33878

Bed & Breakfast de Schoppe

€ 110.000  |  6,5% rente  |  72 maanden  Investeerders: 222
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-12-2019 in 2 uur volgeschreven door 222 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Bed and Breakfast de Schoppe
Sector Recreatie
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 01-12-2016
Website www.bedandbreakfastdeschoppe.nl

Leendoel

Op dit moment hebben ondernemers Erik en Christel een Bed and Breakfast. Met Bed and Breakfast ‘de Schoppe’ staan zij in de top 10 van Nederlands beste Bed and Breakfasts. Zij willen graag verder uitbreiden en kopen een stuk grond in de buurt, waar zij een recreatiewoning op zullen bouwen en klaar maken voor het ontvangen van gasten. Hier hebben zij een financiering voor nodig. Er wordt een lineaire lening van € 110.000,- verstrekt met een slottermijn van € 50.000,-, looptijd van 72 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. Naast de activiteiten binnen de Bed and Breakfast runt Erik ook een uitzendbureau.

Financieringsbehoefte

Aankoop /verbouw onroerend goed € 110.000
Collin Direct € 110.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn E.G.W. Bemers en C.J.W. de Vries handelend onder de naam Bed and Breakfast de Schoppe en de heer E.G.W. Bemers tevens handelend onder de naam Bemers Dienstverlening. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 110.000,-. Met een eerste recht op het aan te kopen onroerend goed aan de Nieuw Beusinkweg 20 7 te Winterswijk ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Daarnaast wordt er een negatieve hypotheekverklaring afgegeven voor het woonhuis van de ondernemer met een ruime overwaarde.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Bed and Breakfast de Schoppe is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Bed and Breakfast de Schoppe. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Over 2018 worden de cijfers getoond van Bemers Dienstverlening, in de prognose van 2020 worden de geconsolideerde cijfers van Bemers Dienstverlening en B&B de Schoppe getoond.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018 & geconsolideerde prognose 2020

Activa

  2018 P2020
Vaste activa € – € 286.000
Vlottende activa € 1.000 € 6.000
Overige vlottende activa € 27.000 € 43.000
Totaal € 28.000 € 335.000

Passiva

  2018 P2020
Eigen vermogen € 23.000 € 208.000
Langlopende schulden € – € 110.000
Kortlopende schulden € 5.000 € 17.000
Totaal € 28.000 € 335.000

winst- en verliesrekening 2018 en p2020

  2018 p2020
Omzet € 114.000 € 155.000
Bruto winst € 114.000 € 147.000
Kosten € 51.000 € 61.000
Resultaat € 63.000 € 86.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-13120 heeft € 400 geïnvesteerd.
13-12-2019 om 11:09
investeerder-110275 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-12-2019 om 11:09
investeerder-65794 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-12-2019 om 11:08
investeerder-66139 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-12-2019 om 11:08
investeerder-109390 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-12-2019 om 11:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders