24897

Bedrijfswagenspuiterij Dodewaard

€ 125.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 29
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-07-2016 in 1 uur volgeschreven door 29 investeerders

Samenvatting

Bedrijfswagenspuiterij Dodewaard houdt zich bezig met schadeherstel en spuitwerkzaamheden voor vrachtwagens, opleggers, overig zwaar vervoer, kleinere bedrijfswagens, tuin- en parkmachines, hekwerken en overig divers spuitwerk. Het bedrijf kenmerkt zich in de markt door transparantie, betrouwbaarheid en het ontzorgen van het gehele proces. Bedrijfswagenspuiterij Dodewaard ontzorgt haar klanten vanaf voorbewerking, stralen en spuiten tot, indien gewenst, het object voorzien van belettering of striping. De klant kan kiezen uit diverse kwaliteiten laklagen. Hiervoor werkt het bedrijf samen met twee vaste partners.

Het bedrijf is gevestigd in een huurpand aan de Vlasman te Dodewaard (Gemeente Neder-Betuwe), direct aan de afrit van de A15 en is daardoor goed bereikbaar. De huisvesting is modern, het pand is slechts 5 jaar oud en heeft een overdekte bedrijfsruimte van ca. 1.400 m2 en een buitenruimte van ca. 300 m2. Bedrijfswagenspuiterij Dodewaard beschikt over een moderne, voor vrachtwagens geschikte, recent geïnvesteerde, inpandige straalcabine. Daarnaast is er ook een spuitcabine voor vrachtwagens en trailers, een kleinere spuitcabine en een stofvrije ruimte aanwezig. Voor het reinigen van vrachtwagens is er een buiten reinigingsplaats, uitgerust met afvoer met vetafscheider. Alle installaties voldoen aan de modernste milieu en arbotechnische vereisten. Het bedrijf wordt periodiek getoetst door de gemeente en voldoet aan de gestelde milieueisen.

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 185.000,- en is benodigd voor de investering in een straalcabine van € 60.000,-, herfinanciering van bestaande financieringen, waaronder een restant overnamefinanciering van de oude eigenaar en uitbreiding van werkkapitaal. Vanuit privé heeft de ondernemer voor de straalcabine reeds € 35.000,- ingebracht en is er € 25.000,- vanuit de cashflow voldaan. De gevraagde financiering bedraagt € 125.000,-. De looptijd van de financiering via Collin is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en het rentepercentage bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Structuur

De aandelen van de werkmaatschappij F.M. Angelino Ochten B.V. (handelsnaam FA Bedrijfswagenspuiterij Dodewaard) zijn voor 100% in handen van Van Meeteren Holding B.V. De heer Stephan van Meeteren is enig aandeelhouder van deze holding. Zowel de werkmaatschappij als de Holding zijn debiteur voor de lening via Collin.

Risico

De Dun & Bradstreet score is gebaseerd op de score van Van Meeteren Holding B.V. en laat een verhoogd risico zien, veroorzaakt door de huidige balansverhoudingen met een negatief eigen vermogen. Er zijn in de Dun & Bradstreet rapportage geen negatieve signalen over het betaalgedrag. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van het leningbedrag. 

Video Pitch

Leendoel

Bedrijfswagenspuiterij Dodewaard heeft een totale investeringsbehoefte van € 185.000,-. Deze is bedoeld voor een straalcabine, herfinanciering bestaande leningen en uitbreiding werkkapitaal. Een deel van deze investering is vanuit privé ingebracht door de ondernemer en een deel vanuit de bestaande cashflow. De gevraagde lening bedraagt € 125.000,- en wordt aangewend voor herfinanciering van bestaande leningen van de oud-eigenaar, een derde financier en voor uitbreiding werkkapitaal. De bestaande lening is aanwezig sinds de overname in 2008 en is verschuldigd aan de ouders van de ondernemer, Stephan van Meeteren. Stephan van Meeteren wil volledig onafhankelijk zijn nu hij de volledige overnamefinanciering bij ABN AMRO van € 300.000,- heeft afgelost. 

Ondernemer

Stephan van Meeteren is 35 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. Hij heeft na de havo zijn MTS werktuigbouwkunde diploma behaald en vervolgens de benodigde diploma's op het gebied van industriële lakverwerking. Na zijn opleiding is hij gaan werken bij het huidige bedrijf dat toen nog in het bezit was van de vorige eigenaar. Stephan beheerst hierdoor zelf alle voorkomende werkzaamheden in het bedrijf en is allround inzetbaar.

Stephan is een nuchtere vakman die op professionele wijze het bedrijf leidt. Hij is financieel goed onderlegd. Hij stuurt op maandbasis op interne cijfers en laat zich eveneens maandelijks ondersteunen door zijn accountant. Hij beschikt over een stevig doorzettingsvermogen. Als relatief jonge ondernemer is hij op de proef gesteld in de periode na overname in 2008, waarin hij geconfronteerd werd met de economische crisis en een zware overnamefinanciering. Hij heeft het bedrijf goed door deze periode geleid, de overnamefinanciering volledig afgelost. Hij heeft anticyclisch geïnvesteerd in de locatie te Dodewaard en recent in de aankoop van een straalcabine. Stephan bouwt ‘lange termijn relaties’ op met zowel leveranciers als klanten.

Onderneming

F.A. Bedrijfswagenspuiterij Dodewaard (www.bedrijfswagenspuiterijdodewaard.nl) houdt zich bezig met schadeherstel en spuitwerkzaamheden voor vrachtwagens, opleggers, overig zwaar vervoer, kleinere bedrijfswagens, tuin- en parkmachines, hekwerken en overig divers spuitwerk. Het bedrijf kenmerkt zich in de markt door transparantie, , betrouwbaarheid en het ontzorgen tijdens het gehele proces. Bedrijfswagenspuiterij Dodewaard ontzorgt haar klanten vanaf voorbewerking, stralen en spuiten tot, indien gewenst, het object voorzien van belettering of striping. De klant kan kiezen uit diverse kwaliteiten laklagen. Hiervoor werkt het bedrijf samen met twee vaste partners.

Het bedrijf is sinds 2014 gevestigd in een huurpand aan de Vlasman te Dodewaard (gemeente Neder-Betuwe). Voorheen was het gevestigd in een naastgelegen dorp Ochten. De huidige locatie ligt direct aan de afrit van de A15 en is daardoor goed bereikbaar. De huisvesting is modern, het pand is slechts 5 jaar oud en heeft een overdekte bedrijfsruimte van ca. 1.100 m2 en een buitenruimte van ca. 300m2. Er is sprake van een huurkoopconstructie, waarbij er de mogelijkheid is om op een zelf te bepalen moment en tegen een vooraf vastgestelde prijs, het onroerend goed op termijn aan te kopen. Bedrijfswagenspuiterij Dodewaard beschikt over een moderne, voor vrachtwagens geschikte, inpandige straalcabine. Daarnaast zijn er ook een spuitcabine voor vrachtwagens, trailers en een kleinere spuitcabine. Voor het reinigen van vrachtwagens is er een buiten reinigingsplaats, uitgerust met afvoer met vetafscheider. Vanaf 1 augustus wordt het laatste vrije gedeelte van het pand van ca. 300m2 erbij gehuurd als stofvrije ruimte zodat het werkproces efficiënter kan worden ingericht. Alle installaties voldoen aan de meest recente milieu- en arbotechnische eisen. Het bedrijf wordt periodiek getoetst door de gemeente en voldoet aan milieueisen en het activiteitenbesluit. Bedrijfswagenspuiterij Dodewaard is een RDW erkend bedrijf en een erkend leerbedrijf. 

Markt & Branche
De (bedrijfs)autospuiterijen zijn onderdeel van de veel bredere branche van autoschadeherstelbedrijven. Er is beperkt branche-informatie beschikbaar voor de specifieke bedrijfswagenschadeherstelbedrijven. Echter, de ontwikkelingen in de schadeherstelmarkt voor personenauto's zijn indicatief voor de bredere branche. De personenautomarkt kenmerkt zich door een sterke sturing van de schadestroom door verzekeraars en leasemaatschappijen. Een ontwikkeling die voor de bedrijfswagenbranche nog nauwelijks merkbaar is.

Een ontwikkeling die in zijn algemeenheid geldt voor (auto)schadeherstelbedrijven is dat de schadefrequentie al jaren dalende is door o.a. de steeds veiligere infrastructuur en de verdere ontwikkeling van geavanceerde besturingssystemen. Te denken valt aan adaptive cruise control, lane protection en dergelijk technologische preventieve ontwikkelingen. 

De sterke schadesturing in de personenautobranche is naar verwachting een voorbode voor de bedrijfswagenbranche. Om daarop voorbereid te zijn is een moderne bedrijfsvoering nodig en is een verdere groei en professionalisering voor Bedrijfswagenspuiterij Dodewaard belangrijk. Met de verhuizing in 2014 en recente investeringen in installaties is hierop geanticipeerd.

Visie en Strategie
De waarden waar Stephan voor staat zijn: transparantie, betrouwbaarheid en het nakomen van afspraken. Hij heeft ruimschoots werkaanbod en wordt nu in de groei belemmerd door de capaciteit van de spuitcabine. Echter, eerst moet de vermogensstructuur van het bedrijf op orde komen en wil hij onafhankelijk zijn van de oude eigenaar en private financiers om van daaruit verder te groeien. Een verdere groei stelt hem in staat zelf minder actief in de operatie te zijn en zich meer toe te leggen op verkoop, relatieonderhoud en aansturing van het bedrijf.

De groei in de prognose kan gerealiseerd worden door optimale inzet van mensen en middelen. Met een goede en strakke planning is de jaarlijkse omzetgroei van 5%, zoals opgenomen in de prognose, haalbaar met de huidige straal- en spuitcabine. Verdere doorgroei betekent de bouw van een tweede spuitcabine. 

Van Meeteren richt zich niet op de markt van de zogenaamde eigen rijders, maar positioneert zich vooral als verlengde van grotere truckcentra, handelaren en grote transporteurs. Hier heeft hij vaste relaties mee opgebouwd. Er is sprake van voldoende spreiding in de klantenportefeuille. 

Op de middellange termijn ambieert Stephan om het pand aan te kopen en gebruik te maken van de huurkoop. Zo wil hij de capaciteit vergroten om de groei te kunnen opvangen. 

Structuur
Per 1 april 2008 heeft de heer Van Meeteren via zijn holding de aandelen verworven van de werkmaatschappij F.M. Angelino Ochten B.V. Voorheen was hij bij deze B.V. in loondienst werkzaam. Na de bedrijfsverplaatsing in 2014 naar Dodewaard is de handelsnaam Bedrijfswagenspuiterij Dodewaard toegevoegd. De heer Van Meeteren is enig aandeelhouder van zijn holding, die op zijn beurt 100% eigenaar is van de werkmaatschappij.

organigram

Financieringsbehoefte

Bedrijfswagenspuiterij Dodewaard heeft een investeringsbehoefte van € 185.000,- en een financieringsbehoefte van € 125.000,-. Deze middelen zullen worden aangewend voor de aflossing van leningen bij derden en uitbreiding van het werkkapitaal. 

Staalcabine € 60.000,-
Herfinanciering leningen derden    € 87.500,-
Werkkapitaal € 37.500,-
Totaal € 185.000,-
Privéstorting dhr. van Meeteren € 35.000,-
Uit cashflow € 25.000,-
Lening via Collin € 125.000,-

Leenbedrag: € 125.000,- 
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden

  • De debiteuren voor de lening zijn Van Meeteren Holding B.V. en F.M. Angelino Ochten B.V. (handelsnaam F.A. Bedrijfswagenspuiterij Dodewaard)
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Van Meeteren Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
  • De rekening-courant verhouding tussen privé en holding wordt omgezet in een lening van € 35.000,- door S.F. van Meeteren en wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op deze achtergestelde lening, totdat aan de voorwaarden van de non-onttrekkingsclausule is voldaan. Een aflossing op de achtergestelde lening is eerst toegestaan als de solvabiliteit (eigen vermogen exclusief achterstelling) minimaal het niveau heeft bereikt zoals in de non-onttrekkingsclausule is overeengekomen. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. 
  • De heer S.F. van Meeteren en echtgenote C.W. van Meeteren-Hommerson geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af van € 125.000,-. Hiermee staat de ondernemer volledig borg voor het gehele leenbedrag. Deze borgstelling heeft een moreel karakter. Er is geen overwaarde aanwezig op de privéwoning en een groot deel van de aanwezige middelen in privé zijn door de ondernemer in het bedrijf geïnvesteerd. 

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score is gebaseerd op de score van Van Meeteren Holding B.V. en laat een Verhoogd risico zien, veroorzaakt door de huidige balansverhoudingen met een negatief eigen vermogen. Er zijn in de Dun & Bradstreet rapportage geen negatieve signalen over het betaalgedrag.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de definitieve jaarcijfers 2015 en prognoses 2016-2017. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De netto cashflow in 2015 is ruimschoots voldoende om de lasten van de financiering op te brengen. De prognose 2016, die is onderbouwd met tussentijdse cijfers, laat zien dat de groei gestaag doorgaat en een omzet van € 500.000,- realistisch is. In 2016 is de nieuwe straalcabine in gebruik genomen, wat een positief effect heeft op de omzet. Voor de jaren 2017 en 2018 is een beperkte omzetgroei geprognosticeerd van 5%. De ondernemer kiest voor een voorzichtig scenario. Het netto cashflow overschot (na aflossing en rentebetalingen), waarbij rekening is gehouden met jaarlijkse vervangingsinvesteringen, bedraagt voor 2016 en 2017 respectievelijk € 39.000,- en € 50.000,- en biedt een ruime buffer om tegenvallers te kunnen opvangen. Collin kwalificeert dit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de onderneming is ultimo 2015 € 96.000,- negatief eigen vermogen op een balanstotaal van € 97.000,-, waarbij deze ten opzichte van 2014 reeds met € 48.000,- is verbeterd. De slechte vermogenspositie is veroorzaakt door een goodwill afschrijving uit het verleden van ca. € 150.000,-. Achteraf is te veel betaald voor de overname in 2008. Op basis van de tussentijdse cijfers en prognose 2016, zal de solvabiliteit in 2016 verbeteren naar € 30.000,- negatief. De verstrekte lening van de ondernemer zelf aan zijn eigen bedrijf, zal worden achtergesteld ten opzichte van de Collin investeerders, waarmee het aansprakelijk vermogen eind 2016 circa 4% zal bedragen, ofwel inclusief deze achterstelling naar € 6.000,- positief op een geprognosticeerd balanstotaal van € 161.000,-. De score hiervoor is Matig. Met de winstbijschrijving eind 2017 bedraagt het eigen vermogen reeds 20% en het aansprakelijk vermogen (inclusief achterstelling) ruim 37% op een geprognosticeerd balanstotaal van € 218.000,-. Daarbij past een score Goed. Ondanks de negatieve uitgangspositie is er een sterke verbetering zichtbaar vanaf 2014 en is het omslagpunt van het aansprakelijk vermogen reeds eind 2016 gerealiseerd. Voorzichtigheidshalve wordt voor nu de score Matig aangehouden.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is eind 2015 krap en, na correctie van de lening van de ondernemer aan zijn eigen B.V. die onder de vlottende passiva is geadministreerd, bedraagt deze 0,9. Door de forse aflossingen van de restant overnamefinanciering, die op dit moment volledig is afgelost, en omdat de ondernemer is blijven investeren in zijn bedrijf (zoals de straalcabine) is de liquiditeit krap geweest. Na herfinanciering is de liquiditeit op orde en bedraagt de current ratio 1,8 eind 2016. Deze groeit door naar 2,4 in 2017. Er is sprake van een ruime liquiditeitspositie, waarbij de verbetering in current ratio door vrije kasstroom en opbouw van liquide middelen wordt gerealiseerd. De score op basis van prognose 2016 bedraagt Excellent. Ondanks de onderbouwde en realistische prognose 2016, waarderen we de liquiditeit voorzichtigheidshalve op Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Matig 
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

De heer Van Meeteren zal voor geïnteresseerde investeerders een informatieve avond verzorgen over zijn bedrijf en ontwikkelingen op zijn vakgebied onder het genot van een hapje en een drankje.

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden door de ondernemer via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
01-07-2016 om 13:32
Anonieme investeerder heeft € 3.000 geïnvesteerd.
01-07-2016 om 13:32
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-07-2016 om 13:32
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-07-2016 om 13:32
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-07-2016 om 13:32

Ondernemer

Stephan van Meeteren

Crowdfund Coach


André Dolsma