42827

AYA Financiële Diensten B.V.

€ 100.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 243
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 5-08-2022 in 5 uur volgeschreven door 243 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam AYA Financiële Diensten B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 15-11-2012

Leendoel

Murat Kurt levert als adviseur financiële diensten met AYA Financiële Diensten B.V. Hij bemiddelt voor particuliere hypotheken en is assurantietussenpersoon voor particuliere klanten. De onderneming bezit een pand in Apeldoorn en heeft recent een tweede pand aangekocht in Deventer. Veel van de gedane investeringen zijn met eigen geld bekostigd en vanuit de besloten vennootschap gefinancierd. Daarnaast zijn de belastingvorderingen opgelopen. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd als werkkapitaal, voorfinanciering debiteuren en als herfinanciering van een New10 krediet.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 55.000
Voorfinanciering debiteuren € 25.000
Herfinanciering New10 € 20.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is AYA Financiële Diensten B.V.
  • De heer M. Kurt en mevrouw S. Köroglu geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van AYA Financiële Diensten B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Van der Marcklaan 5, 7424 HJ te Deventer, kadastraal bekend als sectie L nummer 7412, te Deventer verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 480.000,- en openstaande schuld van € 450.789,57. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 880.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 18 juli 2022.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor AYA Financiële Diensten B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van AYA Financiële Diensten B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De vaste activa bestaan uit het bedrijfspand met een boekwaarde van € 137.423,-, een vordering van € 157.043,- op de heer M. Kurt en inventaris. De langlopende verplichtingen bestaan uit lang vreemd vermogen van de Rabobank dat is aangegaan voor de financiering van het bedrijfspand dat in 2021 is aangekocht. De aflossing bedraagt € 10.512,- per jaar met een rentepercentage van 6,76% per jaar. 

Verder is er in 2022 een tweede bedrijfspand aangekocht voor € 122.998,70 met een financiering van de Rabobank.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 296.000
Vlottende activa € 67.000
Overige vlottende activa € 1.000
Totaal € 364.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 193.000
Langlopende schulden € 114.000
Kortlopende schulden € 57.000
Totaal € 364.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 181.000
Bruto winst € 181.000
Kosten € 75.000
Belasting € 14.000
Netto winst € 92.000

Winst- en verliesrekening tussentijds t/m mei 2022

Omzet € 87.000
Bruto winst € 87.000
Kosten € 37.000
Netto winst € 50.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-233541 heeft € 900 geïnvesteerd.
05-08-2022 om 14:59
investeerder-59402 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-08-2022 om 14:57
investeerder-110990 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-08-2022 om 14:50
investeerder-334199 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-08-2022 om 14:47
investeerder-335669 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-08-2022 om 14:42

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders