38792

Backwerk Alkmaar

€ 325.000  |  8,0% rente  |  66 maanden  Investeerders: 364
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-02-2021 in 1 uur volgeschreven door 364 investeerders

Samenvatting

BackWERK Alkmaar wordt een franchisevestiging binnen de BackWERK-formule. BackWERK is een bakery-café waarbij gasten in een warme, gezellige omgeving de heerlijkste vers bereide gerechten direct kunnen kiezen. BackWERK is een internationale succesformule en opent steeds meer vestigingen in Nederland, nu ook in Alkmaar. De vestiging wordt in maart turn-key (sleutelklaar) overgedragen aan Jacqueline en Martijn van Broekhoven, die met hun V.O.F. franchisenemers worden van de 31ste vestiging in Nederland. 

Invloed coronavirus
BackWERK Alkmaar gaat naar verwachting in maart open. De andere vestigingen van BackWERK zijn tijdens de lockdown beperkt open gebleven voor take-away. Het grootste deel van de bedrijfskosten is variabel en beweegt mee met de omzet. 

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 405.000,-. BackWERK Nederland verstrekt een achtergestelde lening van € 40.000,- en financiert de btw voor. Met een eigen inbreng van € 40.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 325.000,-. De looptijd is 66 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Daarna volgt een lineaire aflossing in 60 maanden. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie van Dun & Bradstreet Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. 
De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteuren zijn:
  • Vennootschap onder Firma v. Broekhoven Horeca t.h.o.d.n. BackWERK Alkmaar. Vennoten zijn de heer M.J. van Broekhoven en mevrouw J. Mota Cabral van Broekhoven. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer (na inbreng van het eigen vermogen) beperkt. 
  • BackWerk NL B.V. (franchisegever) en Valora Food Service Deutschland GmbH. Beide debiteuren zijn onderdeel van het Zwitserse beursgenoteerde bedrijf Valora A.G.; op dit moment is er sprake van een ruime vermogenspositie. 
 • De (huidige en toekomstige) vaste activa van BackWERK Alkmaar worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Een lening van BackWERK NL B.V. ter hoogte van € 40.000,- plus 50% van de franchise-fee in de eerste twee jaar wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering aangevraagd op het leven van de ondernemer voor een bedrag van € 325.000,-. Als deze verzekering wordt verstrekt, wordt de polis verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Het is mogelijk per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Video Pitch

Leendoel

BackWERK Alkmaar is verbouwd en aangepast naar het BackWERK-concept en wordt turn-key overgedragen aan de ondernemer. De financiering wordt aangewend voor de kosten die dit met zich meebrengt. Daarnaast wordt de financiering aangewend voor het werkkapitaal.

Ondernemer

Martijn van Broekhoven (1982) heeft een MBO opleiding en heeft eerst gewerkt bij de Politie voordat hij emigreerde naar Brazilië. Jacqueline Mota Cabral-van Broekhoven (1982) is opgegroeid in Brazilië. Martijn en Jacqueline hebben één zoon. 

In Fortaleza (Brazilië) hebben Martijn en Jacqueline enkele jaren een kledingwinkel gehad en een eigen kleding productielijn. Na terugkeer in Nederland is Martijn gaan werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. In november 2014 zijn ze als V.O.F. gestart met ‘t Friethuys in Alkmaar. Met deze vestiging scoorden ze goed in de jaarlijkse AD Friettest, met als hoogste resultaat een negende plaats in 2015. Deze zaak hebben ze eind 2019 verkocht. 

Martijn en Jacqueline vinden in BackWERK een professionele en open franchise organisatie die de ondernemers ontzorgt, zodat zij zich volledig kunnen focussen op de winkel en klantbediening. 
Martijn: “Het concept BackWERK sluit naadloos aan bij hetgeen naar waar ik op zoek was. De huisstijl, de verse producten waarmee gewerkt wordt, de prijs/kwaliteit van die producten, het klopte allemaal voor ons”. 

Onderneming

BackWERK is een bakery-café waarbij gasten in een warme, gezellige omgeving de heerlijkste vers bereide gerechten direct kunnen kiezen. De kracht van het snel groeiende BackWERK ligt in een combinatie van lage prijzen, grote versheid en snelheid. 

BackWERK is een internationale succesformule en opent steeds meer vestigingen in Nederland. In 2009 werd de eerste Nederlandse vestiging geopend in Nijmegen. De afgelopen jaren is de franchiseketen hard gegroeid en telt op dit moment meer dan 340 vestigingen met locaties in diverse Europese landen, waaronder Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Momenteel staat het aantal vestigingen in Nederland op 30 en heeft BackWERK nog steeds de ambitie om te groeien. 

Sinds het najaar van 2017 valt BackWERK onder het Zwitserse beursgenoteerde Valora A.G. Valora is een food convenience provider (detailhandel, dienstverlening en handel) en hanteert een multi-format strategy met elf verschillende formules. Ze zijn voornamelijk gevestigd in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Nederland en hebben 2.700 vestigingen. 

Bij BackWERK worden de hele dag door de lekkerste dingen bereid. Het assortiment bestaat uit:

 • Vers belegde broodjes die de dag door vers worden gebakken en belegd
 • Koude dranken, huisgemaakte sappen, smoothies en frisdranken
 • Heerlijke warme producten zoals hot sandwiches, vers belegde pizza’s
 • Vers gebakken koeken en gebak
 • Warme dranken, zoals verse koffie van Bio Arabica bonen
 • En natuurlijk vers groot- en klein brood

De kracht van BackWERK is een vriendelijke prijs en de open keuken. Hiermee is BackWERK transparant over alles wat gegeten en gedronken wordt in de zaak. De producten liggen klaar en klanten hebben de keus om snel of rustig te komen ontbijten, lunchen of een tussendoortje te eten.

BackWERK zit op high traffic locaties, waar mensen winkelen, werken of onderweg zijn. BackWERK wil mensen bedienen die geen zin hebben in een ingewikkelde menu kaart, onduidelijke bestelstructuur en vervolgens te lang moeten wachten op een te duur broodje, bakje of sapje.

Franchiseformule
De franchisegever begeleidt en ontzorgt de bij de formule aangesloten franchisenemers. Nieuwe vestigingen worden na aanpassing naar het BackWERK-concept turn-key overgedragen aan de ondernemer. Indien nodig wordt de ondernemer financieel ondersteund met een achtergestelde lening tegen een lage rente. Nieuwe ondernemers worden goed ingewerkt en vanaf de start intensief begeleid door de openingscoördinator. De franchisegever heeft inzicht in de omzet en kosten van elke vestiging, spreekt regelmatig de ondernemer over de ontwikkelingen en kan bijsturen indien nodig. In de meeste gevallen is de franchisegever de hoofdhuurder van het pand. 

Markt 
BackWERK Alkmaar wordt naar verwachting in maart 2021 geopend en zit aan de Langestraat. Dat is een van de belangrijkste winkelstraten in Alkmaar. 

De passanten- en toeristenstroom in de winkelstraten zijn het afgelopen voor- en najaar fors gedaald. Toch kan de BackWERK formule een gezonde exploitatie laten zien. De formule draait voor 50% op take-away en zelfs tijdens de december lock down ligt de omzet van BackWERK-winkels nog altijd tussen de 40% en 50% van gebruikelijk, ondanks dat de zitplaatsen in de winkel afgesloten zijn. 

In de zomermaanden van 2020 was de omzet van de city stores ongeveer gelijk aan vorig jaar ondanks de lagere passantenstromen en de 1,5 meter afstand die binnen de winkels werd gerespecteerd. 

Alkmaar heeft een sterke regiofunctie. De markt bestaat met name uit winkelend publiek en (Duitse) toeristen. De vestiging ligt in het voetgangersgebied tussen de Grote Sint Laurenskerk en de Kaasmarkt en een nabij gelegen parkeergarage. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bouwkundige voorzieningen € 215.000,-
Inventaris en installaties € 150.000,-
Franchise entree fee € 13.500,-
Werkkapitaal en voorraad € 26.500,-
Totale investering € 405.000,-
Eigen inbreng € 40.000,-
Achtergestelde lening BackWERK NL B.V. € 40.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 325.000,-

Leenbedrag: € 325.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 66 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij.

Overige financiers
BackWERK NL B.V. financiert de btw voor ter hoogte van € 85.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert de Vennootschap onder Firma v. Broekhoven Horeca t.h.o.d.n. BackWERK Alkmaar en Valora Holding A.G. als Laag risico. Dun & Bradstreet hanteert voor BackWERK NL B.V. de score Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de balans na investering en de prognoses voor de komende drie jaar. De prognoses passen bij de markt en ervaringscijfers van de bestaande vestigingen van de franchiseformule. De cijfers zijn opgesteld in samenwerking tussen de ondernemers en de franchisegever. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Afloscapaciteit
Over de eerste twaalf maanden na de opening wordt een omzet begroot van € 484.000,- en een cashflow tekort (na aflossing op de Collin lening en privé opnames) van €26.000,-. Dit tekort wordt opgevangen door de aanwezige liquide middelen en doordat de franchisegever de helft van de franchise-fee achterstelt. In het tweede jaar wordt een omzet geprognosticeerd van € 548.000,- en een cashflow overschot van € 6.000,-. Een groot deel van de kosten heeeft een variabel karakter. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De ondernemers brengen zelf € 40.000,- in aan eigen vermogen. Daarnaast verstrekt de BackWERK NL B.V. een achtergestelde lening van € 40.000,-. Hiermee wordt het risicodragend vermogen bij aanvang 16% van het balanstotaal van € 489.000,-. Aan het eind van het eerste jaar daalt de solvabiliteit door het aanloopverlies naar 10% bij een balanstotaal van € 327.000,-. Eind tweede jaar zal dit naar verwachting weer herstellen naar een solvabiliteit van 18% op een balanstotaal van € 279.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteuren zijn:
  • Vennootschap onder Firma v. Broekhoven Horeca t.h.o.d.n. BackWERK Alkmaar. Vennoten zijn de heer M.J. van Broekhoven en mevrouw J. Mota Cabral van Broekhoven. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer (na inbreng van het eigen vermogen) beperkt.
  • BackWerk NL B.V. (franchisegever) en Valora Food Service Deutschland GmbH. Beide debiteuren zijn onderdeel van het Zwitserse beursgenoteerde bedrijf Valora A.G.; op dit moment is er sprake van een ruime vermogenspositie. 
 • De (huidige en toekomstige) vaste activa van BackWERK Alkmaar worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Een lening van BackWERK NL B.V. ter hoogte van € 40.000,- plus 50% van de franchise-fee in de eerste twee jaar wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering aangevraagd op het leven van de ondernemer voor een bedrag van € 325.000,-. Als deze verzekering wordt verstrekt, wordt de polis verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid van beide vennoten, de verpanding van zowel de overlijdensrisicoverzekering als van de roerende zaken en het debiteurschap van BackWERK NL B.V. en Valora Food Service Deutschland GmbH, kwalificeren wij de zekerheid als Ruim Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-55642 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-02-2021 om 11:18
investeerder-110938 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-02-2021 om 11:18
investeerder-41622 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-02-2021 om 11:17
investeerder-108213 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-02-2021 om 11:17
investeerder-223740 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-02-2021 om 11:17

Ondernemer

J. Mota Cabral van Broekhoven & M.J. van Broekhoven

Crowdfund Coach


Henk Beke