25485

Ballorig Drachten B.V.

€ 210.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 241
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-12-2016 in 1 uur volgeschreven door 241 investeerders

Samenvatting

Ballorig is marktleider op het gebied van kinderspeelparadijzen in Nederland. Het is de ideale plek waar kinderen veilig en met veel ruimte met elkaar kunnen spelen. Bij Ballorig leren kinderen om samen te spelen, te delen en leren ze omgaan met nieuwe vriendjes. Vrijwel niets is geautomatiseerd, zodat de creativiteit van het kind optimaal gestimuleerd wordt.

Het doel van de leningaanvraag via Collin is de overname van een bestaand kinderspeelparadijs in Drachten en deze om te bouwen tot een Ballorig vestiging. De onderneming Ballorig Drachten B.V. wordt onderdeel van Ballorig Beheer B.V. 

Ballorig is markleider in Nederland met 36 vestigingen en heeft ongeveer 2,5 miljoen bezoekers per jaar. Van de 36 vestigingen zijn er momenteel 19 in eigen beheer en 17 op basis van franchise. Het doel van de onderneming is om in 2021 meer dan 50 eigen vestigingen te hebben en 35 franchise vestigingen. Het management ziet tevens nog verdere groeikansen in thuismarkt Nederland en omringende landen.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 260.000,-, waarvan € 50.000,- uit eigen vermogen ingebracht wordt. De overgebleven € 210.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De debiteuren zijn Ballorig Drachten B.V. en Ballorig Beheer B.V. De Dun & Bradstreet score noteert voor Ballorig Beheer B.V. een Laag risico en voor Ballorig Drachten B.V. een Verhoogd risico, mede doordat het formeel een nieuwe inschrijving bij de KvK is. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende

Video Pitch

Leendoel

Het leendoel is het overnemen van een bestaand kinderspeelparadijs (Bombi). Na overname zal dit speelparadijs worden omgebouwd tot een volwaardig Ballorig Speelparadijs. 

Ondernemer

Andreas Ezinga (1970), aandeelhouder en algemeen directeur van Ballorig heeft uitgebreide ervaring in het opzetten en managen van ondernemingen. Vanuit verschillende investeringsmaatschappijen heeft hij ervaring opgebouwd in het sturen van ondernemingen. In 2010 is hij, samen met compagnon Hugo Mensink (1977), in Ballorig gestapt en heeft een flinke groei bewerkstelligd. 

Daarnaast zijn de beide aandeelhouders partner bij Axivate Capital. Axivate Capital neemt actief deel in ondernemingen op het gebied van digitale media, e-commerce, internet en travel. De beide aandeelhouders zijn ondernemers die meerdere bedrijven hebben begeleid en opgebouwd, waaronder Neckermann en Corendon.

Algemeen directeur Andreas Ezinga is eindverantwoordelijk voor Ballorig. De locatie Drachten krijgt een vestigingsmanager.

Onderneming

Ballorig (www.ballorig.nl) is marktleider op het gebied van kinderspeelparadijzen in Nederland. Ballorig is de ideale plek waar kinderen veilig en met veel ruimte met elkaar kunnen spelen. Vrijwel niets is geautomatiseerd, zodat de creativiteit van het kind optimaal gestimuleerd wordt. Speerpunt van Ballorig is dat kinderen volop kunnen bewegen. 

Naast individueel bezoek biedt Ballorig ook mogelijkheden voor het vieren van feestjes (bijvoorbeeld verjaardagen), groepsarrangementen, thema-avonden, et cetera. Daarnaast is er voor de volwassenen genoeg ruimte om rustig een koffie te drinken of bij te kletsen. Bij Ballorig staat het kind centraal, maar ook voor de ouders is het een prettige omgeving. 

Organisatie
Eind 2010 is Ballorig overgenomen van de oprichter door de huidige aandeelhouders. Na een herstructurering is in 2012 een professionaliseringslag gemaakt en is men flink gaan groeien (vooral met eigen vestigingen). 
Ballorig is markleider in Nederland en heeft circa 2,5 miljoen bezoekers per jaar met 36 vestigingen. Hiervan zijn 19 vestigingen in eigen beheer en 17 op basis van franchise. Daarnaast zijn er 3 Ballorig-vestigingen in Duitsland. Het management ziet nog groeikansen zowel in thuismarkt Nederland als in omringende landen. Het doel van de onderneming is om in 2021 meer dan 50 eigen vestigingen te hebben en 35 franchisevestigingen.
Ballorig Drachten zal de nieuwste vestiging worden van de formule, door overname van het bestaande kinderspeelparadijs ‘Bombi’. Met de aankoop van de vestiging in Drachten verstevigt Ballorig zijn positie in Friesland.

Kernprofiel 
De vestiging Drachten wordt vanuit het Ballorig concern aangepast naar de moderne Ballorig huisstijl. Dit houdt onder andere in dat er meer aandacht besteed wordt aan duurzaamheid en gezonde voeding. 
Ballorig Drachten zal een zogenaamde ‘Ballorig Mini’ worden: een full-service concept voor kinderen van alle leeftijden (tot circa 10 jaar). Onderdelen zijn een baby-zone, een peutergedeelte en een gedeelte voor de oudere kinderen van 6 tot 10 jaar. Voor de nog oudere kinderen zijn ook vaste ruimtes en activiteiten ingepland. De horeca krijgt een centrale rol en zal verder worden geprofessionaliseerd. Ouders zullen meer dan ooit tevoren ook voor hun eigen plezier hier komen. 

Daarnaast wordt geïnvesteerd aan het opbouwen van een community en klantloyaliteit. Dit zal leiden tot meer klanttevredenheid en daardoor een hogere omzet. Door gebruik van het ervaren marketingteam op hoofdkantoor en centrale ondersteuning van overhead, worden de operationele kosten beperkt. Daarbij heeft Ballorig aangetoond de financiële slagkracht te hebben om het concept modern te houden en vooruitloper te blijven in de markt. 

De omzet komt uit toegangsprijzen en horeca. Ballorig kent enigszins een seizoenpatroon: de eerste drie plus de laatste drie maanden van het jaar samen genereren 60% van de omzet. De omzet van het huidige kinderspeelparadijs (Bombi) blijft achter op de gemiddelde Ballorig vestiging. Door het doorvoeren van verbeteringen en modernisering, zal de omzet in twee jaar naar verwachting op niveau liggen van een gemiddelde Ballorig vestiging. 

Het grootste risico is een tegenzittend weerpatroon. Bezoekers blijven bij een stralende zon weg. Week op week gezien kunnen de inkomsten daarom verschillen, maar over een heel jaar gezien is het verschil in omzet te verwaarlozen. Daarnaast is het altijd mogelijk dat er een concurrerende vestiging wordt geopend, hetgeen vaak in een kleinere stad niet als haalbaar wordt gezien. 

Positionering in markt 
De Nederlandse markt is een overzichtelijke markt met circa 125 aanbieders met twee ketens en voor de rest zelfstandige vestigingen. Ballorig is marktleider met een marktaandeel van ongeveer 26%, gevolgd door Monkey Town met 19%. 

De plaats Drachten heeft 45.000 inwoners. Naast overname van het bestaande kinderspeelparadijs zijn er geen andere speelparadijzen in Drachten. Het dichtstbijzijnde speelparadijs is een Monkey Town in Leeuwarden op 35 kilometer afstand. 

Concurrentiepositie 
Ballorig is de grootste speler in de markt en profiteert daarom van schaalvoordelen. Voordelen die dit ten opzichte van concurrenten met zich meebrengt zijn onder andere inkoopvoordelen, marketing vanaf het hoofdkantoor en flexibiliteit in de personeelscapaciteit. 

Structuur
Ballorig Drachten B.V. is een werkmaatschappij van Ballorig REM B.V., welke op haar beurt onderdeel is van Ballorig Beheer BV. 

organigram” class=img-responsive

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht  
Overname exploitatie (inclusief € 52.000,- goodwill) € 202.000,-
Renovatie € 50.000,-
Liquide middelen  € 8.000,-
Totale investering € 260.000,-
Eigen inbreng € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 210.000,-

Leenbedrag: € 210.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire aflossing.

Risico

Ballorig Beheer B.V. heeft een langlopende financiering van € 2,0 miljoen bij de Rabobank. Rabobank heeft een eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen, voorraden en inventaris. Daarnaast hebben de aandeelhouders via MER Investments B.V. een financiering verstrekt aan Ballorig Beheer B.V. ter hoogte van € 1,4 miljoen. Deze lening wordt achtergesteld op de Collin lening. 

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Ballorig Drachten B.V. en Ballorig Beheer B.V.
  • De lening van MER Investments B.V. aan Ballorig Beheer B.V. wordt achtergesteld op de lening van Collin. 
  • Ter handhaving van de solvabiliteit geldt een non-onttrekkingsverklaring van 45%. Dit houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van de Ballorig Beheer B.V. mag plaatsvinden zolang de solvabiliteit (risicodragend vermogen ten opzichte van het balanstotaal) 45% of lager is. 

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score voor Ballorig Beheer B.V. noteert een Laag Risico. Voor Ballorig Drachten B.V. noteert de Dun & Bradstreet score een Verhoogd risico, mede omdat het formeel een nieuwe inschrijving bij de KvK is.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling van Ballorig Beheer B.V is uitgegaan van de geconsolideerde prognose 2016 (gebaseerd op de realisatie tot en met het derde kwartaal) en prognose 2017 na financiering, rentebetalingen en aflossingen op de lening via Collin. De prognoses zijn onderbouwd en passend bij de formule en ervaringscijfers van de franchisegever. 
De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 

Rentabiliteit
Ballorig Drachten wordt ultimo 2016 overgenomen en onderdeel van de fiscale eenheid Ballorig Beheer B.V. De geprognosticeerde omzet in 2017 is ruim € 10 miljoen. Naar verwachting voor 2017 wordt een netto cashflow overschot na aflossing van de lening aan Collin en rekening houdende met vervangingsinvesteringen, begroot van ruim € 324.000,-. Deze prognose is in lijn met de cijfers van 2016: € 353.000,- netto cashflow overschot t.o.v. een omzet van ruim € 10 miljoen. Daarom kwalificeren wij de score voor de rentabiliteit op ‘Ruim Voldoende’. 

Solvabiliteit
De balans na financiering eind 2016 geeft de score Excellent met een solvabiliteit van 49% op een balanstotaal van € 7,5 miljoen. Eind 2017 wordt een solvabiliteit van 57% geprognosticeerd (score Excellent) bij een lager balanstotaal (door aflossingen op bestaande leningen). Ter handhaving van de solvabiliteit geldt er een non-onttrekkingsverklaring van 45%. Wij achten het passend de score voor Solvabiliteit te kwalificeren op Excellent.

Liquiditeit
Bij de balans eind 2016 (na financiering) is de liquiditeit Voldoende met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 1,0. Door het karakter van de sector (dienstverlening) zijn er slechts beperkt vlottende activa aanwezig, met daardoor een lagere current ratio. Eind 2017 stijgt de liquiditeitsratio naar een verwachte 1,3 met een score ‘Ruim voldoende’. Wij achten het passend de score te kwalificeren op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Excellent 
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

  • Investeerders vanaf € 1.000,- ontvangen 2 toegangskaarten die te gebruiken zijn in alle Ballorig vestigingen.

De extra beloning wordt in de vorm van een waardebon ter beschikking gesteld.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-23364 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
09-12-2016 om 11:19
investeerder-24315 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-12-2016 om 11:19
investeerder-11499 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-12-2016 om 11:18
investeerder-4435 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
09-12-2016 om 11:18
investeerder-5622 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-12-2016 om 11:17

Reacties

Investeerder – 24057
16-01-2017 9:20
Bij deze wil ik even mijn waardering uitspreken voor de mailing die investeerders vandaag hebben ontvangen naar aanleiding van het rapport dat de NVWA. Zeer attent, scherp en goed bezig, ga zo door!

Ondernemer
Andreas Ezinga

Crowdfund Coach


Henk Beke