40783

Balans Nijmegen B.V.

€ 130.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 130
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-10-2021 in 1 uur volgeschreven door 130 investeerders

Samenvatting

Metrics in Balance Nederland heeft met succes in juni 2020 een lening verworven via Collin Crowdfund voor de overname van het eerste chiropractische centrum in Eindhoven. Daarna is, ondanks een periode van volledig verplicht sluiten door het coronavirus, ook een praktijk geopend in Tilburg. Balans Nijmegen is een overname van een bekende en al 40 jaar bestaande praktijk in Malden waarvoor de eigenaren opvolging zoeken (maar ook zelf verbonden blijven als chiropractor aan het bedrijf) en wordt het derde chiropractische centrum van Metrics in Balance. 

Balans Nijmegen zal zich in een eerste fase focussen op het behandelen van fysieke klachten aan het bewegingsgestel (gaande van de nek, tot en met de benen) door middel van chiropractie, fysiotherapie en osteopathie. Het concept bestaat uit een digitale rugscan waarmee de patiënt bewust wordt gemaakt van de klachten en ook preventief met vervolgbehandelingen geholpen kan worden. In een tweede fase biedt Balans Nijmegen haar patiënten eerder preventie, om herval te vermijden. De behandelingen bestaan hier dan voornamelijk uit spierverstevigende oefentherapie, en lifestyle coaching (voeding- en bewegingsadvies). 

CEO van Metrics in Balance B.V. is Dirk Verstraete. Dirk is Belg en woonachtig in België, chiropractor en al jaren eigenaar van Balans Eindhoven. Hij wordt ondersteund door zelfstandige behandelaars en door een professionele marketingpartij die zorgt dat er voldoende aanwas is van patiënten.

Invloed coronavirus
Over de periode maart 2020 – februari 2021, min of meer de periode van de lockdowns, zijn de praktijken in totaal zes maanden gesloten geweest. Chiropractors werden door de overheid namelijk niet erkend als een medisch beroep. Overheidssteun heeft men niet gekregen omdat de nieuwe opzet te kort geleden is opgericht om al uit te gaan van bestaande omzet met steun van de overheid in de lockdown.

Vaste kosten (o.a. huur vestigingen en arbeidscontracten) gingen echter gewoon door en daardoor zijn er een aantal kostenbesparende maatregelen genomen. Afspraken zijn niet afgezegd maar verplaatst naar latere data zodat de patiënten toch gebonden bleven aan de praktijk. Behandelaars worden betaald op basis van aantal behandelingen en omdat er niet behandeld kon worden, vielen deze kosten grotendeels weg. In maart 2021 zijn de praktijken weer open gegaan en draaien nu weer goede omzetten zoals vooraf geprognosticeerd.

Financieringsbehoefte
Voor de overname van de praktijk in Malden, de aankoop van een nieuw scanapparaat en opstartkosten is een totale investering nodig van € 195.000,-. Hiervoor wordt € 65.000,- aan eigen middelen ingebracht.
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 130.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn Metrics in Balance Nederland B.V., Balans Eindhoven B.V., Balans Tilburg B.V. en Balans Nijmegen B.V.
  • De heer D.E.V.C. Verstraete (woonachtig in België) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 90.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Balans Nijmegen B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De lening wordt gebruikt voor de overname van een bestaande praktijk in Malden en uitbreiding middels een nieuw scanapparaat.

Ondernemer

Dirk Verstraete (53) heeft de Belgische nationaliteit en woont net over de grens in België. Dirk heeft aan de universiteit van Los Angeles een opleiding neurologie en chiropractie genoten. In 2007 heeft Dirk de praktijk in Eindhoven overgenomen. Dirk heeft mee aan de wieg gestaan van Metrics in Balance en is expert in alle klinische materie. Zijn sterke punten zijn klinische expertise, het hebben van een groot netwerk in de chiropractie (zowel nationaal als internationaal) en natuurlijke verkoopkwaliteiten (komende uit een ondernemersfamilie). Dirk is getrouwd en heeft twee kinderen.

Onderneming

Balans Nijmegen B.V. is een overname van het al 40 jaar gevestigde AV Chiropractie in Malden. Deze praktijk heeft een goede naam in de regio en een bestaande klantenkring met een constante omzet. Balans Nijmegen B.V. wordt het derde centrum onder de moedermaatschappij Metrics in Balance Nederland B.V., naast eerdere centra in Eindhoven en Tilburg.

Metrics in Balance B.V. is een keten van houdingscentra gebaseerd op chiropractie met een uitstekende patiëntenbeleving, goede marketing en een vlotte ervaring. De herkomst van het bedrijf liggen in de relatie tussen occlusie (stand van het kaakgewricht) en het volledige lichaam. Veel mensen hebben last van malocclusie; dit is wanneer het kaakgewricht, bijvoorbeeld door een slecht onderhouden gebit, niet goed sluit. Hierdoor ontstaat stress op de kaakspieren wat zich laat voelen door het hele lichaam. 

Metrics in Balance B.V. maakt gebruik van verschillende scansystemen waarbij bij patiënten gemeten kan worden of hun rug- of nekklachten hun oorzaak hebben in slechte occlusie. Op basis van de resultaten kan men dan een behandeling starten. Als uit de test bijvoorbeeld blijkt dat het dragen van een op maat gemaakt mondstukje (een splint) de klachten kan verhelpen, kan men dit bij de tandarts laten maken.
Na tests uitgevoerd te hebben bleek dat er veel vraag en begrip is van de consument, maar dat het moeilijk is om een vlotte samenwerking met een tandarts op te zetten. Ook werd uit de tests duidelijk dat de patiënten eigenlijk eerst nood hebben aan chiropractische behandeling alvorens zich een splint aan te laten meten.

Missie
Mensen uit acute pijn helpen en daarna uit de pijn houden. In de eerste fase worden patiënten behandeld door chiropractie om de acute pijn te verhelpen. In een tweede fase wordt samen met de patiënten gekeken welke andere behandelingen en/of oplossingen er zijn om de pijn niet meer te doen terugkomen.

Visie
De visie is groter dan chiropractie alleen. Metrics in Balance B.V. wil een keten van houdingscentra worden. Een goede houding, een goede balans, een gezond functionerend zenuwstelsel, maar ook ontwikkelde spieren en voldoende beweging dragen allemaal bij tot een gezonder, pijnloos, leven.

Onderscheidend vermogen
Het klinisch concept van Metrics in Balance B.V. is uniek omdat het echt de oorzaak van het pijnprobleem vindt via de geavanceerde scansystemen en niet afhankelijk is van een bepaalde behandelingsoptie (bijv. uw fysiotherapeut zal u vertellen dat u meer fysiotherapie nodig heeft). In eerste instantie is chiropractie nodig, daarna zijn de behandelingen uiteenlopend. 

Omdat Metrics in Balance B.V. de hele waardeketen beheerst (beginnend met het generen van leads tot de productie van een tandheelkundige spalk en zelfs de productie van supplementen) en via haar uitgebreide netwerken aan chiropractors kan komen, zal het een concurrentievoordeel hebben op het gebied van informatie voor de klanten, uitvoeringssnelheid behandelingen en kostenvoordeel. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname bestaande praktijk in Malden € 105.000,-
Overname inventaris, scanapparaat € 50.000,-
Werkkapitaal € 40.000,-
Totaal € 195.000,-
Eigen middelen € 65.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 130.000,-

 

Leenbedrag: € 130.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Balans Nijmegen B.V. en Metrics in Balance Nederland B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Balans Eindhoven B.V. is Laag risico en voor Balans Tilburg B.V. Aanzienlijk risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico, daar de activiteiten voor deze financiering plaatsvinden in Balans Nijmegen B.V. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde cijfers 2020 van de verschillende ondernemingen als mede op door de adviseur in samenwerking met de accountant afgegeven prognoses voor de komende twee jaar. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
Na het coronajaar 2020 waarin er een grote periode stil gelegen is en dus geen omzet behaald is, is 2021 weer een goed jaar en wordt er weer winst gemaakt bij stijgende omzet en kostendrukkende maatregelen die in coronatijd gemaakt zijn. De over te nemen praktijk in Malden heeft al jaren een gevestigde en vaste klantenkring voor fysiotherapie. Omzetten zijn constant en worden nu uitgebreid met de verwachte omzetten uit de chiropractische behandelingen. De verwachte omzet in 2021 is € 682.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 21.000,- na aflossingen. In 2022, het eerste volledige jaar na overname van de praktijk in Malden, wordt er een netto cashflow overschot geprognosticeerd van € 175.000,- bij een omzet van € 1.468.000,-. De afloscapaciteit wordt gekwalificeerd als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Door de lange verplichte sluiting vanwege corona is 2020 als een negatief jaar afgesloten wat gevolgen heeft gehad voor het eigen vermogen. In 2021 is het vermogen weer hersteld door nieuwe inbreng kapitaal van de aandeelhouders. Het risico dragend vermogen wordt geprognosticeerd op 28% op een balanstotaal van € 974.000,-. De solvabiliteit wordt gekwalificeerd als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn Metrics in Balance Nederland B.V., Balans Eindhoven B.V., Balans Tilburg B.V. en Balans Nijmegen B.V.
  • De heer D.E.V.C. Verstraete (woonachtig in België) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 90.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Balans Nijmegen B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de verpanding van de inventaris, waaronder een gloednieuw lichaamsscanapparaat als de materiele borgstelling van de ondernemer kwalificeren wij de zekerheden als Ruim Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Elke investeerder krijgt een voucher voor een gratis rugscan en 50% korting op de eerste behandeling.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-284601 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-10-2021 om 13:13
investeerder-229899 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-10-2021 om 13:13
investeerder-240743 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-10-2021 om 13:13
investeerder-59371 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-10-2021 om 13:12
investeerder-56301 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-10-2021 om 13:12

Ondernemer

Dirk Verstraete

Crowdfund Coach


Jeroen Poort