46126

AutoVerhuurLelystad B.V.

€ 200.000  |  10,0% rente  |  30 maanden  Investeerders: 309
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 309 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam AutoVerhuurLelystad B.V.
Sector Automotive
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop nieuwe auto’s
Datum van oprichting 20-07-2012
Website www.autoverhuurlelystad.nl

Leendoel

AutoVerhuurLelystad B.V. biedt tal van mogelijkheden op het gebied van autoverhuur. Ze verhuren voertuigen die op dat moment wenselijk zijn. Ze hebben kleine auto’s voor in de steden, grotere en luxere auto’s voor bijvoorbeeld vakanties en busjes voor verhuizingen. Auto’s zijn te huur van één dag tot meerdere weken. Voor elke transportbehoefte biedt AutoVerhuurLelystad een passende oplossing.

De ondernemer heeft tijdens corona vanwege de onzekere periode geen investeringen gedaan. Nu deze achter de rug is moet een deel van het wagenpark vervangen/onderhouden worden. Momenteel bestaat het wagenpark uit 90 voertuigen, allemaal in eigendom van AutoVerhuurLelystad. Met de gevraagde financiering willen ze 10 voertuigen inruilen en het wagenpark uitbreiden naar 95 voertuigen.

Er wordt een lineaire lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 30 maanden en een vaste rente van 10,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop/inruil nieuwe auto’s € 200.000
Totaal € 200.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De Geldnemers voor de financiering zijn AutoVerhuurLelystad B.V. en Kant Holding B.V.
  • D.J.C. Kant geeft een persoonlijke borgstelling af voor het volledige leenbedrag. De borgstelling is op dit moment grotendeels van morele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van AutoVerhuurLelystad B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De boekwaarde op de balans bedroeg ultimo 2022 € 605.000,-. Deze waarde zal na aankoop van de nieuwe auto’s naar verwachting toenemen met circa € 200.000,-.
  • Geldnemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor AutoVerhuurLelystad B.V. is Laag risico en de score voor Kant Holding B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico, omdat alle bedrijfsactiviteiten en de roerende zaken door AutoVerhuurLelystad B.V. geëxploiteerd worden.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2022 en prognosecijfers 2023 van AutoVerhuurLelystad B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 606.000
Vlottende activa € 48.000
Liquide middelen € 21.000
Totaal € 675.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 154.000
Langlopende schulden € 43.000
Kortlopende schulden € 478.000
Totaal € 675.000

Balans 2023 na kredietverstrekking

Activa

  2023
Vaste activa € 806.000
Vlottende activa € 48.000
Liquide middelen € 21.000
Totaal € 875.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 154.000
Langlopende schulden € 243.000
Kortlopende schulden € 478.000
Totaal € 875.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 757.000
Bruto winst € 695.000
Kosten € 533.000
Resultaat voor afschrijving € 162.000
Aflossing Collin € –
Netto winst € 162.000

Prognose winst- en verliesrekening 2023

Omzet € 848.000
Bruto winst € 778.000
Kosten € 553.000
Resultaat voor afschrijving € 225.000
Aflossing Collin € 80.000
Netto cashflowoverschot € 145.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-256083 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-08-2023 om 11:07
investeerder-19066 heeft € 200 geïnvesteerd.
16-08-2023 om 11:07
investeerder-58023 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-08-2023 om 11:07
investeerder-66452 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-08-2023 om 11:07
investeerder-192463 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-08-2023 om 11:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders