagebedrijf van zijn vader en heeft het in 2019 overgenomen inclusief het eerste deel van het onroerend goed. Hij kan nu een tweetal bedrijfshallen die hij al van de familie huurde ook overnemen. Naast de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen onroerend goed wordt er ook een tweede inschrijving op het bestaande onroerend goed gevestigd.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 500.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 400.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is de heer T van Rijn, ten deze handelend zowel voor zich als onder de naam Autobedrijf T van Rijn. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim.
  • Er wordt een hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,-  verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund als eerste op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Cannenburgerweg 73G en 73H, kadastraal bekend als sectie C nummer 2611, te ‘s-Graveland. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 523.000,-  op basis van een taxatierapport d.d. 26-10-2022 en als tweede op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Cannenburgerweg 73 en 73B, kadastraal bekend als sectie C nummer 2416, te ’s-Graveland. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 850.000,- en een openstaande schuld op dit moment van € 492.800,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.384.000,- conform een taxatie d.d. 26-10-2022.
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste twaalf maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden).
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

Aankoop van het onroerend goed en aflossing van de huidige voorraadfinanciering.

Ondernemer

Tjeerd van Rijn (1985) is opgegroeid in het garagebedrijf van zijn vader. Hij kocht zijn eerste auto om op te knappen toen hij 14 was. Hij heeft de passie voor techniek, sleutelen en auto’s van zijn vader over gekregen. Sinds 2019 heeft hij officieel het bedrijf overgenomen. Zijn vader is nog steeds vaak aanwezig op de zaak. Tjeerd is getrouwd en heeft 3 kinderen.

Onderneming

Autobedrijf T. van Rijn is een universeel autobedrijf met onderhoud en in- en verkoop van occasions. Het bedrijf is een bekende gevestigde naam in de omgeving en staan bekend om de goede service (Google reviews 4,7 op 223 reviews). Voor de veelal vaste klanten onderhouden zij de auto en voeren indien nodig reparaties uit. Daarvoor hebben zij vakmensen in dienst met de juiste actuele kennis en kunde. Met moderne uitleesapparatuur kunnen zij snel en gericht zoeken naar een eventuele storing. Uit recent onderzoek blijkt dat 90% van de door het bedrijf verkochte auto's tot stand is gekomen via 'mond tot mond' reclame. Daaruit spreekt een enorm vertrouwen van de klant waar ze trots op zijn.

Onroerend goed
Het onroerend goed betreft een bedrijfscomplex bestaande uit een bedrijfsgebouw met showroomruimte, bedrijfsruimte en een werkplaats op de begane grond en kantoor- en opslagruimte op de eerste en tweede verdieping en opslagruimte op de zolderverdieping, en tevens vijf naast elkaar gelegen bedrijfshallen, waarvan 1 met een houten entresol, een en ander met ondergrond, verhard voor en achterterrein en verder aan- en toebehoren. Het complex is omstreeks 2005 gerealiseerd. 

Het reeds in bezit zijnde onroerend goed met huisnummers 73 en 73b bestaat uit de showroom en kantoorgebouw, de eerste 3 bedrijfshallen met verhard voorterrein en kent een oppervlakte van 1.775 m2. 

Het deel dat nu van de familie wordt aangekocht heeft de huisnummers 73g en 73h en bestaat uit bedrijfshal 4 en 5 en kent een oppervlakte van 553 m2 en werd nu gehuurd van de familie

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 400.000,-
Kosten Koper € 40.000,-
Herfinanciering voorraadfinanciering € 80.000,-
Totaal € 520.000,-
Eigen middelen € 20.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 500.000,-

Leenbedrag: € 500.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 36 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 400.000,-.

De bestaande hypothecaire financiering Rabobank (ter hoogte van € 850.000,-) heeft een restant hoofdsom van € 492.800,- met een aflossing van € 26.400,- per jaar.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Autobedrijf T. Van Rijn is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2021 en de tussentijdse cijfers en forecast 2022. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2021 bedroeg de omzet € 4.769.000,- met een overschot in de operationele cashflow na aflossing en privé-opnames van € 99.000,-. Ook voor 2022 wordt een goed jaar verwacht met een omzet van € 4.950.000,- en een overschot in de operationele cashflow na aflossing en privé-opnames van € 76.000,-. Na overname van het onroerend goed vervallen de huurlasten van € 32.000,- waarvoor de rente en aflossing in de plaats komen. We kwalificeren de Afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2021 bedroeg de solvabiliteit 30% op een balans van € 1.463.000,-. Dit is exclusief een ruime stille reserve in het bestaande onroerend goed. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer T van Rijn, ten deze handelend zowel voor zich als onder de naam Autobedrijf T van Rijn. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim.
  • Er wordt een hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund als eerste op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Cannenburgerweg 73G en 73H, kadastraal bekend als sectie C nummer 2611, te ‘s-Graveland. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 523.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 26-10-2022 en als tweede op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Cannenburgerweg 73 en 73B, kadastraal bekend als sectie C nummer 2416, te ’s-Graveland. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 850.000,- en een openstaande schuld op dit moment van € 492.800,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.384.000,- conform een taxatie d.d. 26-10-2022.
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste twaalf maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden).
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door met name de hypothecaire inschrijving kwalificeren we de zekerheid als Zeer Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Zeer Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-331402 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-01-2023 om 11:07
investeerder-110601 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-01-2023 om 11:06
investeerder-15572 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-01-2023 om 11:06
investeerder-3312 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-01-2023 om 11:06
investeerder-49678 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-01-2023 om 11:06

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels