31715

Ballorig International B.V.

€ 300.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 340
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-11-2019 in 1 uur volgeschreven door 340 investeerders

Samenvatting

Na twee succesvolle crowdfundcampagnes wil de Ballorig-formule de investeerders van Collin Crowdfund de mogelijkheid bieden om opnieuw te investeren in de Ballorig-formule, nu om in Mönchengladbach een nieuwe vestiging te openen. Hierbij treft u de links naar de eerdere campagnes, welke beide conform afspraak verlopen:

Ballorig International is een nieuwe franchisenemer binnen de Ballorig-formule. Men wil uitgroeien tot franchisenemer met meerdere vestigingen. In Ballorig Mönchengladbach zal er aandacht zijn voor kinderen van verschillende leeftijden. Van kruipplekken voor baby's tot een rodelbaan en ballenbak voor peuters. Voor grotere kinderen komen er trampolines, een klimvulkaan, een labyrint en een voetbalkooi. Ook zal er veel aandacht voor de ouders en een ruime horecagelegenheid zijn. 

Ballorig is marktleider op het gebied van binnenspeeltuinen in Nederland in Nederland met 38 vestigingen en 2.500.000 bezoekers per jaar. Daarnaast is Ballorig actief in België met zes locaties onder de naam Pretland en in Duitsland met vier eigen vestigingen in Bad Iburg, Seelze, Sulingen en Hannover. Ballorig Mönchengladbach wordt een franchisevestiging, die gerund zal worden door Roelof Vaartjes. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen.

Risico
De Dun & Bradstreet score is Verhoogd Risico en de Collin Credit Score is Voldoende.
De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

 • De debiteuren zijn Ballorig International B.V., en de Duitse Ballorig Mönchengladbach GmbH.
 • EMC Vastgoed B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde door de verpanding van de rechten uit een lening van EMC Vastgoed B.V. aan RWB Vastgoed Beheer B.V.
  • Toelichting: EMC Vastgoed B.V. heeft een eigen vermogen van 77% op een balanstotaal van € 3.560.000,-. RWB Vastgoed Beheer B.V. heeft verschillende panden in bezit die worden verhuurd aan vestigingen van Ballorig in Nederland. De vrije waarde van de panden (boekwaarde minus de actuele waarde van bankhypotheken) overtreft de hoogte van de zakelijke borgstelling.
 • De lening van EMC Vastgoed B.V. ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente mag wel betaald worden.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Ballorig International B.V. en Ballorig Mönchengladbach Gmbh worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund, voor zover deze niet onder de geleasede speelapparatuur, keuken en inventaris vallen. De waarde van dit pandrecht kent beperkingen vanwege het feit dat deze zaken in Duitsland geplaatst worden.

Collin Crowdfund heeft al sinds 2016 een goede relatie met de aandeelhouders achter Ballorig. De andere gefinancierde projecten verlopen probleemloos.

Leendoel

De financiering zal aangewend worden voor de start van een geheel nieuw Ballorig kinderspeelparadijs in Mönchengladbach. De onderneming Ballorig Mönchengladbach Gmbh wordt onderdeel van de Nederlandse Ballorig International B.V. 

Ondernemer

Roelof Vaartjes (1974) heeft de afgelopen tien jaar gewerkt bij het hoofdkantoor van Ballorig als rechterhand van de directie en was daarvoor reeds zelfstandig ondernemer. Met Ballorig International wordt hij weer ondernemer. Dit is hem gegund vanuit het hoofdkantoor en de aandeelhouders van Ballorig, die hem hierbij actief ondersteunen om samen met hem een groeiversnelling in Duitsland te realiseren. Vaartjes houdt 20% van de aandelen in Ballorig International, de overige aandelen zijn in handen van EMC Vastgoed B.V., welke sterk gelieerd is aan de aandeelhouders van de Ballorig formule. Roelof Vaartjes wil met Ballorig International uitgroeien tot een franchisenemer met meerdere vestigingen.

Onderneming

Ballorig is de ideale plek waar kinderen veilig en met veel ruimte met elkaar kunnen spelen. Bij Ballorig leren kinderen om samen te spelen en te delen. Ook leren ze omgaan met nieuwe vriendjes. Vrijwel niets is geautomatiseerd, zodat de creativiteit van het kind optimaal gestimuleerd wordt.

Ballorig is marktleider op het gebied van binnenspeeltuinen in Nederland en heeft in Nederland 38 vestigingen en 2.500.000 bezoekers per jaar. Daarnaast is Ballorig actief in België met zes locaties onder de naam Pretland en in Duitsland met vier eigen vestigingen in Bad Iburg, Seelze, Sulingen en Hannover. Ballorig Mönchengladbach wordt een geheel nieuwe Ballorig-vestiging en wordt gerund door franchisenemer Roelof Vaartjes. Er zijn ook plannen om een vestiging in Bielefeld te openen.

Algemeen over Ballorig
Bij Ballorig leren kinderen zichzelf te vermaken, er is geen begin of eindpunt, kinderen volgen hun intuïtie en kunnen vrij spelen. Kinderen leren hier samen te spelen, te delen en de omgang met nieuwe vriendjes. 
Ouders worden steeds meer bewust van het belang van vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en beweging. Ballorig speelt hierop in en is de ideale plek waar kinderen veilig met veel ruimte en met elkaar kunnen spelen. Vrijwel niets is geautomatiseerd zodat de creativiteit van het kind optimaal gestimuleerd wordt. De verschillende speeltoestellen zorgen elk op hun eigen manier voor de ontwikkeling van het kind. Het ene toestel voor de oefening van de evenwichtsorganen, de ander voor de ontwikkeling van de motoriek. Eén ding is zeker, kinderen kunnen volop bewegen bij Ballorig.

Naast individueel bezoek biedt Ballorig ook mogelijkheden voor het vieren van verjaardagen, groepsarrangementen, thema-avonden, etcetera. Daarnaast is er voor de ouders en grootouders genoeg ruimte om rustig een kop koffie te drinken of bij te kletsen. Bij Ballorig staat het kind centraal, maar ook voor de ouders is het een prettige omgeving.

Ballorig Mönchengladbach
De markt van speelhallen in Duitsland is zeer gefragmenteerd en loopt 10 tot 15 jaar achter ten opzichte van Nederland. Er zijn circa 400 vestigingen (versus 140 in Nederland), in een land dat vijf keer meer inwoners heeft dan Nederland; er geldt dus een lage penetratiegraad. De markt in Duitsland is versnipperd: er zijn slechts enkele Duitse ondernemingen met meerdere vestigingen (Ballorig is reeds de #1 in de Duitse markt met vier vestigingen). Daarnaast is de Duitse markt in het algemeen gekenmerkt door een verouderde uitstraling, een matig horeca-aanbod en weinig aandacht voor volwassenen. 

De Ballorig formule is de grootste in de markt en daarom zijn er schaalvoordelen mogelijk. Voordelen die dit ten opzichte van concurrenten met zich meebrengt zijn o.a. inkoopvoordelen, marketing en flexibeler in personeelscapaciteit.
 
De locatie die door Ballorig Nederland (met Roelof Vaartjes in de lead) is gerealiseerd in Hannover geldt als een van de grootste en best lopende speelhallen van Duitsland, dit is tevens de blauwdruk voor Mönchengladbach. Ballorig is reeds zeer populair onder Duitsers in bijvoorbeeld de Nederlands/Duitse grensstreek bij de bestaande vestigingen (zowel de Duitse als bijvoorbeeld Enschede of Roermond).

Mönchengladbach kent nu twee bestaande speelhallen, die beide sterk verouderd zijn. Het goede nieuws is dus dat de inwoners al bekend zijn met het fenomeen speelhal en dat zij blij verrast zullen zijn door het verschil tussen de nieuwe Ballorig en het huidige aanbod. De stad kent 260.000 inwoners wat ruim voldoende is om een speelhal te exploiteren (vanaf 70.000 inwoners kan een speelhal in de regel rendabel zijn). 

In Ballorig Mönchengladbach zal er aandacht zijn voor verschillende leeftijden; van kruipplekken voor baby's tot een rodelbaan en ballenbak voor peuters. Voor grotere kinderen komen er trampolines, een klimvulkaan, een labyrint en een voetbalkooi. Met nu meer aandacht voor de ouders en een ruime horecagelegenheid. 

Structuur
De debiteur is Ballorig International B.V.; Ballorig Mönchengladbach Gmbh is mededebiteur. Via de aandeelhouders is EMC Vastgoed B.V. gelieerd aan de Ballorig-organisatie.

Financieringsbehoefte

Ballorig Mönchengladbach is een nieuwe binnenspeeltuin onder de Ballorig-formule die eind december 2019 open zal gaan. Er wordt geïnvesteerd in de speelstructuur, keuken, inrichting, marketing en er dient een huurgarantie afgegeven te worden. 

De financieringsbehoefte is € 917.000,-. De aandeelhouder brengt € 100.000,- aan achtergesteld vermogen in. De speelstructuur van € 517.000,- evenals de keuken en overige inventaris worden geleased. Er zijn geen andere financiers.

Investeringsoverzicht

Huurgarantie € 55.000,-
Franchise entreefee € 25.000,-
Speelstructuur (lease) € 517.000,-
Keuken, inventaris (lease) € 166.000,-
Overige inrichting, inventaris, keuken, voorraad € 29.000,-
Werkkapitaal (marketing, aanloopkosten, voorfinanciering btw) € 125.000,-
Totaal € 917.000,-
Achtergestelde lening EMC Vastgoed B.V. € 100.000,-
Lease-overeenkomst € 517.000,-
Te financieren door Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, gevolgd door 54 lineaire maandelijkse aflossingen.

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening aanvraag zeven dagen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

 • De debiteuren zijn Ballorig International B.V. en de Duitse Ballorig Mönchengladbach GmbH.
 • EMC Vastgoed B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde door de verpanding van de rechten uit een lening van EMC Vastgoed B.V. aan RWB Vastgoed Beheer B.V.
  • Toelichting: EMC Vastgoed B.V. heeft een eigen vermogen van 77% op een balanstotaal van € 3.560.000,-. RWB Vastgoed Beheer B.V. heeft verschillende panden in bezit die worden verhuurd aan vestigingen van Ballorig in Nederland. De vrije waarde van de panden (boekwaarde minus de actuele waarde van bankhypotheken) overtreft de hoogte van de zakelijke borgstelling.
 • De lening van EMC Management B.V. ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente mag wel betaald worden.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van Ballorig International B.V. en Ballorig Mönchengladbach Gmbh worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund, voor zover deze niet onder de geleasede speelapparatuur, keuken en inventaris vallen. De waarde van dit pandrecht kent beperkingen vanwege het feit dat deze zaken in Duitsland geplaatst worden.

Collin Crowdfund heeft al sinds 2016 een goede relatie met de aandeelhouders achter Ballorig. De andere gefinancierde projecten verlopen probleemloos.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor de nieuwe opgerichte Ballorig International B.V. is Verhoogd risico, voor de nieuw op te richten Duitse GmbH is nog geen rating bekend. De zakelijke borg EMC Vastgoed B.V. en tevens voor 80% aandeelhouder van Ballorig International B.V. heeft een kwalificatie Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Voor de beoordeling van de nieuwe vestiging te Mönchengladbach is uitgegaan van de geconsolideerde prognose na financiering, rentebetalingen en aflossingen. De prognoses zijn passend bij de formule en ervaringscijfers van de andere vestigingen in Nederland en Duistland. De Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit
De nieuwe vestiging gaat medio december 2019 open. Er wordt de eerste jaren geen management fee in rekening gebracht. Voor 2020 wordt er een omzet begroot van € 1.040.000,- en een netto cashflowoverschot na rente en aflossingen van € 6.000,-. Omdat de prognose nog gerealiseerd moet worden, maar gebaseerd is op de ruime ervaring van de formule in Nederland en Duitsland, hebben wij de score voor Afloscapaciteit vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de geconsolideerde openingsbalans na financiering, inclusief de leaseverplichtingen is Matig. Door aflossingen en ingehouden winst stijgt de geconsolideerde solvabiliteit in twee jaar volgens prognose naar Ruim voldoende niveau van 28% op een balanstotaal van € 651.000,-. We kwalificeren de Solvabiliteit, op basis van het niveau voor kredietverstrekking, als Matig.

Zekerheid
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • EMC Vastgoed B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde door de verpanding van de rechten uit een lening van EMC Vastgoed B.V. aan RWB Vastgoed Beheer B.V.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van Ballorig International B.V. en Ballorig Mönchengladbach Gmbh worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund, voor zover deze niet onder de geleasede speelapparatuur, keuken en inventaris vallen.  De waarde van dit pandrecht kent beperkingen vanwege het feit dat deze zaken in Duitsland geplaatst worden.

De Zekerheid kwalificeren wij als Voldoende.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-112436 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-11-2019 om 11:36
investeerder-31037 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-11-2019 om 11:36
investeerder-65666 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-11-2019 om 11:35
investeerder-44708 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-11-2019 om 11:35
investeerder-103170 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-11-2019 om 11:34

Ondernemer

Roelof Vaartjes

Crowdfund Coach


Henk Beke