26109

Ballorig Alphen aan den Rijn

€ 400.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 394
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-01-2017 in 1 dag volgeschreven door 394 investeerders

Samenvatting

Ballorig is marktleider op het gebied van kinderspeelparadijzen in Nederland. Het is de ideale plek waar kinderen veilig en met veel ruimte met elkaar kunnen spelen. Bij Ballorig leren kinderen om samen te spelen, te delen en leren ze omgaan met nieuwe vriendjes. Vrijwel niets is geautomatiseerd, zodat de creativiteit van het kind optimaal gestimuleerd wordt.

Het doel van de leningaanvraag via Collin Crowdfund is de start van een geheel nieuwe Ballorig kinderspeelparadijs in Alphen aan den Rijn. De onderneming Ballorig Alphen aan den Rijn B.V. wordt onderdeel van Ballorig Beheer B.V. 

Ballorig is marktleider in Nederland met 36 vestigingen en heeft ongeveer 2,5 miljoen bezoekers per jaar. Van de 36 vestigingen zijn er momenteel 20 in eigen beheer en 16 op basis van franchise. Het doel van de onderneming is om in 2021 meer dan 50 eigen vestigingen te hebben en 35 franchisevestigingen. Het management ziet tevens nog verdere groeikansen in thuismarkt Nederland en omringende landen.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 675.000,-, waarvan € 275.000,- wordt bijgedragen door Ballorig Beheer, de verhuurder en leveranciers. De overgebleven € 400.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft voor Ballorig Beheer B.V. een Laag risico aan en voor Ballorig Alphen aan den Rijn B.V. een Verhoogd risico. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Ballorig Alphen aan den Rijn B.V. en Ballorig Beheer B.V. De lening van MER Investments B.V. wordt achtergesteld op de lening van Collin Crowdfund. Tenslotte is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen op het niveau van Ballorig Beheer B.V.

Video Pitch

Leendoel

Het leendoel is de start van een nieuwe Ballorig kinderspeelparadijs in Alphen aan den Rijn. 

Ondernemer

Andreas Ezinga (46 jaar), aandeelhouder en algemeen directeur van Ballorig heeft uitgebreide ervaring in het opzetten en managen van ondernemingen. Vanuit verschillende investeringsmaatschappijen heeft hij ervaring opgebouwd in het sturen van ondernemingen. In 2010 is hij, samen met compagnon Hugo Mensink (40 jaar), in Ballorig gestapt en heeft hij een flinke groei bewerkstelligd. 

Daarnaast zijn de beide aandeelhouders partner bij Axivate Capital. Axivate Capital neemt actief deel in ondernemingen op het gebied van digitale media, e-commerce, internet en travel. De beide aandeelhouders zijn ondernemers die meerdere bedrijven hebben begeleid en opgebouwd, waaronder Neckermann en Corendon.

Onderneming

Ballorig is marktleider op het gebied van kinderspeelparadijzen in Nederland. Ballorig is de ideale plek waar kinderen veilig en met veel ruimte met elkaar kunnen spelen. Vrijwel niets is geautomatiseerd, zodat de creativiteit van het kind optimaal gestimuleerd wordt. Speerpunt van Ballorig is dat kinderen volop kunnen bewegen. 
Naast individueel bezoek biedt Ballorig ook mogelijkheden voor het vieren van feestjes (bijvoorbeeld verjaardagen), groepsarrangementen, thema-avonden, et cetera. Daarnaast is er voor de volwassenen genoeg ruimte om rustig een kopje koffie te drinken of bij te kletsen. Bij Ballorig staat het kind centraal, maar ook voor de ouders is het een prettige omgeving. 

Organisatie
Eind 2010 is Ballorig overgenomen van de oprichter door de huidige aandeelhouders. Na een herstructurering is in 2012 een professionaliseringslag gemaakt en is men flink gaan groeien (vooral met eigen vestigingen). 
Ballorig is marktleider in Nederland en heeft circa 2,5 miljoen bezoekers per jaar met 36 vestigingen. Hiervan zijn 20 vestigingen in eigen beheer en 16 op basis van franchise. Daarnaast zijn er 3 Ballorig-vestigingen in Duitsland. Het management ziet nog groeikansen, zowel in de thuismarkt Nederland als in omringende landen. Het doel van de onderneming is om in 2021 meer dan 50 eigen vestigingen te hebben en 35 franchisevestigingen.
Ballorig Alphen aan den Rijn zal de nieuwste vestiging worden van de formule. Met deze vestiging verstevigt Ballorig zijn positie in Zuid-Holland. De locatie Alphen aan den Rijn krijgt een vestigingsmanager.

Kernprofiel 
Ballorig Alphen aan den Rijn zal een Ballorig Maxi worden, oftewel een full-concept Ballorig vestiging. Een full-service concept voor kinderen tot 12 à 13 jaar. Onderdelen in de nieuwe vestiging zijn een baby-zone, een peutergedeelte en een gedeelte voor de oudere kinderen van 6 tot 10. Voor de nog oudere kinderen zijn ook vaste ruimtes en activiteiten ingepland. Ballorig besteedt in deze nieuwe vestigingsvorm meer aandacht aan duurzaamheid en gezonde voeding. De horeca krijgt een centrale rol en zal verder worden geprofessionaliseerd. Ouders zullen meer dan ooit tevoren ook voor hun eigen plezier hier komen. 
Daarnaast wordt geïnvesteerd aan het opbouwen van een community en klantloyaliteit. Dit zal leiden tot meer klanttevredenheid en daardoor een hogere omzet. Door gebruik te maken van het ervaren marketingteam en de centrale ondersteuning op het hoofdkantoor, worden de operationele kosten beperkt. Daarbij heeft Ballorig aangetoond de financiële slagkracht te hebben om het concept modern te houden en vooruitloper te blijven in de markt. 

De omzet komt uit toegangsprijzen en horeca. Ballorig kent enigszins een seizoenpatroon: de eerste drie plus de laatste drie maanden van het jaar samen genereren circa 60% van de omzet. In het eerste jaar zal Ballorig Alphen aan den Rijn nog niet op volle kracht draaien door het missen van bekendheid. Naar verwachting zal daarom in het tweede en derde jaar de omzet toenemen. Een efficiencyslag wordt bereikt door centralisatie van een groot deel van de kosten. 

Het grootste risico is een tegenvallend weerpatroon. Bezoekers blijven bij een stralende zon weg. Op weekbasis kunnen de inkomsten daarom verschillen, maar over een heel jaar gezien, is het verschil in omzet te verwaarlozen. Daarnaast is het altijd mogelijk dat er een concurrerende vestiging wordt geopend, hetgeen vaak in een kleinere stad niet als haalbaar wordt gezien. 

Positionering in markt 
De Nederlandse markt is een overzichtelijke markt met circa 125 aanbieders waarvan twee ketens en voor de rest zelfstandige vestigingen. Ballorig is marktleider met een marktaandeel van ongeveer 26%, gevolgd door Monkey Town met 19%. 

De plaats Alphen aan den Rijn heeft 108.000 inwoners. Naast Ballorig zijn er geen andere speelparadijzen in Alphen aan den Rijn. Het dichtstbijzijnde speelparadijs is ‘de Ballebak’ op circa 12 kilometer afstand. De nieuwe Ballorig vestiging zal gevestigd worden in het voormalige Praxis-gebouw aan de Rijnhavenkade op een steenworp afstand van het nieuwe woon-, werk- en winkelgebied ‘de Baronie’, een gebied met een ruime hoeveelheid potentiële klanten. 

Concurrentiepositie 
Ballorig is de grootste in de markt en profiteert daarom van schaalvoordelen. Voordelen die dit ten opzichte van concurrenten met zich meebrengen zijn onder andere inkoopvoordelen, marketing vanaf het hoofdkantoor en flexibiliteit in de personeelscapaciteit. 

Structuur
Ballorig Alphen aan den Rijn B.V. is een werkmaatschappij van Ballorig REM B.V. welke op haar beurt onderdeel is van Ballorig Beheer B.V. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bouwkundige voorzieningen en onvoorzien € 370.000,-
Kassasysteem, verlichting en IT € 39.500,-
Speeltoestellen en toebehoren € 217.500,-
Inventaris € 48.000,-
Totale investering € 675.000,-

Ballorig Beheer brengt zelf samen met de verhuurder van het pand en leveranciers € 275.000,- in.

Financiering via Collin Crowdfund € 400.000,-

De btw op de investeringen (circa € 110.000,-) wordt voorgefinancierd uit de reguliere kasstroom van Ballorig Beheer.

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financieringen
Ballorig Beheer B.V. heeft een langlopende financiering met een restant hoofdsom van circa € 2,0 miljoen bij de Rabobank. Rabobank heeft een eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen, voorraden en inventaris. Daarnaast hebben de aandeelhouders via MER Investments B.V. een financiering verstrekt aan Ballorig Beheer B.V. ter hoogte van € 1,4 miljoen. De lening wordt achtergesteld op de Collin lening.

Afgelopen december heeft Ballorig daarnaast een succesvolle crowdfunding campagne gedaan bij Collin Crowdfund voor de overname van een speelparadijs in Drachten.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Ballorig Alphen aan den Rijn B.V. en Ballorig Beheer B.V.
  • De lening van MER Investments B.V. aan Ballorig Beheer B.V. ter hoogte van € 1.400.000,-wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening via Collin vindt er geen aflossing plaats op deze lening. De rente wordt wel betaald.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Ballorig Beheer B.V. mogen plaatsvinden zolang de solvabiliteit (risicodragend vermogen ten opzichte van het balanstotaal) 45% of lager is. 

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score voor Ballorig Beheer B.V. noteert een Laag Risico. Voor Ballorig Alphen aan den Rijn B.V. noteert de Dun & Bradstreet score een Verhoogd risico, mede omdat het een nieuwe inschrijving bij de Kamer van Koophandel betreft. Omdat wij de aanvraag op geconsolideerd niveau hebben beoordeeld hanteren wij de score van Ballorig Beheer B.V.: Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling van Ballorig Beheer B.V is uitgegaan van de definitieve geconsolideerde jaarcijfers 2015, prognose 2016 (gebaseerd op de realisatie tot en met het derde kwartaal) en prognose 2017 na financiering, rentebetalingen en aflossingen op de lening via Collin. De prognoses zijn onderbouwd en passend bij de formule en ervaringscijfers van de franchisegever. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
Ballorig Alphen aan den Rijn wordt een nieuw speelparadijs en onderdeel van de fiscale eenheid Ballorig Beheer B.V. Eind 2016 is het netto cashflow overschot € 236.000,- op een geconsolideerde omzet van ruim € 10 miljoen. Dit levert een score Ruim voldoende op. Voor 2017 wordt een netto cashflow overschot verwacht van ruim € 435.000,- op een verwachte geconsolideerde omzet van ruim € 11 miljoen. Dit zou een score Ruim voldoende opleveren. Gelet op de realisatie in 2016, de ervaringen met de organisatie en de goed onderbouwde prognoses beoordelen wij de Rentabiliteit op Ruim Voldoende. 

Solvabiliteit
De geconsolideerde balans na financiering geeft een solvabiliteit van 47% op een balanstotaal van € 7,2 miljoen, dit geeft een score Excellent. Per ultimo 2017 wordt een solvabiliteit van 57% geprognotiseerd (wederom score Excellent) bij een lager balanstotaal (door aflossingen op bestaande leningen) van € 6,9 miljoen. Wij achten het daarom passend de solvabiliteit te kwalificeren op Excellent.

Liquiditeit
Bij de balans na financiering is de liquiditeit Voldoende met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 1,0. Door het karakter van de sector (dienstverlening) zijn er slechts een beperkt aantal vlottende activa aanwezig met als gevolg een lagere current ratio. Eind 2017 stijgt de current ratio naar een verwachte 1,3 met een score Ruim voldoende. Wij achten het passend de score te kwalificeren op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Excellent 
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

  • Investeerders van € 1.000,- tot en met € 4.500,- ontvangen 2 toegangskaarten die te gebruiken zijn in alle Ballorig vestigingen.
  • Investeerders vanaf € 5.000,- worden beloond met een gratis kinderfeestje voor maximaal 8 kinderen (inclusief eten). Dit is mogelijk in alle Ballorig vestigingen.

De extra beloning wordt in de vorm van een waardebon ter beschikking gesteld. De waardebon zal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-30076 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
24-01-2017 om 12:10
investeerder-16550 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2017 om 11:52
investeerder-7858 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-01-2017 om 11:43
investeerder-8261 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2017 om 11:43
investeerder-16378 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-01-2017 om 11:41

Reacties

Investeerder – 5025
23-01-2017 11:09
Dag, succes met uw project. Ik heb enkele vragen. 1. In de pitch van ‘Drachten’ werd melding gemaakt van een netto kasstroom van 353K over 2016. In de pitch van ‘Alphen’ bedraagt deze blijkbaar 236K. Wat is de reden van de afname, slechts één maand na de vorige pitch? 2. Voor 2017 wordt daarentegen een hogere netto kasstroom voorzien (+111 K). Wordt dit volledig door Alphen veroorzaakt? 3. Op welke wijze wordt de inbreng van 275K gerealiseerd? Komt dit uit de liquide middelen? Hoe verhoudt zich dat tot de onveranderd gebleven current ratio? Bvd.

Martijn de Blaey
23-01-2017 11:23
Dank voor uw vragen. Ten tijde van de aanvraag van Drachten, waren de gegevens van Alphen nog niet bekend; die zijn nu in de cijfers verwerkt. Een deel van de investeringen in Alphen zit in de cijfers over 2016. Daarnaast zijn er enkele intercompany-mutaties geweest, met per saldo een lagere netto kasstroom over 2016. De verwachte toename in 2017 komt voor het grootste deel van Ballorig Alphen aan den Rijn. De inbreng van € 275.000 is deels afkomstig van de verhuurder die een groot deel van de verbouwing betaalt. Daarnaast gaat een leverancier mee investeren. De current ratio ten opzichte van Drachten is iets gedaald: van 1,05 naar 0,96; door afronding naar 1,0 lijkt de current ratio gelijk gebleven. Namens team Ballorig, Martijn de Blaey
Investeerder – 5025
24-01-2017 14:06
Dag, kunt u mij die intercompany-mutaties nader toelichten? Hoe kunnen deze in een geconsolideerde jaarrekening de netto kasstroom beïnvloeden?

Martijn de Blaey
24-01-2017 17:43
Beste investeerder; De intercompany-mutaties hebben plaatsgevonden tussen MER investments, RWB Exploitatie (vastgoedtak, een van de entiteiten onder MER Investments) en Ballorig Beheer omwille van het inkorten van de balans van Ballorig Beheer. De netto kasstroom is berekend op basis van de consolidatie van Ballorig Beheer. Vandaar dat deze mutaties ook invloed hebben op de netto kasstroom van Ballorig Beheer.
Namens Ballorig, Martijn de Blaey

Ondernemer
Andreas Ezinga

Crowdfund Coach


Henk Beke