31561

Forlease B.V. h/o Bedrent

€ 250.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 168
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

70 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-07-2019 in 21 dagen volgeschreven door 168 investeerders

Samenvatting

Bedrent biedt consumenten de gelegenheid om boxspringbedden van een goede kwaliteit te huren of aan te kopen. Het bedrijf wordt gevoerd vanuit een kantoor met showroom in Gouderak. 
Met het aanbieden van een full-service lease overeenkomst heeft het bedrijf een redelijk unieke propositie. Er zijn maar een beperkt aantal partijen in Nederland die een dergelijke mogelijkheid aan consumenten bieden. 

De boxspringbedden worden volgens Italiaans design onder het eigen label Lettobeds geproduceerd bij een zeer ervaren beddenfabrikant in China. De levering, het plaatsen en installeren van de bedden gebeurt in eigen beheer.

De betrokken ondernemer Tim Wijnen heeft samen met zijn echtgenote veel ervaring opgedaan op het gebied van consumentenfinanciering en private lease producten met diverse eigen ondernemingen. Alle opgebouwde ervaring op dit expertisegebied is gebruikt om van Bedrent een succesvolle onderneming te kunnen maken. 

Bedrent is een handelsnaam van de in 2018 opgerichte onderneming Forlease B.V., waarvan de aandelen gehouden worden door Golderake Invest B.V.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 400.000,-, waarvan € 150.000,- uit eigen middelen is ingebracht. De resterende € 250.000,- wordt gevraagd via Collin Crowdfund. De financiering zal gebruikt worden voor de inkoop van boxspringbedden, de ontwikkeling van Lettobeds, een eigen lijn van producten en investeringen in het online platform. De looptijd is 60 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. 
De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft Forlease B.V. de kwalificatie Verhoogd risico en Golderake Invest B.V. de kwalificatie Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Forlease B.V. en Golderake Invest B.V. De heer en mevrouw Wijnen geven een dalende gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde. De huidige en toekomstige roerende zaken van Forlease B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Forlease B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk risicodragend vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is. Door de heer T.W. Wijnen en mevrouw A.E. Wijnen – Schipper zal tevens een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis aan de Dorpsstraat 52 te Gouderak worden afgegeven.

Leendoel

De bij Collin Crowdfund gevraagde financiering wordt gebruikt om boxspringbedden in te kopen bij de fabrikant in China, alsmede een kleine voorraad te vormen.

Ondernemer

Tim Wijnen (53 jaar) is al op jonge leeftijd als ondernemer gestart. Sinds 2002 is Tim actief op het internet met e-business development & consultancy projecten voor eigen rekening en risico in de markt van consumptief krediet en private autolease. In de markt voor consumptief krediet werd een multi-label platform ontwikkeld en geëxploiteerd waarbij consumenten 24/7 een online kredietaanvraag konden indienen. In eerste instantie als leadprovider voor derde partijen, kort hierna voor eigen rekening. De onderneming had een vergunning van de AFM, aansluiting bij het BKR, lidmaatschap van de branchevereniging NVF en diverse aanstellingen bij geldverstrekkers en verzekeraars. In 2014 werden deze activiteiten voor een deel verkocht en beëindigd. 

Sinds 2002 werd door Tim Wijnen ook een eerste concept van private lease geïntroduceerd. De markt voor private autolease nam na enige tijd een vlucht en werd opgepakt door grote spelers als Terberg en Leaseplan. De grote concurrentie van deze grote aanbieders heeft Tim Wijnen doen besluiten om zijn activiteiten in deze business enige jaren geleden te beëindigen. De domeinnamen privélease en private lease werden verkocht aan grote partijen in deze markt.

De voorbije jaren heeft Tim Wijnen benut om zich te oriënteren op toekomstige activiteiten die op het vlak liggen van dienstverlening die aansluit bij de huidige trend bij consumenten, waarbij het gebruik van bepaalde producten boven het bezit wordt gesteld.

Tim Wijnen heeft het vermogen om out-of-the-box ideeën om te zetten naar een werkend businessmodel. Het managen van zijn onderneming gebeurt op basis van en met behulp van verregaande automatisering en processen.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Forlease, met als handelsnaam Bedrent, is in mei 2018 opgericht. Na een aanloopperiode waarin de structuur van de onderneming werd opgetuigd, alsmede het online platform werd ingericht, is de onderneming sinds enige maanden daadwerkelijk actief op het gebied van het aanbieden van een full-service lease slaapoplossing tegen een betaalbare maandelijkse vergoeding. De consument kan de boxspringbedden ook aankopen en bekijken in de showroom in Gouderak. Ten behoeve van de introductie van Bedrent werden ook de eerste marketingactiviteiten opgestart.

Er zijn op dit moment zes modellen boxspringbedden beschikbaar volgens Italiaans design, die worden aangeboden onder het eigen merk Lettobeds.
De kwaliteit van deze bedden is qua comfort en afwerking van hoog niveau, naar eigen zeggen vergelijkbaar met Auping of Jensen.

Met haar leaseoptie maakt Bedrent bedden van topkwaliteit bereikbaar voor een bredere doelgroep. 

Het acceptatiebeleid van Bedrent is een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Dit deel van het proces is uitgebreid getest en grotendeels gebaseerd op een beproefd proces vanuit eerdere ervaringen van de ondernemer met zowel consumptieve financieringen, huur- en leaseconstructies. Door de zorgvuldigheid van het proces wordt een zo laag mogelijk percentage default (niet betalende klanten) nagestreefd van maximaal 3%. 

Concurrentiepositie / onderscheidend vermogen
Concurrenten in de huidige markt zijn Dekbed Discounter met het label Boxspringlease en Dutch Dream Slapen. Ikea heeft aangegeven op korte termijn ook te zullen starten met een proef om meubels, waaronder boxspringbedden, te gaan verhuren aan met name jongeren (studenten).

Bedrent omschrijft zichzelf als zijnde: innovatief, flexibel, klantvriendelijk, transparant en leverancier van hoge kwaliteit boxspringbedden met een redelijke prijsstelling. Daarnaast heeft Bedrent een compact assortiment, geeft eerlijk advies, en heeft een eigen showroom welke zeven dagen per week op afspraak bezocht kan worden door de consument, zelfs buiten kantoortijd.

Doelstelling/positionering in de markt
Bedrent streeft naar een positie in de markt van specialist, bij voorkeur marktleider. In geen geval een prijsstunter. De missie is om een dusdanige relatie op te bouwen met consumenten, dat een tweede overeenkomst na afloop van de 60 maanden leasetermijn eigenlijk al vanzelfsprekend is. Dit kan alleen bewerkstelligd worden wanneer er kwaliteit geleverd wordt en door klanten van goede service te voorzien. 

Structuur
Betreft een personal Holding, Golderake Invest B.V., met één werkmaatschappij, Forlease B.V. (t.h.o.d.n. Bedrent).

Wegens fiscaal-juridische redenen is er in eerste instantie besloten om de aandelen van de bv’s alleen in handen te geven van A.E Wijnen-Schipper. Het is de bedoeling dat op korte termijn doch uiterlijk in Q3 50% van de aandelen in handen komen van de heer T.W. Wijnen.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inkoop boxspringbedden € 250.000,-
Ontwikkeling eigen lijn producten (Lettobeds) en investering in platform € 150.000,-
Totale investeringsbehoefte € 400.000,-
Eigen inbreng* € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, met een aflossingsvrije periode van 3 maanden en daarna lineaire maandelijkse aflossing. 

*In de loop van 2019 komt er nog een bedrag beschikbaar uit de verkoop van een verhuurd appartement met een aantoonbare overwaarde van € 90.000,-.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Forlease B.V. (t.h.o.d.n. Bedrent) en Golderake Invest B.V.
  • De heer T.W. Wijnen en zijn echtgenote mevrouw A.E. Wijnen – Schipper geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling is in 5 jaar dalend, gekoppeld aan het openstaande leenbedrag, naar nihil. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Forlease B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Forlease B.V. en Golderake Invest B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer T.W. Wijnen en A.E. Wijnen-Schipper geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige woonhuis. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis aan de Dorpsstraat 52 te Gouderak wordt afgesloten zonder toestemming van Collin Crowdfund. Op dit moment is de overwaarde in het onderpand groter dan de hoogte van de borgstelling.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Forlease B.V. t.h.o.d.n. BedRent is Verhoogd risico. Golderake Invest B.V. wordt gekwalificeerd op Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. We hebben de score gebaseerd op de van de klant ontvangen exploitatie- en balansprognoses, waarvan de gegevens in overleg met de accountant zijn samengesteld. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Rentabiliteit
De verwachte rentabiliteit van deze startup kan worden bepaald aan de hand van de door de ondernemer in samenspraak met zijn accountant opgestelde prognoses. De voorbije maanden heeft de ondernemer zijn marketing ten behoeve van de verkoop van zijn product voorzichtig opgestart, waardoor de eerste huurcontracten gesloten konden worden. Met het op gang komen van de omzet uit verkoop en verhuur, het verder gebruik maken van marketing (vooral internet) en de verwachte conversie van leads/contacten, komt de omzet in 2019 naar verwachting uit op € 359.000,-. Tot nu toe ligt het gemiddelde huurbedrag op circa € 50,- per maand. Hieruit blijkt dat Bedrent consumenten aanspreekt die kennelijk voor kwaliteit gaan in plaats van alleen de goedkoopste prijs op internet. De conversie ligt tot nu op circa 10% van aanvraag naar contract. Dit percentage zal naar verwachting groeien naar circa 20%.
Omdat de onderneming zijn processen in hoge mate geautomatiseerd heeft wordt er in het startjaar al een positief resultaat van € 26.000,- verwacht. Hieruit vloeit een genormaliseerde cashflow van € 123.000,-, dit zou voldoende zijn om de aflosverplichtingen op de aangevraagde financiering in 2019 te kunnen dragen. In 2020 groeit de onderneming naar verwachting door naar een omzet van ruim € 1.100.000,-. De daarbij behorende genormaliseerde cashflow van € 599.000,- zou voldoende zijn om aan de aflosverplichtingen van de lening te voldoen. Omdat de Rentabiliteit voornamelijk gebaseerd is op prognoses, beoordelen wij deze op Voldoende.

Solvabiliteit
De ondernemer heeft de ontwikkeling van zijn product en de inrichting van zijn online platform uit eigen-middelen bekostigd. Dit zorgt bij aanvang van de financiering voor een solvabiliteit van 37,5%. Per ultimo 2019 komt de solvabiliteit door de forse investeringen die gedaan worden in bedden en de daarbij behorende financiering op 17% uit. Hierin is ook de verwachte winsttoevoeging van € 26.000,- meegenomen. In 2020 komt de solvabiliteit volgens prognose door winstreservering van € 271.000,- uit op 20%. Wij bepalen de score voor Solvabiliteit op Voldoende.

Liquiditeit
Door de naar verwachting in de loop van 2019 op gang komende positieve cashflow uit verkopen/verhuur, alsmede de middelen die op dit moment al beschikbaar zijn door inbreng van liquiditeit vanuit de ondernemer, ontwikkelt de liquiditeit zich positief. Om die reden beoordelen wij de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-77279 heeft € 8.000 geïnvesteerd.
10-07-2019 om 8:25
investeerder-1708 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-07-2019 om 15:29
investeerder-16378 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-07-2019 om 11:07
investeerder-80337 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-07-2019 om 10:37
investeerder-73911 heeft € 41.500 geïnvesteerd.
09-07-2019 om 7:21

Ondernemer

Tim Wijnen

Crowdfund Coach


Peter Stout