47154

Balder Vastgoed B.V.

€ 220.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 413
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

13 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 22-01-2024 in 4 dagen volgeschreven door 413 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Balder Vastgoed B.V.
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 26-6-2023

Leendoel

De heer Balder heeft zijn passie voor het bouwen omgezet in het oprichten van zijn eigen aannemersbedrijf. Voordat hij een eigen bedrijf had heeft hij al aan vele klussen met betrekking tot constructie en design gewerkt. Dit was in loondienst. Hierdoor heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan in de branche. Sinds de zomer van 2023 heeft hij een eigen aannemersbedrijf opgericht. Balder Verbouw B.V.

Als aannemer staat hij klaar voor klanten voor het realiseren van bouwprojecten. De heer Balder is erg nauwkeurig in zijn werkzaamheden. Hij denkt actief mee met de klant om voor elk bouwtechnisch probleem oplossingen te vinden. 

Nu wil de ondernemer een eigen opslag aankopen voor eigen gebruik. Hiervoor is een financiering benodigd van € 220.000,-. Balder Vastgoed B.V. zal de koper zijn van het onroerend goed. 
Balder Vastgoed B.V. en Balder Verbouw B.V. zijn beide dochterondernemingen van Abraham Holding B.V.

Er wordt een lineaire lening van € 220.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, een slottermijn van € 180.000,- en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Koopsom onroerend goed, incl. kosten € 205.000
Verbouwing onroerend goed € 35.000
Aanvullende kosten/onvoorzien € 10.000
Totale investering € 250.000
Eigen inbreng € 30.000
Collin Direct € 220.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers voor de financiering zijn Balder Vastgoed B.V., Balder Verbouw B.V. en Abraham Holding B.V. 
 • De heer A.B. Balder en mevrouw M.Baggerman-Balder geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de privévermogenspositie.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 220.000,- op het aan te kopen onroerend goed aan de Buys Ballotstraat 13, 1704 SK te Heerhugowaard, kadastraal bekend als sectie S nummer 2718 A4 te Heerhugowaard. Het onroerend goed wordt aangekocht voor € 185.000,-. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 220.000,- op het verhuurd onroerend goed aan de Dwarspad 7, 1721 BP te Broek op Langedijk, kadastraal bekend als sectie D nummer 1248 te Langedijk. Het onroerend goed kent een WOZ-Waarde van € 295.000,- per 1-1-2022.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres; Dwarspad 7, 1721 BP te Broek op Langedijk, kadastraal bekend als sectie D nummer 1248 te Langedijk, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (in afwijking van de Algemene Voorwaarden), indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De Investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering; 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente (in afwijking van de Algemene Voorwaarden). De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Balder Vastgoed B.V. is Gemiddeld risico, voor Balder Verbouw B.V. is de score Verhoogd risico en voor Abraham Holding B.V. is de score Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de voorlopige consolideerde cijfers 2023 en de geconsolideerde prognose van 2024 van Abraham Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers

De prognosecijfers zijn gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 2023 tot en met november. Tot en met november is een omzet behaald van € 312.000,-. De verwachting is dat na december 2023 er een nettowinst resteert van € 35.000,-.
Voor 2024 wordt een omzet verwacht van € 416.000,- met een nettowinst van € 38.000,-. De aflosverplichting per jaar bedraagt € 10.000,-. Waardoor er een netto cashflow overschot ontstaat van € 28.000,-.
Na toevoeging van de financiering en het onroerend goed op de balans zakt de solvabilteit naar 38% op een balanstotaal van € 436.000. De aankoopprijs voor het onroerend goed is als waarde opgenomen op de balans.

Jaarcijfers

Balans ultimo 2023 en prognose 2024

Activa

  2023 2024
Vaste activa € 36.000 € 236.000
Vlottende activa € 112.000 € 200.000
Totaal € 148.000 € 436.000

Passiva

  2023 2024
Eigen vermogen € 116.000 € 169.000
Langlopende schulden € — € 210.000
Kortlopende schulden € 32.000 € 57.000
Totaal € 148.000 € 436.000

Winst- en verliesrekening 2023

Omzet € 347.000
Bruto winst € 133.000
Kosten € 90.000
Belasting € 8.000
Netto winst € 35.000

Winst- en verliesrekening prognose 2024

Omzet € 416.000
Bruto winst € 160.000
Kosten € 110.000
Belasting € 12.000
Netto winst € 38.000

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
22-01-2024 om 10:29
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
22-01-2024 om 10:27
investeerder-326246 heeft € 2.400 geïnvesteerd.
22-01-2024 om 10:05
investeerder-57977 heeft € 1.200 geïnvesteerd.
22-01-2024 om 9:54
investeerder-419889 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-01-2024 om 9:19

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders