42622

Batmaz Holding B.V.

€ 1.000.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 904
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

20 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 9-08-2022 in 6 dagen volgeschreven door 904 investeerders

Samenvatting

Ömer Batmaz is een gedreven ondernemer, die als eigenaar van Autocentrum Amersfoort sinds 2013 succesvol occasions verkoopt. In 2022 is hij begonnen met transportactiviteiten, die vanaf de start winstgevend zijn. Daarnaast heeft hij in 2020 samen met zijn vrouw een beleggingspand gekocht, dat zowel een verhuurd woonhuis als verhuurde bedrijfsruimtes omvat. Met de gevraagde financiering koopt Ömer Batmaz met Batmaz Holding B.V. een beleggingsobject aan, gelegen aan Hogeweg 244 te Amersfoort, bestaande uit een vrijstaande eengezinswoning met garage en een zeer ruim buitenterrein. Ömer heeft het plan om op termijn zijn bedrijf te gaan vestigen op de aan te kopen percelen. Het beleggingsobject is verdeeld in drie percelen met een totale oppervlakte van 5.845m2. Twee van de drie percelen hebben een bedrijfsbestemming, de ander een woonbestemming. Op dit moment is het buitenterrein verhuurd. Ömer wil het woonhuis ook gaan verhuren.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.575.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er, mede door een achtergestelde lening, € 575.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.000.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 900.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is op dit moment Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Batmaz Holding B.V., Autocentrum Amersfoort B.V. en BTM Transport & Logistiek B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Hogeweg 244, 3815 LZ Amersfoort, kadastraal bekend als sectie R nummers 356, 655 en 1395 te Amersfoort, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.350.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 14 maart 2022.
 • De heer Ö. Batmaz en mevrouw Ü. Kilinç (echtgenote) geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- (derdenhypotheek) op het woonhuis aan de Gangboord 144, 3823 TK Amersfoort, kadastraal bekend als sectie O nummers 2651 en 2696 te Amersfoort, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- en openstaande schuld van € 293.937,-. Het onroerend goed kent een getaxeerde marktwaarde van € 500.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 14 juli 2022.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen, waarbij er niet meer dan € 150.000,- (excl. rente en kosten) uitgewonnen zal worden binnen deze twee zekerheden.
 • De lening van de heer E. Kemal ter hoogte van € 350.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen rentebetaling en aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis en het bedrijventerrein met als adres Hogeweg 244, 3815 LZ Amersfoort, kadastraal bekend als sectie R nummers 356, 655 en 1395 te Amersfoort worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer Ö. Batmaz en mevrouw Ü. Batmaz – Kilinç geven een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfspand aan de Atlas 18, 3824 MC Amersfoort, kadastraal bekend als sectie M nummer 576 te Hoogland, en op het onroerend goed aan de Ariane 22, 22 A en 22 B, 3824 MB Amersfoort, kadastraal bekend als sectie M nummer 577 te Hoogland. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Daarnaast mogen de panden zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde van het onderpand. Het onroerend goed aan de Atlas 18, 3824 MC te Amersfoort kent een marktwaarde van € 350.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 14 maart 2022. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 204.000,- en een openstaande schuld van € 198.220,-. Het onroerend goed aan de Ariane 22, 22 A en 22 B, 3824 MB te Amersfoort kent een marktwaarde van € 550.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 14 maart 2022. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 279.000,- en een openstaande schuld van € 263.190,-.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering zal worden aangewend voor de aankoop van een beleggingspand, bestaande uit een vrijstaande eengezinswoning met garage en een zeer ruim, verhuurd, buitenterrein aan de Hogeweg 244 te Amersfoort.

Ondernemer

Ömer Batmaz (1975) is een gedreven ondernemer. Na het afronden van zijn HBO in Turkije is hij in 2004 in Nederland, samen met een compagnon, begonnen met de verkoop van auto’s. Sinds 2013 heeft hij zijn eigen zaak Autocentrum Amersfoort, waar hij voornamelijk occasions verkoopt. De klant staat centraal bij Ömer. Daarnaast zijn auto’s zijn passie. Sinds april 2022 is Ömer gestart met transportactiviteiten. Zijn vrouw helpt twee halve dagen mee met de administratie en de sales van Autocentrum Amersfoort. Daarnaast bepaalt ze samen met Ömer de strategie van het bedrijf. Voor Ömer voelt het alsof ze het bedrijf samen runnen. De vrouw van Ömer heeft een opleiding HBO Commerciële Economie afgerond. Een van hun drie kinderen, hun 19-jarige dochter, werkt sinds een enkele maanden ook mee in het bedrijf. Ömer en zijn vrouw hebben in 2020 een beleggingspand gekocht in Amersfoort. Na deze start in het vastgoed wil Ömer nu, met Batmaz Holding B.V., graag een nieuw beleggingspand kopen, waar hij op termijn ook zijn bedrijf in wil vestigen.

Onderneming

Sinds 2013 verkoopt Autocentrum Amersfoort, 100% in eigendom van Ömer Batmaz, occasions. De occasions betreffen zowel personenauto’s als vrachtwagens. Naast de verkoop van auto’s repareert hij ook auto’s. Ömer heeft voor een groot deel terugkerende klanten.

In 2020 hebben Ömer en zijn vrouw een beleggingsobject aangekocht, bestaande uit een woonhuis aan de Atlas 18 te Amersfoort en een bedrijfsruimte aan de Ariane 22, 22A en 22B te Amersfoort. Het woonhuis is voor € 23.400,- per jaar verhuurd is. De bedrijfsruimte is voor een totale huur van € 50.475,- aan verschillende huurders verhuurd is.

Met de gevraagde financiering koopt Ömer met Batmaz Holding B.V. een beleggingsobject aan, bestaand uit een vrijstaande eengezinswoning met garage en een zeer ruim buitenterrein aan de Hogeweg 244 te Amersfoort. Ömer heeft het plan om op termijn zijn bedrijf te gaan vestigen op de aan te kopen percelen. Het beleggingsobject is verdeeld in drie percelen met een totale oppervlakte van 5.845m2. Twee van de drie percelen hebben een bedrijfsbestemming, de ander een woonbestemming. Het woonhuis is op dit moment onverhuurd. Ömer is van plan het woonhuis tegen een marktconforme huur te verhuren. De overige twee percelen, met een oppervlakte van 1.817m2, zijn onbebouwd en dienen als stalling van vrachtwagens en auto’s. Het buitenterrein is reeds verhuurd. 

Juridische structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop object € 1.350.000,-
Kosten koper € 36.000,-
BTW € 189.000,-
Totale investeringsbehoefte € 1.575.000,-
Eigen inbreng € 575.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.000.000,-

Overige financiers:
Bij de bedrijfsvoering van Autocentrum Amersfoort B.V. zijn geen andere financiers betrokken dan een financial lease aangegaan bij MB Financial Services met een uitstaande schuld van € 26.718,- per 31 december 2021 en een jaarlijkse aflossing van € 12.258,-.

Bij de bedrijfsvoering van BTM Transport & Logistiek B.V. zijn geen andere financiers betrokken dan een financial lease aangegaan bij MB Financial Services met een uitstaande schuld van € 26.152,- per 31 december 2021 en een jaarlijkse aflossing van € 4.176,- en een financial lease aangegaan bij Hiltermann met een uitstaande schuld van € 12.020,- per 31 december 2021 en een jaarlijkse aflossing van € 2.136,-.

Het beleggingspand aan de Atlas 18 / Ariane 22 te Amersfoort, in eigendom van Ömer en zijn vrouw in privé, is in 2020 gefinancierd met twee leningen verstrekt door RNHB. De leningen met een oorspronkelijke hoofdsom van € 204.000,- en € 279.000,- kennen een jaarlijkse aflossing van respectievelijk € 4.080,- en € 11.160,-. 

Leenbedrag: € 1.000.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 900.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Batmaz Holding B.V., Autocentrum Amersfoort B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor BTM Transport en Logistiek B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op jaarcijfers 2021 en prognosecijfers 2022 van Batmaz Holding B.V., Autocentrum Amersfoort B.V. en BTM Transport & Logistiek B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2021 bedroeg de omzet van Autocentrum Amersfoort B.V. € 822.000,- met een netto cashflow overschot van € 55.000,-. De verwachte omzet over 2022 van Autocentrum Amersfoort B.V. en BTM Transport en Logistiek B.V. bedraagt € 1.200.000,-. met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 55.000,-. Daarnaast genereert Hogeweg 244, het aan te kopen object, een jaarlijkse contracthuur van € 42.810,-. Voor 2023 wordt er een omzet geprognosticeerd van € 1.400.000,- met een verwacht netto cashflowoverschot van € 59.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed. 

Solvabiliteit
Het risicodragend vermogen van Autocentrum Amersfoort BV bedraagt na financiering 33% op een balanstotaal van € 1.862.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Batmaz Holding B.V., Autocentrum Amersfoort B.V. en BTM Transport & Logistiek B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Hogeweg 244, 3815 LZ Amersfoort, kadastraal bekend als sectie R nummers 356, 655 en 1395 te Amersfoort, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.350.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 14 maart 2022.
 • De heer Ö. Batmaz en mevrouw Ü. Kilinç geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- (derdenhypotheek) op het woonhuis aan de Gangboord 144, 3823 TK Amersfoort, kadastraal bekend als sectie O nummers 2651 en 2696 te Amersfoort, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- en openstaande schuld van € 293.937,-. Het onroerend goed kent een getaxeerde marktwaarde van € 500.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 14 juli 2022.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen, waarbij er niet meer dan € 150.000,- uitgewonnen zal worden binnen deze twee zekerheden.
 • De lening van de heer E. Kemal ter hoogte van € 350.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen rentebetaling en aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis en het bedrijventerrein met als adres Hogeweg 244, 3815 LZ Amersfoort, kadastraal bekend als sectie R nummers 356, 655 en 1395 te Amersfoort worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer Ö. Batmaz en mevrouw Ü. Batmaz – Kilinç geven een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfspand aan de Atlas 18, 3824 MC Amersfoort, kadastraal bekend als sectie M nummer 576 te Hoogland, en op het onroerend goed aan de Ariane 22, 22 A en 22 B, 3824 MB Amersfoort, kadastraal bekend als sectie M nummer 577 te Hoogland. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Daarnaast mogen de panden zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde van het onderpand. Het onroerend goed aan de Atlas 18, 3824 MC te Amersfoort kent een marktwaarde van € 350.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 14 maart 2022. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 204.000,- en een openstaande schuld van € 198.220,-. Het onroerend goed aan de Ariane 22, 22 A en 22 B, 3824 MB te Amersfoort kent een marktwaarde van € 550.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 14 maart 2022. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 279.000,- en een openstaande schuld van € 263.190,-.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen object aan de Hogeweg 244 te Amersfoort als de persoonlijke borgstelling die gesecureerd wordt middels de tweede hypotheek op het woonhuis, kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-302304 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
09-08-2022 om 16:39
investeerder-285502 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-08-2022 om 16:04
investeerder-263086 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-08-2022 om 15:42
investeerder-110812 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-08-2022 om 15:17
investeerder-16388 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-08-2022 om 14:51

Ondernemer

Ö. Batmaz

Crowdfund Coach


Audrey Franssen