46198

Batmaz Holding B.V.

€ 125.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 215
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 1-09-2023 in 1 uur volgeschreven door 215 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Batmaz Holding B.V.
Sector Bouw/vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 08-10-2010
Website www.autocentrumamersfoort.nl

Leendoel

Sinds 2013 verkoopt Autocentrum Amersfoort, 100% in eigendom van Ömer Batmaz, occasions. De occasions betreffen zowel personenauto’s als vrachtwagens. Naast de verkoop van auto’s repareert hij ook auto’s. Ömer heeft voor een groot deel terugkerende klanten. In 2022 hebben Ömer en zijn vrouw via Collin een beleggingsobject aangekocht aan, bestaand uit een vrijstaande eengezinswoning met garage en een zeer ruim buitenterrein aan de Hogeweg 244 te Amersfoort. Met de gevraagde financiering wordt er aan het eerder aangekocht object verbouwd.

Er wordt een lineaire lening van € 125.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een slottermijn van € 62.500,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De betaling zal plaatsvinden op de 23e van de maand en aflopen op 23 augustus 2027 om in lijn te lopen met de eerdere aanvraag. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Bankgarantie loods € 125.000
Totaal € 125.000
Collin Direct € 125.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn Batmaz Holding B.V. Autocentrum Amersfoort B.V. BTM Transport en Logistiek B.V.
  • Een gezamenlijke persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer Ö. Batmaz en mevrouw Ü. Batmaz – Kılınç ter hoogte van € 125.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in bezit;

Er wordt in tweede verband gebruikt gemaakt van de bestaande zekerheden van de eerdere aanvraag zijnde:

  • Een tweede hypothecaire inschrijving van € 150.000,- op het woonhuis met als adres Gangboord 144, 3823 TK te Amersfoort, kadastraal bekend als sectie O nummers 2651 en 2696 te Amersfoort. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- en openstaande schuld van € 287.550,- per 31-12-2022. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 500.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum d.d. 14-07-2022;
  • Een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,00 op het woonhuis met garage, schuur, ondergrond, erf en tuin en verder aanbehoren met als adres Hogeweg 244, 3815 LZ te Amersfoort, kadastraal bekend als sectie R nummers 356, 655 en 1395 te Amersfoort. De openstaande schuld per 23-08-2023 bedraagt € 979.660,96. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.350.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 14 maart 2022;
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis met garage, schuur, ondergrond, erf en tuin en verder aanbehoren met als adres Hogeweg 244, 3815 LZ te Amersfoort, kadastraal bekend als sectie R nummers 356, 655 en 1395 te Amersfoort worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen.
De scores voor Batmaz Holding B.V. Autocentrum Amersfoort B.V. en BTM Transport en Logistiek B.V. zijn Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op jaarcijfers 2021 en 2022 van Batmaz Holding B.V., Autocentrum Amersfoort B.V. en BTM Transport & Logistiek B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 1.643.000
Vlottende activa € 629.000
Liquide middelen € 33.000
Totaal € 2.305.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 317.000
Langlopende schulden € 1.411.000
Kortlopende schulden € 577.000
Totaal € 2.305.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 1.259.000
Bruto winst € 649.000
Kosten € 553.000
Cashflow overschot € 96.000
Aflossing Collin € 16.000
Netto cashflow overschot € 80.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109842 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-09-2023 om 11:12
investeerder-365669 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-09-2023 om 11:12
investeerder-32073 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
01-09-2023 om 11:11
investeerder-95882 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-09-2023 om 11:11
investeerder-310063 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-09-2023 om 11:11

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders