fbpx
32686

Bal Recycling Beheer B.V.

€ 100.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 188
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-10-2019 in 2 uur volgeschreven door 188 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Bal Recycling Beheer B.V.
Sector Groothandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 28-03-2008
Website www.balrecycling.nl

Leendoel

Bal Recycling is een familiebedrijf en is actief in de afvoer en recycling van o.a. oud papier, karton, archief en metaal. De klanten van Bal Recycling bestaan uit bedrijven, particulieren, verenigingen, scholen en clubs. De onderneming maakt een aanhoudende groei door en is op zoek naar financiering om deze groei vast te kunnen houden. De werkmaatschappij, Bal Oud Papier & Metalen B.V. is in het verleden betrokken geweest bij een faillissement. Deze situatie is meegenomen in onze beoordeling. Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 10.000
Vervoersmiddel € 20.000
Containers € 20.000
Werkkapitaal € 50.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn Bal Recycling Beheer B.V. en Bal Oud Papier & Metalen B.V. Door de heer C.A. Bal wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. Daarnaast wordt er een tweede hypotheek groot € 100.000,- gevestigd op het bedrijfspand aan de Van der Kunstraat 24 te ’s-Gravenhage ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand zal voorbelast zijn met een eerste hypothecaire inschrijving van € 150.000,- en een openstaande schuld van € 105.000,-. De WOZ waarde per 01-01-2018 is € 445.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Bal Recycling Beheer B.V. is Laag risico. Door het faillissementsverleden heeft Bal Oud Papier & Metalen B.V. een score Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische, geconsolideerde cijfers van Bal Recycling Beheer B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Extra toelichting bij jaarcijfers
De belastingdruk in 2018 is te verklaren door de te verrekenen verliezen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 (concept)

Activa

  2017 2018(concept)
Vaste activa € 285.000 € 315.000
Vlottende activa € 103.000 € 151.000
Overige activa € 9.000 € 4.000
Totaal € 397.000 € 470.000

Passiva

  2017 2018(concept)
Eigen vermogen € 162.000 € 228.000
Langlopende schulden € 62.000 € 65.000
Kortlopende schulden € 173.000 € 177.000
Totaal € 397.000 € 470.000

Winst- en verliesrekening 2018 (concept)

Omzet € 1.925.000  
Bruto winst € 615.000  
Kosten € 549.000  
Belasting € 0
Netto winst € 66.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-95912 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-10-2019 om 11:11
investeerder-93124 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-10-2019 om 11:10
investeerder-67843 heeft € 200 geïnvesteerd.
14-10-2019 om 11:09
investeerder-38922 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
14-10-2019 om 11:09
investeerder-15717 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-10-2019 om 11:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders