42810

Bakkerij gillis v.o.f.

€ 100.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 165
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-07-2022 in 1 uur volgeschreven door 165 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Bakkerij Gillis v.o.f.
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-01-2021
Website www.bakkerijgillis.nl

Leendoel

Marc Gillis, Jaceline van Gorkom en Daan Pouwels exploiteren de vennootschap onder firma Bakkerij Gillis v.o.f. Zij hebben een ambachtelijk bakkersbedrijf met 2 bakkerijen en 5 winkels verdeeld over vestigingen in Haaren, Boxtel en Oisterwijk. Recent zijn zij met één van hun winkels verhuisd naar het nieuwe winkelcentrum in Boxtel. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de verbouwing van het pand en aanschaf inventaris. De ondernemers willen graag investeren in nieuwe koelinstallaties, kassasysteem en airco installatie. 

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, een vaste rente van 7,0% per jaar en een slottermijn van € 77.500,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Verbouwing en inventaris € 100.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn:
  • Bakkerij Gillis v.o.f. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de vennoten Bakkerij Gillis B.V. en Daan Pouwels hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie van de heer D.T.M. Pouwels is op dit moment materieel en beperkt zich tot de overwaarde in zijn woning.
  • Bakkerij Gillis B.V.
  • Gilles Holding B.V.
 • De heer M.A.P. Gillis en mevrouw J.A.C. van Gorkom geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Bakkerij Gillis v.o.f., Bakkerij Gillis B.V. en Gilles Holding B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Pannenschuurlaan 33, 5061 RW te Oisterwijk kadastraal bekend als sectie A nummer 4249, te Oisterwijk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 195.000,- en openstaande schuld van € 191.000,-. Het onroerend goed kent op 1 januari 2020 een marktwaarde van € 356.000,- op basis van de WOZ waarde. Het woonhuis is in eigendom van de heer D.T.M. Pouwels en zijn echtgenote.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor Bakkerij Gillis v.o.f., Bakkerij Gillis B.V. en Gillis Holding B.V. zijn Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische (geconsolideerde) cijfers van Bakkerij Gillis v.o.f., Bakkerij Gillis B.V. en Gillis Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
In juni 2020 is er een financiering voor een overname aangegaan bij de Rabobank met een hoofdsom van € 400.000,-. De openstaande schuld in december 2021 bedroeg € 203.000,-. De aflossing tot juni 2025 bedraagt € 7.018,- per maand. De verwachting van de ondernemers is dat de financiering via Collin Crowdfund na 36 maanden tegen gunstigere voorwaarden geherfinancierd kan worden bij de Rabobank. De bestaande aflosdruk is dan ook de reden waarom er is verkozen voor een beperkte aflossing op de Collin lening. Vanaf juni 2025 zal de netto cashflow fors verbeteren naar verwachting, door het vrijvallen van de maandelijkse aflossing ter hoogte van € 7.018,- per maand. De totale afschrijvingen binnen de Gillis Groep bedroegen in het jaar 2021 € 127.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021 geconsolideerd Gillis Groep

Activa

  2021
Vaste activa € 726.000
Vlottende activa € 252.000
Overige vlottende activa € 54.000
Totaal € 1.032.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 116.000
Langlopende schulden € 551.000
Kortlopende schulden € 365.000
Totaal € 1.032.000

Winst- en verliesrekening 2021 geconsolideerd Gillis Groep

Omzet € 2.063.000
Bruto winst € 1.616.000
Kosten € 1.510.000
Belasting € 7.000
Resultaat € 99.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-33217 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-07-2022 om 14:04
investeerder-3992 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-07-2022 om 14:04
investeerder-53424 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-07-2022 om 14:04
investeerder-92168 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-07-2022 om 14:04
investeerder-130259 heeft € 200 geïnvesteerd.
26-07-2022 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders