41805

Balje Shipping B.V.

€ 625.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 341
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

40 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-06-2022 in 12 dagen volgeschreven door 341 investeerders

Samenvatting

Jordy Baljé heeft in 2019 zijn opleiding Kapitein Management aan het STC in Rotterdam afgerond, waarna hij vervolgens op verschillende tankers gevaren heeft om ervaring op te doen als schipper. Jordy heeft de mogelijkheid gekregen om DENEB, een motortankschip uit 2013 met een laadvermogen van 1.686 ton, aan te kopen. Baljé Shipping B.V. heeft met de bevrachter BFT Tanker Logistics een contract afgesloten voor een periode van 5 jaar voor het varen van en naar havens gelegen in Europa. Onderdeel van het contract is dat de bevrachter ook de brandstofkosten en brug- en havengelden betaalt.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 3.600.000,-. Door Beequip wordt er € 2.400.000,- middels een leaseovereenkomst gefinancierd en er wordt in totaal voor € 575.000,- aan achtergestelde leningen verstrekt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 625.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 375.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor Baljé Shipping B.V. is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De debiteur is Baljé Shipping B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 625.000,- op het motortankschip DENEB, kadastraal bekend met brandmerk 35810 B 2013, gebouwd in 2013 te Turnu severin/Dordrecht, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het motortankschip is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Beequip N.V. ter hoogte van € 2.400.000,-. Het schip heeft een marktwaarde van € 3.550.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 19 januari 2022.
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- door de heer J.K. Baljé. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • Er geldt een gezamenlijke zakelijke borgstelling voor het bedrag van € 150.000,- door SLK Shipping B.V. en Ferres Holding B.V. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde.
 • De lening van BFT Invest B.V. ter hoogte van € 300.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de eerste twee jaar van de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Daarna zal de lening lineair in negen jaar afgelost worden. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn toegestaan. 
 • De lening van de heer M. Van Driel en mevrouw E.P.S. van Turenhout ter hoogte van € 75.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de eerste twee jaar van de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Daarna zal de lening lineair in negen jaar afgelost worden. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn toegestaan. 
 • De lening van MST Shipping B.V. en G&R Scheepsbouw B.V. ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende het eerste jaar van de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Daarna zal de lening lineair in vier jaar afgelost worden met € 2.500,- per maand en een slottermijn van € 80.000,-. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn toegestaan. 
 • Op de achtergestelde leningen mag conform overeengekomen aflossingsschema worden afgelost wanneer er na aflossing nog steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om minimaal drie maanden aflossing en rente aan Collin Crowdfund en Beequip te kunnen voldoen en dat de solvabiliteit na aflossing minimaal 25% bedraagt.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Baljé Shipping B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 25% of lager is.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
   

Leendoel

Het doel van de lening is de aankoop van het motortankschip DENEB.

Ondernemer

Jordy Baljé (1999) is sinds 2015 actief in de binnenvaart en heeft gedurende zijn opleiding op verschillende schepen gevaren waarmee hij zijn vaardagen heeft behaald. In 2019 heeft hij vervolgens zijn opleiding Kapitein Management aan het STC in Rotterdam afgerond, waarna hij in dienst is getreden bij Wijgula als volmatroos. In november 2021 heeft Jordy zijn Rijnpatent tot aan Iffezheim behaald. Jordy beschikt momenteel al over ADN basis, en hij is gestart met de ADN chemie. In zijn vrije tijd lost Jordy regelmatig kapiteins af op de schepen van SLK Shipping.

Onderneming

Baljé Shipping B.V. is onlangs opgericht en start haar activiteiten met het Motortankschip DENEB medio dit jaar. Het Schip heeft het bouwjaar 2013 en kent de afmetingen 85m bij 9,5m. Het schip betreft een type C Tanker met een laadvermogen van 1.686 ton. De motor heeft het merk Caterpillar type 3508C, 1065pk en een elektrische kopschroef 393kw. 

Het schip beschikt verder over een bunkergiek en ketel. Hiermee heeft het schip een uitgebreide stoffenlijst en is het schip ruim inzetbaar. Vooral voor VARAG is zij uitermate geschikt. Het schip vaart momenteel bij de huidige eigenaar veelal op Duinkerken, waar er door veel sluizen gevaard moet worden. De afmetingen van het schip zijn gunstig voor dit soort bestemmingen, daar een groter schip niet op deze bestemming kan komen.

Na de aankoop van het schip zal Baljé Shipping B.V. met als opdrachtgever BFT Tanker Logistics de exploitatie voortzetten. Het risico van de brandstofkosten en de brug- en havengelden zijn gedurende de looptijd van het contract voor rekening van de opdrachtgever. De voornaamste bestemming zal nog steeds Duinkerken zijn. Bij de definitieve aankoop zal de motor nog gekeurd worden. 

Jordy Baljé heeft een familiaire verhouding met de familie Leinenga, de eigenaar van SLK Shipping BV. SLK Shipping B.V. heeft meerdere schepen in de vaart en zal Baljé Shipping B.V. na aankoop van het schip ondersteunen bij de administratie en vervanging van personeel bij zieke en advies, waardoor Jordy Baljé zijn aandacht volledig kan richten op de winstgevende exploitatie van Baljé Shipping B.V.

Juridische structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop schip € 3.400.000
Onvoorzien € 200.000
Totaal € 3.600.000
Lease Beequip € 2.400.000
Achtergestelde leningen € 575.000
Lening Collin Crowdfund € 625.000

Leenbedrag: € 625.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 375.000,-

Overige financier:
Beequip verstrekt een lease van € 2.400.000,- met een looptijd van 12 jaar. Beequip zal een eerste hypothecaire inschrijving verkrijgen op het motortankschip ter hoogte van € 2.400.000,-. De rente op de leaseovereenkomst bedraagt 5% op jaarbasis.
De achtergestelde leningen kennen rentepercentages van 5% en 6% op jaarbasis.
 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Baljé Shipping B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de prognoses, die mede onderbouwd worden door een onderliggende bevrachtingsovereenkomst. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
In boekjaar 2022, waarin een exploitatie van een half jaar wordt gerealiseerd, bedraagt de geprognosticeerde omzet op basis van een langjarig contract € 445.000,- en wordt er een netto cashflow overschot geprognosticeerd van € 40.000,-. Het netto cashflow overschot over een volledig jaar wordt geprognosticeerd op € 93.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 16% op een balanstotaal van € 3.600.000,-. Ultimo 2022 zal de solvabiliteit naar verwachting stijgen tot 18% bij een balanstotaal van € 3.547.000,- en zal in het boekjaar 2023 naar verwachting verder verbeteren. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Baljé Shipping B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 625.000,- op het motortankschip DENEB, kadastraal bekend met brandmerk 35810 B 2013, gebouwd in 2013 te Turnu severin/Dordrecht, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het motortankschip is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Beequip N.V. ter hoogte van € 2.400.000,-. Het schip heeft een marktwaarde van € 3.550.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 19 januari 2022.
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- door de heer J.K. Baljé. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • Er geldt een gezamenlijke zakelijke borgstelling voor het bedrag van € 150.000,- door SLK Shipping B.V. en Ferres Holding B.V. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde.
 • De lening van BFT Invest B.V. ter hoogte van € 300.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de eerste twee jaar van de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Daarna zal de lening lineair in negen jaar afgelost worden. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn toegestaan. 
 • De lening van de heer M. Van Driel en mevrouw E.P.S. van Turenhout ter hoogte van € 75.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de eerste twee jaar van de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Daarna zal de lening lineair in negen jaar afgelost worden. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn toegestaan. 
 • De lening van MST Shipping B.V. en G&R Scheepsbouw B.V. ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende het eerste jaar van de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Daarna zal de lening lineair in vier jaar afgelost worden met € 2.500,- per maand en een slottermijn van € 80.000,-. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn toegestaan. 
 • Op de achtergestelde leningen mag conform overeengekomen aflossingsschema worden afgelost wanneer er na aflossing nog steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om minimaal drie maanden aflossing en rente aan Collin Crowdfund en Beequip te kunnen voldoen en dat de solvabiliteit na aflossing minimaal 25% bedraagt.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Baljé Shipping B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 25% of lager is.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving op het schip, de gezamenlijke zakelijke borgtocht van Ferres Holding B.V. en SLK Shipping B.V. als de persoonlijke borgtocht van de heer J.K. Baljé, kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-329148 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
21-06-2022 om 13:10
investeerder-94426 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-06-2022 om 13:05
investeerder-101801 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2022 om 12:35
investeerder-2829 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2022 om 12:30
investeerder-250130 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-06-2022 om 12:16

Reacties

C.P. Douma
10-06-2022 15:06
Goedemiddag, Schip nagenoeg 100% met vreemd vermogen gefinancierd. Tweede hypothecaire inschrijving heeft dan volgens mij geen toegevoegde waarde. Daarom ben ik niet overtuigd om in dit schip mee te investeren!

Collin Crowdfund
10-06-2022 15:24
Beste investeerder,

Het klopt inderdaad dat het schip nagenoeg volledig met vreemd vermogen aangewend wordt. Na Beequip is Collin de tweede hypotheekhouder. Beequip kent een eerste hypothecaire inschrijving van € 2.400.000,- en Collin kent een tweede hypothecaire inschrijving van € 625.000,-. De marktwaarde van het schip bedraagt € 3.550.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 19 januari 2022. Naast de hypothecaire inschrijving worden er ook nog twee lossen borgtochten afgegeven. Om deze redenen hebben wij de zekerheden gewaardeerd als goed. Daarnaast heeft Balje Shipping een meerjarig contract afgesloten met een bevrachter, waaruit zowel de financieringslasten van Beequip als van Collin voldaan zouden moeten kunnen worden. Naar verwachting zal dan ook het netto cashflow overschot € 40.000,- bedragen in boekjaar 2022 waarin een exploitatie van een half jaar wordt gerealiseerd.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

J.K. Baljé

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas