40887

AVM Sea Food

€ 50.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 120
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-02-2022 in 1 uur volgeschreven door 120 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam AVM Seafood
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing huurpand en aanschaf inrichting
Datum van oprichting 12-03-2021

Leendoel

Op dit moment werken de heren A.E. Ratnam en S. Rajendrakumar voor AVM Seafoods, een eenmanszaak die zich bezig houdt met het bestellen en bezorgen van vis. De financiering is benodigd voor het uitbreiden van hun activiteiten middels een viswinkel, die door de eenmanszaak AVM Seafood geëxploiteerd zal worden. Het pand dat ze hiervoor gaan huren is gelegen in een winkelcentrum in Breda-Noord.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing huurpand  € 15.000
Inventaris € 45.000
Overige kosten € 5.000
Totaal € 65.000
Eigen inbreng € 15.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • de heer A. Ratnam handelend onder de naam AVM Sea Food. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment van morele waarde.
  • de heer S. Rajendrakumar handelend onder de naam AVM Sea Foods. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Gezien de overwaarde op het woonhuis is de hoofdelijke aansprakelijkheid momenteel grotendeels materieel van aard.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van AVM Seafood en AVM Seafoods verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis aan de Vondellaan 15 te Oosterhout (kadastraal bekend als sectie M nummer 2636 te Oosterhout) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van ING van € 180.000,- en een openstaande schuld van € 178.000 per 31-12-2020. De WOZ-waarde per 2020 is € 213.000,-.
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling door mevrouw K. Kanthasamy afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. De waarde van de borgstelling is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van de benoemde overwaarde op de privewoning.

Dun & Bradstreet

Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor AVM Seafood is Verhoogd risico. De score voor AVM Seafoods is Aanzienlijk risico. Aangezien de exploitatie van de viswinkel geheel plaatsvindt binnen AVM Seafood, kwalificeren we deze aanvraag op Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van AVM Seafood. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht prognose 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 49.000
Vlottende activa € 9.000
Overige vlottende activa € 7.000
Totaal € 65.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 15.000
Langlopende schulden € 47.000
Kortlopende schulden € 3.000
Totaal € 65.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 80.000  
Bruto winst € 50.000  
Kosten € 14.000  
Resultaat € 36.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-64410 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-02-2022 om 14:10
investeerder-17601 heeft € 200 geïnvesteerd.
15-02-2022 om 14:10
investeerder-284601 heeft € 300 geïnvesteerd.
15-02-2022 om 14:10
investeerder-55318 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-02-2022 om 14:09
investeerder-67349 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-02-2022 om 14:09

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders