fbpx
39603

Autohuis Andel

€ 550.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 533
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 27-03-2021 in 23 uur volgeschreven door 533 investeerders

Samenvatting

Joost Andel, handelend onder de naam Autohuis Andel, richt zich sinds 2013 op het onderhoud van bedrijfswagens en campers. Door de jaren heen is de onderneming organisch gegroeid en is het pand dat Joost enkele jaren geleden heeft betrokken te klein om verder te kunnen groeien. 

Joost heeft de mogelijkheid gekregen om het bedrijfspand aan de Wigstraat 25 te Lelystad, inclusief een zestal huurders van een goede relatie van hem, over te nemen. Een gedeelte van het onroerend goed zal na aankoop door Autohuis Andel zelf in gebruik worden genomen. 

Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed gevestigd op basis van een LTV (Loan to Value) van 75% bij aanvang en een LTV van 65% bij slottermijn.

Invloed coronavirus
Corona heeft weinig invloed op de exploitatie van Autohuis Andel. De omzet steeg in 2020 met 20% en het resultaat was ongeveer gelijk aan 2019. De klanten van Autohuis Andel zijn hoofzakelijk klusbedrijven en hebben in 2020 over het algemeen een goed jaar gedraaid met goede vooruitzichten. Volgens de ondernemer is er dan ook geen reden om aan te nemen dat dit in 2021 anders zal zijn. Uiteraard worden de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen omtrent Corona in acht genomen.

De totale huurinkomsten bedragen € 63.600,- op jaarbasis. Er is een goede spreiding van huurders, met zes lopende huurcontracten. Een aantal huurders zijn werkzaam in branches die door Corona zijn geraakt, maar hebben bij de huidige huurder tot op heden altijd aan de huurverplichtingen voldaan. 

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 638.000,-. Uit eigen middelen wordt er € 88.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 550.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 475.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is de heer J. Andel handelend onder de naam Autohuis Andel. Vanwege de gekozen rechtsvorm als eenmanszaak is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor de financiering. De vermogenspositie in privé is na financiering beperkt.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 550.000,- op het bedrijfspand met ondergrond en verdere aanbehoren te Lelystad verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De huidige marktwaarde bedraagt € 735.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 22 januari 2021.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van het bedrijfspand aan de Wigstraat 25, te Lelystad. Het onroerend goed wordt grotendeels verhuurd aan derden. Een gedeelte is bestemd voor eigen zakelijk gebruik.

Ondernemer

Joost Andel (1977) is opgeleid als automonteur en is werkzaam geweest bij Defensie, Conexxion, Iveco en Mercedes alvorens hij in 2013 zijn eigen onderneming startte. De eenmanszaak richt zich op het
onderhoud van bedrijfswagens en campers. Doordat dit specialistisch werk is en hierbij soms haast geboden is, kan er een goed marge worden gerealiseerd. 

Door de jaren heen is de onderneming organisch gegroeid. Het pand dat men enkele jaren geleden heeft betrokken is op dit moment te klein om verdere groei te kunnen realiseren. Daarom is de overgang naar het nieuwe pand met reeds aanwezige huurders een goede kans.

Onderneming

Het aan te kopen pand is getaxeerd op een marktwaarde van € 735.000,- vrij van huur en gebruik en een markthuurwaarde bij volledige verhuur van ruim € 79.000,- per jaar. De verkopende partij kent de heer Andel goed als concullega. Omdat de verkopende partij zonder opvolging zit en graag zijn pand en bedrijf in goede handen ziet komen, is er een gunstige aankoopprijs onderhandeld en kan de heer Andel om niet de klantenportefeuille van de verkopende partij overnemen.

Wigstraat 25 te Lelystad
Het pand ligt op industrieterrein de Gildenhof, een kleinschalig industrieterrein in het noorden van Lelystad, en is goed bereikbaar en vlakbij een drukbezocht benzinestation. Het onderpand is vrijstaand met een groot buitenterrein en voldoende uitbreidingsmogelijkheden. Het is goed in gedeeltes te verhuren. De opening van Lelystad Airport kan een gunstige invloed hebben op de waardeontwikkeling.

Het pand bestaat uit een showroom met kantoor, werkplaats, kantoorunits op de verdieping en verhard buitenperceel. Het onderpand is verdeeld over vier percelen, met een totale oppervlakte van 4.519 m2. De totale verhuurbare vloeroppervlakte van het bebouwde gedeelte is 1.405 m2. De geldnemer gaat het onderpand grotendeels verhuren aan derden. Hiervoor zijn reeds huurcontracten gesloten ter hoogte van gezamenlijk € 63.600,- per jaar. Daarmee is er een goede spreiding in huurders, met 6 huurcontracten.

De (nieuwe) huurcontracten gaan bijna allemaal op 1 mei 2021 in. Een gedeelte van het bedrijfspand en perceel zal door Autohuis Andel zelf in gebruik genomen worden. Voor een aantal kantoorunits worden nog huurders gezocht.

Het pand getaxeerd op € 735.000,- d.d. 22-01-2021. De LTV (Loan to Value) bij start van de financiering bedraagt 75% en bij de slottermijn 65%.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 575.000,-
Overdrachtskosten € 63.000,-
Totale investeringsbehoefte € 638.000,-
Financiering eigen middelen € 88.000,-
Hoofdsom lening Collin € 550.000,-

Leenbedrag: € 550.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 475.000,-

Overige financiers
Er zijn geen overige financiers in de eenmanszaak.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Autohuis Andel is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Voor het bepalen van de score is gebruik gemaakt van de jaarrekening 2019 en 2020 van Autohuis Andel, huurovereenkomsten en het taxatierapport van de Wigstraat 25 te Lelystad. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
Autohuis Andel richt zich op het onderhoud van bedrijfswagens en campers. Doordat dit specialistisch werk is, worden er relatief goede marges gerealiseerd. In 2020 heeft men een omzet gerealiseerd van € 198.000,-, met een brutomarge van € 84.000,- en een netto cashflow overschot van € 41.000,-. Het onroerend goed gaat grotendeels verhuurd worden aan derden. Hiervoor zijn reeds huurcontracten gesloten ter hoogte van € 63.600,- op jaarbasis. Men heeft een omzet geprognosticeerd voor 2021 ter hoogte van € 258.000,-, waardoor er naar verwachting een netto cashflow overschot resteert na financiering van € 49.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt per ultimo 2020 91% op een balanstotaal van € 63.000,-. Het balanstotaal ultimo 2021 wordt door de aankoop van het onroerend goed verlengd naar € 804.000,- met een solvabiliteit van 30%. De stille reserve bij de aankoop van het onroerend goed is hierin meegenomen. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteur is de heer J. Andel handelend onder de naam Autohuis Andel. Vanwege de gekozen rechtsvorm als eenmanszaak is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor de financiering. De vermogenspositie in privé is na financiering beperkt.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 550.000,- op het bedrijfspand met ondergrond en verdere aanbehoren te Lelystad verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De huidige marktwaarde bedraagt € 735.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 22 januari 2021.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed, de verpanding van de huurpenningen en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer, kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-239761 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2021 om 10:29
investeerder-110240 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2021 om 10:21
investeerder-57762 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2021 om 10:07
investeerder-91235 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2021 om 9:55
investeerder-109343 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
27-03-2021 om 9:49

Ondernemer

Joost Andel

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur