38645

Autoservice Blom

€ 100.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 213
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-12-2020 in 1 uur volgeschreven door 213 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Autoservice Blom
Sector Automotive
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Voorraad
Datum van oprichting 01-01-2020
Website www.autoserviceblom.nl

Leendoel

Willem en Kelly de Kreek exploiteren samen een bedrijf waarin ze auto’s repareren en verkopen. Zij zouden de verkoop van occasions graag uitbreiden en zijn daarvoor op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • W.A. de Kreek en K. de Kreek – Boonders handelend onder de naam Autoservice Blom. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • W.A. de Kreek Beheer B.V.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Autoservice Blom worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op de privéwoning van de ondernemers aan de Breesloot 52 te Broek op Langedijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 340.000,- en openstaande schuld van € 307.000,- . De WOZ waarde per 1 januari 2019 is € 328.000,-.
 • De heer W.A. de Kreek en mevrouw K. de Kreek – Boonders geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Breesloot 52 te Broek op Langedijk wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor W.A. de Kreek Beheer B.V. is Minimaal risico. De score voor Autoservice Blom is Laag risico. Voor deze aanvraag kwalificeren we de score Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en tussentijdse cijfers van Autoservice Blom. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Invloed corona
Men merkt dat mensen minder op vakantie gaan en minder met het OV reizen en daardoor meer tweedehands auto’s kopen. De ondernemers geven aan tot dusver geen negatieve gevolgen van corona te ondervinden.

Toelichting jaarcijfers
Autoservice Blom werd begin 2019 geëxploiteerd als eenmanszaak. Per 01-01-2020 is deze omgezet naar een V.O.F. waarbij de partner van Willem de Kreek is toegetreden als vennoot.

W.A. Beheer B.V. is meegenomen als debiteur. In deze B.V. vinden geen activiteiten meer plaats. Voorheen was de onderneming Wouda Assendelft hierin gevestigd, maar deze is in 2016 verkocht. De liquide middelen zitten nog in W.A. Beheer B.V. en de besloten vennootschap fungeert nu feitelijk als financier van de V.O.F. 

Omdat er geen activiteiten meer plaatsvinden in W.A. Beheer B.V. worden onderstaand enkel de cijfers van Autoservice Blom weergegeven.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 38.000
Vlottende activa € 47.000
Overige vlottende activa € 41.000
Totaal € 126.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 78.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 48.000
Totaal € 126.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 421.000  
Bruto winst € 68.000  
Kosten € 37.000  
Resultaat € 31.000  

Winst- en verliesrekening t/m 30-09-2020

Omzet € 487.000  
Bruto winst € 136.000  
Kosten € 84.000  
Resultaat € 52.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-42373 heeft € 400 geïnvesteerd.
18-12-2020 om 11:44
investeerder-121817 heeft € 200 geïnvesteerd.
18-12-2020 om 11:43
investeerder-110240 heeft € 200 geïnvesteerd.
18-12-2020 om 11:43
investeerder-70242 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-12-2020 om 11:42
investeerder-117241 heeft € 300 geïnvesteerd.
18-12-2020 om 11:25

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders