34988

Bakker Bart

€ 270.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 325
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-07-2020 in 1 uur volgeschreven door 325 investeerders

Samenvatting

Arjan Zegers exploiteert reeds jarenlang 2 Bakker Bart- vestigingen in Drunen en Vlijmen. Hij krijgt nu de gelegenheid het tot nu toe gehuurde pand in Drunen aan te kopen. De ondernemer is de corona crisis goed doorgekomen doordat er veel sprake is van afhaal en bezorging en door efficiënt om te gaan met de inzet van personeel. 

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 345.000,-, de verkoper verstrekt een achtergestelde lening van € 75.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 270.000.,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 165.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert A.J.T.M. Zegers h.o. Bakkerij Bart als Laag risico. De Collin credit score is Ruim Voldoende.
De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 270.000,- op het bedrijfspand aan de Hugo de Grootstraat 20a te Drunen gevestigd. De huidige marktwaarde bedraagt € 300.000,- op basis van een recent taxatierapport met een waardepeildatum van 29 juni 2020.
 • De debiteur is Zegers t.h.o.d.n. Bakker Bart. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de heer A.J.T.M. Zegers beperkt.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Zegers t.h.o.d.n. Bakker Bart worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van de verkoper ter hoogte van € 75.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. De verkoper vestigt een tweede hypothecaire inschrijving op het onderpand. 

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van het nu gehuurde bedrijfspand met bijkomende kosten, het uitvoeren van kleine verbouwingen en investeringen in de inventaris.

Ondernemer

Arjan Zegers (1968) is reeds sinds 2009 franchisenemer bij Bakker Bart. Eerder is hij ook benoemd tot beste franchisenemer van het jaar. Tot en met 2017 was de zaak een vof met zijn ex-echtgenote. 

Voor de aankoop van het pand en het verkrijgen van de financiering heeft Arjan zich laten begeleiden door BDO Accountants & Adviseurs.

Onderneming

Onderneming
In de onderneming worden op basis van een franchiseovereenkomst 2 Bakker Bart vestigingen in Drunen en Vlijmen geëxploiteerd. De vestiging in Vlijmen wordt reeds sinds 2009 geëxploiteerd. 

Bakker Bart is een franchiseformule met circa 155 vestigingen in Nederland. De franchiseorganisatie Bart’s Retail B.V. is in handen van Vital Food Group B.V. De eerste winkel werd reeds in 1977 geopend. De kernactiviteiten van de winkels bestaan uit het verkopen van brood, traktaties, belegde broodjes en snacks. De organisatie is tijdig ingestapt in het bezorgen van maaltijden waardoor het nu de grootste lunchbezorger van het land is.

De onderneming bestaat uit 2 vestigingen in de relatief kleine dorpskeren Drunen en Vlijmen. Voor de franchiseorganisatie zijn dit vaak de best renderende en stabiele winkels. Er is veelal sprake van een vast klantenbestand. Doel van de ondernemer voor de toekomst is het verbeteren van het rendement door verdergaande efficiëntie. Een eventuele vervolgstap voor de komende jaren is om ook het pand van de locatie Vlijmen te verwerven.

Onroerend goed
Het onroerend goed betreft een bestaand winkelpand met 160 m² verhuurbare vloeroppervlakte (vvo). Het totaal perceeloppervlakte is 299 m². Het pand beschikt over een energielabel A en ligt aan de rand van een klein winkelcentrum met veel passanten in de kern van de gemeente Drunen. De huur bedroeg € 33.000,- op jaarbasis. Het pand is recentelijk getaxeerd op € 300.000,-. De LTV (Loan to Value) bij de start is daarmee 90%. Ten tijde van de slottermijn bedraagt de LTV nog 55%.

Juridische structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 300.000,-
Verbouwing, inventaris € 20.000,-
Kosten € 25.000,-
Totaal € 345.000,-
Achtergestelde lening verkoper € 75.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 270.000,-

Leenbedrag: € 270.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 165.000,-

Bij de ABN AMRO loopt nog een kleine lening met een restant schuld van € 4.374,- en een rekening-courant krediet van € 30.000,-.
De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 270.000,- op het bedrijfspand aan de Hugo de Grootstraat 20a te Drunen gevestigd. De huidige marktwaarde bedraagt € 300.000,- op basis van een recent taxatierapport met een waardepeildatum van 29 juni 2020.
 • De debiteur is Zegers t.h.o.d.n. Bakker Bart. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de heer A.J.T.M. Zegers beperkt.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Zegers t.h.o.d.n. Bakker Bart worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van de verkoper ter hoogte van € 75.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. De verkoper vestigt een tweede hypothecaire inschrijving op het onderpand.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Zegers t.h.o.d.n. Bakker Bart is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is tot stand gekomen op basis van de jaarcijfers van 2018 en 2019 en de forecast over 2020, welke gebaseerd is op de tussentijdse resultaten van Zegers t.h.o.d.n. Bakker Bart. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet van de 2 locaties samen bedroeg in 2018 € 1.107.000,- met een netto cashflowoverschot na privé-onttrekkingen en aflossingen van € 58.000,-. In 2019 bedroeg deze omzet € 1.120.000,- met een klein tekort à – € 7.000,- in de operationele cashflow, met name door toegenomen personeelskosten. Ook een scheiding in privé heeft in 2019 voor een incidenteel verhoogde privé-opname gezorgd. In 2020 verwacht men dat de omzet uitkomt op € 1.080.000,- met een netto cashflowoverschot, na privé-onttrekkingen en aflossingen, van € 25.000,-. Door afhaal en bezorging is de omzet in de coronatijden goed doorgelopen, daarnaast is de ondernemer door deze crisis extra kritisch gaan kijken naar de personeelsinzet waardoor daarop wordt bespaard. De financieringsverplichtingen zijn voor een groot deel vervanging van de bestaande huurlasten op het pand. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is ultimo 2019 nog € 110.000,- negatief op een balanstotaal van € 106.000,-, wat ontstaan is door opstartkosten van de tweede vestiging en incidentele lasten in het verleden. Door de achtergestelde lening van € 75.000,- wordt dit deels gecompenseerd. De solvabiliteit kwalificeren we als Matig.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 270.000,- op het bedrijfspand aan de Hugo de Grootstraat 20a te Drunen gevestigd. De huidige marktwaarde bedraagt € 300.000,- op basis van een recent taxatierapport met een waardepeildatum van 29 juni 2020.
 • De debiteur is Zegers t.h.o.d.n. Bakker Bart. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de heer A.J.T.M. Zegers beperkt.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Zegers t.h.o.d.n. Bakker Bart worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door met name de hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-15279 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-07-2020 om 10:15
investeerder-13238 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-07-2020 om 10:14
investeerder-59233 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-07-2020 om 10:13
investeerder-47790 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-07-2020 om 10:13
investeerder-12079 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-07-2020 om 10:13

Ondernemer

Arjan Zegers

Crowdfund Coach


Marc Kogels