46557

Bar & Bistro River Amsterdam B.V.

€ 125.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 337
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

9 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-10-2023 in 3 dagen volgeschreven door 337 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Bar & Bistro River Amsterdam B.V.
Sector Horeca
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Overname
Datum van oprichting 18-09-2023

Leendoel

Patrick Oort en Robbie de Wilde hebben de mogelijkheid gekregen om River Kitchen Amsterdam over te nemen. River Kitchen Amsterdam, ook wel bekend onder de naam Valón, is een bestaande leningnemer bij Collin Crowdfund. De verkoper, de heer Gravesteijn, heeft onvoldoende tijd vanwege zijn andere onderneming om dit restaurant op dagdagelijkse basis te besturen. Patrick en Robbie werken al jaren in de horeca en zullen voor 100% actief zijn binnen het restaurant. Voor de overname is een financiering benodigd. Middels deze financiering zal de bestaande lening van Valón worden ingelost.

Er wordt een lineaire lening van € 125.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflossingsvrije periode van 3 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname € 149.500
Werkkapitaal € 25.000
Totaal € 174.500
Achtergestelde lening verkoper € 49.500
Collin Direct € 125.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Bar & Bistro River Amsterdam B.V.
 • De heer P.W. Oort geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • De heer R.P. de Wilde geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • De heer M. Gravesteijn (verkoper) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het woonhuis aan de Deurloostraat 44 H, 1078JC te Amsterdam, kadastraal bekend als sectie V, complexaanduiding 10244, appartementsindex 1 te Amsterdam, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 363.024,- en een openstaande schuld van € 301.524,17 per 28-09-2023 en een tweede hypothecaire inschrijving van Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund van € 260.000,- met een openstaande restschuld van € 104.286,73 per 10-10-2023 voor een tweetal leningen bij Collin Crowdfund, waarvan € 30.701,86 van de lening van Valón na financiering zal worden afgelost. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 949.000,- op basis van de WOZ-waarde per 01-01-2022.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Bar & Bistro River Amsterdam B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van M. Gravesteijn Beheer B.V. ter hoogte van € 49.500,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Bar & Bistro River Amsterdam B.V. is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van Bar & Bistro River Amsterdam B.V. en de zekerheden afgegeven door verkoper. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De managementvergoeding van beide ondernemers is vastgesteld op € 36.000,- per persoon, zij hebben de mogelijkheid om bij tegenvallende resultaten de vergoeding te verlagen. De afschrijvingen zijn meegenomen in de kosten en bedragen € 30.000,-, het cashflowoverschot zal naar verwachting € 47.000,- bedragen. De rente die over de achtergestelde lening betaald gaat worden is 5%.

Jaarcijfers

Balans overzicht na overname

Activa

  BNI
Vaste activa € 149.500
Vlottende activa € –
Overige vlottende activa € 25.000
Totaal € 174.500

Passiva

  BNI
Risicodragend vermogen € 49.500
Langlopende schulden € 112.000
Kortlopende schulden € 13.000
Totaal € 174.500

Winst- en verliesrekening prognose jaar 1

Omzet € 307.000
Bruto winst € 215.000
Kosten € 194.000
Belasting € 4.000
Netto winst € 17.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-301785 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-10-2023 om 11:06
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
16-10-2023 om 11:06
investeerder-66143 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-10-2023 om 11:05
investeerder-50207 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-10-2023 om 11:04
investeerder-393104 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-10-2023 om 11:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders