39422

Bcruitment

€ 35.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 96
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-03-2021 in 2 uur volgeschreven door 96 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Bcruitment
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal / Herfinanciering
Datum van oprichting 01-11-2019
Website www.bcruitment.nl

Leendoel

De heer Kasim is een recruitment consultant, gespecialiseerd in het plaatsen van functies binnen de ICT-sector. De ondernemer is bij de start van zijn onderneming een financiering aangegaan. Dit dure krediet, met een hoge aflosverplichting, wil hij graag herfinancieren. Daarnaast is de ondernemer op zoek naar werkkapitaal, omdat hij zich meer bezighoudt met het plaatsen van personeel in hogere functies wat een langere sales-cycles met zich meebrengt en dus leidt tot onregelmatige inkomsten.

Er wordt een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 10.000
Werkkapitaal € 25.000
Totaal € 35.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer B.M. Kasim handelend onder de naam Bcruitment. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 35.000,- op het woonhuis aan de Stellingmolen 8 te Mijdrecht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 280.000,- en openstaande schuld van € 278.000,-. De WOZ waarde per 01-01-2020 is € 317.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Bcruitment is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognosecijfers van Bcruitment. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
In het begin van 2020 waren veel organisaties terughoudend met het starten van een samenwerking. Zij waren sceptisch over de toekomst en voorzichtig met het starten van een samenwerking. Naarmate het jaar vorderde en de organisaties beter konden omgaan met het virus en de maatregelen, ziet de ondernemer meer organisaties bij zich aansluiten. Tevens is de vraag naar Business en IT weer flink aangetrokken vanaf de zomer van 2020. Dankzij een toename van relaties en diverse rollen ziet de ondernemer ondanks het coronavirus een gezonde stijging in omzet en resultaat. 

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer is eind 2019 gestart met zijn onderneming. Dat betekent dat 2020 echt een opstartjaar is geweest. Vanaf 2021 verwacht hij meer omzet en een hoger resultaat te realiseren.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € –
Vlottende activa € –
Overige vlottende activa € 9.000
Totaal € 9.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € -11.000
Langlopende schulden € 11.000
Kortlopende schulden € 9.000
Totaal € 9.000

Winst- en verliesrekening voorlopige cijfers 2020

Omzet € 55.000  
Bruto winst € 51.000  
Kosten € 8.000  
Resultaat € 43.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 125.000  
Bruto winst € 121.000  
Kosten € 16.000  
Resultaat € 105.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-43880 heeft € 400 geïnvesteerd.
11-03-2021 om 15:27
investeerder-44587 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-03-2021 om 15:24
investeerder-114939 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-03-2021 om 15:24
investeerder-56243 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-03-2021 om 15:22
investeerder-220259 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-03-2021 om 15:22

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders