27574

Beef Steak Club

€ 270.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 277
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 8-09-2017 in 3 uur volgeschreven door 277 investeerders

Samenvatting

Twee ervaren ondernemers vragen een financiering waarbij sprake is van een gedeeltelijk hypothecair gesecureerde borgtocht. Martijn Gravesteijn en Sergej Fokke gaan in de Amsterdamse Jordaan starten met de Beef Steak Club. Hier kunnen klanten het verleden herleven, met een goed stuk vlees, bier en goed gezelschap. De kwaliteiten van de ondernemers zijn complementair; Martijn is een ervaren vastgoedbelegger en is verantwoordelijk voor de financiële zaken en Sergej (bekend van Amsterdamse zaken als Doors74, Mystique en Regular & Jack) is de ondernemer met horeca-ervaring.

In de Beef Steak Club staan shared dining, late diner en een DJ (in de weekenden) centraal in het concept. Later op de avond komt er een ware club tot leven, waarbij de klant die rustiger wil nagenieten ook in de cocktailbar gebaseerd op Door74 kan plaatsnemen. De club en de cocktailbar komen in een ruimte gescheiden door een grote bar en zullen worden uitgevoerd in dezelfde stijl: rauw, ongedwongen en industrieel. Gasten kunnen zich gemakkelijk verplaatsen van het restaurant naar de bar en andersom. Er zal worden gewerkt met ruime openingstijden tijdens de avond en nacht. 

Financieringsbehoefte
Voor de verbouwing, de inrichting, werkkapitaal en bijkomende kosten is een investeringsbehoefte van € 540.000,-. Een van de aandeelhouders verstrekt een totale financiering van € 270.000,-, bestaande uit 2 leningen van € 100.000,- en € 170.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 270.000,-. De looptijd is 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Beefsteakclub B.V. als Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur voor deze financiering is Beefsteakclub B.V. De ondernemer M. Gravesteijn en M. Gravesteijn Beheer B.V. geven een gezamenlijke borgstelling af ter hoogte van € 270.000,-. Deze heeft op dit moment materiële waarde. Ter zekerstelling van de borgtocht wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd van € 150.000,- op een beleggingspand van de ondernemer. De lening van € 100.000,- van M. Gravesteijn Beheer B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Voorts geldt er een niet-onttrekkingsverklaring voor Beefsteakclub B.V. zolang de solvabiliteit lager dan 40% is. 

Video Pitch

Leendoel

Het doel van de financiering is de opstart van de Beef Steak Club in Amsterdam.

Ondernemer

De ondernemers achter Beef Steak Club zijn Martijn Gravesteijn en Sergej Fokke. 

Martijn Gravesteijn (1971), woonachtig in Amstelveen, is zijn hele werkzame leven actief in de ontwikkeling van en belegging in vastgoed. Aanvankelijk deed hij dit voornamelijk samen met zijn vader, maar later is hij ook eigen activiteiten gaan ontwikkelen. Martijn heeft een flinke vastgoedportefeuille opgebouwd die hij de laatste jaren voor een deel liquide heeft gemaakt. Met deze liquiditeit belegt hij en wil hij, samen met ervaren horeca-ondernemers, in Amsterdam een aantal horeca gelegenheden met een duidelijk onderscheidend concept opzetten. De Beef Steak Club is zijn tweede project. Om meer projecten te kunnen realiseren en bekendheid te creëren wil hij naast de eigen inbreng middels crowdfunding ook financiering aantrekken voor de projecten. Mogelijk volgen er op korte termijn nog meer crowdfundcampagnes voor andere projecten van Martijn.

Sergej Fokke (1970) is de bedenker van de Beef Steak Club. Hij is een bekende en ervaren ondernemer in de hoofdstedelijke horeca. Hij is momenteel eigenaar van Regular & Jack (sportsbar) en Door74 (een cocktailbar), beiden nabij het Rembrandtplein, en restaurant Mystique aan de Utrechtsestraat. Sergej zal Door74 integreren in de Beef Steak Club. 

Onderneming

De Beef Steak Club is een nieuw concept van Sergej Fokke dat speciaal bedacht is voor een locatie op de hoek van de Goudsbloemstraat en de Lijnbaansgracht in de Jordaan in Amsterdam. In het restaurant zal alles draaien om de slagersbeleving met een historisch tintje. De keuken/slachterij, waar het ambacht wordt uitgevoerd, is zichtbaar voor de gasten. Het personeel (en zelfs de dj, die later op de avond zijn opwachting maakt) draagt slagersschorten. In de Beef Steak Club zal er sprake zijn van een industrieel en een ietwat rauw karakter, waar mensen niet hoeven te fluisteren. 
 
De oorsprong van het concept
Rond 1880 organiseerden welgestelde zakenlieden en andere notabelen rustieke diners. Diners waar een goed stuk vlees en glas bier de basis vormden. De Beef Steak Clubs werden een doorslaand succes en al snel overgenomen door de hotels en restaurants. Deze gastvrije bedrijven organiseerden Beef Steak Club avonden waar mannen weer even jongetjes mochten zijn. Met je handen eten en je niet druk maken om etiquette. De avonden liepen over in de nacht. Tot in de kleine uurtjes werd er gefeest en plezier gemaakt. 
Wanneer je op een Beef Steak Club avond aanwezig was droeg je vaak een slagersschort en in de begin jaren een hoge hoed. Er was onbeperkt vlees en bier in overvloed. De aankleding was minimalistisch en bij elkaar geraapt. Alle aanwezigen deelden dezelfde passie. Vlees, bier en veel plezier! Met de Beef Steak Club in Amsterdam wordt deze beleving opnieuw tot leven geroepen.

Uitwerking van het concept
Met de Beef Steak Club wil men de gasten van 16.00 tot 02.00 een avondvullende beleving bieden, waarbij hij of zij volkomen vrij is in de invulling. Er kan geborreld worden, maar ook gedineerd en tot in de late uurtjes gedanst op de dansvloer. 
‘Sharing’ is de rode draad in de Beef Steak Club: buckets bier, eigen tapjes en pitchers met cocktails. De biertanks en bar worden de eyecatchers van het bedrijf. Bij de Beef Steak Club kun je met je vrienden een hele koe kopen. Alle mooie delen van de koe mag je met je vrienden komen eten gedurende het jaar. 
Sergej zal een van zijn bestaande concepten, Door74 (hyperlink: http://www.door-74.com), integreren in de Beef Steak Club. Door74 is een cocktailbar die zich met prijswinnende bartenders en een “back-to-the-twenties” beleving onderscheidt van de concurrentie. Door deze integratie (met een bar als scheiding tussen club en cocktailbar) hoeven klanten van de Beef Steak Club die na het eten wat rustiger aan willen doen niet ver te hoeven zoeken. 

Markt
De primaire doelgroep bestaat uit mensen uit de leeftijdsgroep 30 tot 60 jaar, die in Amsterdam wonen of de stad regelmatig bezoeken. Op de locatie (de hoek van de Lijnbaansgracht en Goudsbloemstraat) is geen sprake van horecaconcentratie, waardoor men weinig toeristengroepen zal trekken. De Europarking aan de Marnixstraat is op korte afstand. De Jordaan is in Amsterdam zonder meer een van de populairste woon- en uitgaansgebieden. Er zijn relatief veel kleinere horecazaken. De Beef Steak Club wordt met 200 vierkante meter vloeroppervlak voor de wijk een behoorlijke zaak met een opvallend concept. De horecabedrijven van Sergej hebben zo’n 30.000 likes op Facebook, wat kan dienen als sterk marketinginstrument.
 
Structuur

Financieringsbehoefte

Interieur/bar € 230.000,-
Keuken € 100.000,-
Verbouwing € 57.000,-
Installaties (muziek en techniek) € 88.000,-
Onvoorzien € 65.000,-
Totale investering € 540.000,-
Achtergestelde lening € 100.000,-
Lening aandeelhouder € 170.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 270.000,-

Leenbedrag: € 270.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 48 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van 6 maanden.

Naast de achtergestelde lening van € 100.000,- wordt ook de lening van € 170.000 verstrekt door M. Gravesteijn Beheer B.V. Er is overeengekomen dat deze lening gedurende de looptijd van de lening van Collin Crowdfund geherfinancierd mag worden door middel van een lening van Heineken, dan wel door een door Heineken geborgde lening. De minimaal overeen te komen looptijd bedraagt 5 jaar. Er is nu reeds overeengekomen dat Collin het 1e pandrecht op de inventaris op dat moment om zal zetten in een 2e pandrecht. Tenslotte is overeengekomen dat ondernemer M. Gravesteijn geen persoonlijke borgstelling afgeeft voor deze mogelijke lening. De aflossingsverplichtingen zijn reeds meegenomen in de financiële analyse van Collin. 

Er is tevens overeengekomen dat bij mogelijke uitloop van de investeringen de benodigde middelen door de ondernemers zelf zullen worden ingebracht.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Beefsteakclub B.V.
  • De heer M. Gravesteijn en M. Gravesteijn Beheer B.V. geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 270.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Er komt een eerste hypothecaire inschrijving van € 150.000,-, ter zekerheidstelling van de borgstelling, op het bedrijfspand aan de Volger 24 te De Rijp. Dit pand is onderdeel van de beleggingsportefeuille van de heer Gravesteijn en heeft een WOZ-waarde van € 768.000.
  • De lening van M. Gravesteijn Beheer B.V. ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Collin. De rente wordt wel betaald.
  • De bedrijfsinventaris en de voorraad worden in 1e verband verpand ten behoeve van de investeerders van Collin. Deze verpanding wordt door Collin bij een herfinanciering van de lening van € 170.000,- van M. Gravesteijn Beheer B.V. door Heineken omgezet in een 2e pandrecht.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Beefsteakclub B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40 % of lager is.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Beefsteakclub B.V. als een Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is bepaald aan de hand van de prognoses over het resterende deel van 2017, 2018 en 2019. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De omzetverwachting is bepaald op basis van onder andere de geprognosticeerde bezettingsgraad en de gemiddelde bestedingen eten en drank. In de kostensfeer zijn twee belangrijke kostenbesparende punten: beide ondernemers onttrekken vooralsnog geen management fee, omdat ze niet afhankelijk zijn van dit inkomen, de huur is relatief laag en wordt jaarlijks opgebouwd van € 48.000,- in 2018, naar € 60.000,- in 2019 tot uiteindelijk maximaal € 72.000,-. De laatste drie maanden van 2017 zullen worden benut ten behoeve van de verbouwing en de opstart van het restaurant. Voor 2018 wordt een omzet van € 1,6 miljoen geprognosticeerd met een verwachte genormaliseerde cashflow van € 270.000,-. Dit is ruim toereikend voor de aflossingen van Collin en de mogelijk door Heineken ingebrachte financiering, welke gezamenlijk € 77.000,- groot zijn (score Excellent). Voor 2019 wordt een verdere groei van de omzet verwacht tot ruim € 1,7 miljoen met een bijbehorende genormaliseerde cashflow van € 360.000,-. Bij gelijkblijvende aflossingsdruk en geprognosticeerde vervangingsinvesteringen van € 50.000,- resteert een geprognosticeerd netto cashflowoverschot van € 233.000,- (score Excellent). Aangezien we ons baseren op prognoses, achten wij het voorzichtigheidshalve passend om de rentabiliteit te kwalificeren als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De ondernemer brengt € 100.000,- achtergesteld kapitaal in op een balanstotaal van € 540.000 (19%, score Voldoende). Door de verwachte winsten zal de solvabiliteit verder toenemen in 2018 en latere jaren. Er komt tevens een 1e hypothecaire inschrijving op een beleggingspand van de heer Gravesteijn ter comfort. Tevens staat er tegenover de volledige financiering een materiële borgstelling. Hierdoor achten wij het passend om de solvabiliteit voor Beef Steak Club als Ruim voldoende te kwalificeren.

Liquiditeit
De financieringsopzet is ruim ingestoken, waardoor de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) op het moment van financieren 1,3 (score Ruim voldoende) is. De vlottende activa bestaat grotendeels uit voorraden en liquide middelen. Per ultimo 2018 zal de current ratio zich volgens de prognose verbeteren naar 3,0 (score Excellent). Wij kwalificeren vooralsnog de liquiditeit als Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-41668 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
08-09-2017 om 12:21
investeerder-4239 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-09-2017 om 12:17
investeerder-34179 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-09-2017 om 12:15
investeerder-3544 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-09-2017 om 12:14
investeerder-31132 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-09-2017 om 12:13

Reacties

Investeerder – 40322
11-09-2017 9:55
Op basis van bovenstaande informatie heb ik nog een aantal vragen. Deze zijn:
– Wie verstrekt nu de achterstallige lening. Is dit nu van M. Gravensteijn of zijn beheer B.V.
– De Beef Steak Club wordt geïntegreerd met Door74. Hoe worden de zaken financieel gescheiden als bijv. de bar de scheiding is?
– Gaat de Beef Steak Club gebruik maken van de ruimte die nu nog door Door74 wordt gebruikt?
– Wanneer is de verwachting dat de herfinanciering met Heineken wordt geëffectueerd? Heeft een tweede pandrecht dan nog wel waarde?
– Er staat dat de eerste drie maanden van 2017 worden benut voor de verbouwing en opstart. We leven nu in september. Houdt dit in dat het project een vertraging heeft van 9 maanden en wat heeft dit voor gevolg voor de hierboven genoemde prognose.

Collin Crowdfund
11-09-2017 10:15
Beste investeerder hartelijk dank voor uw reactie,
Mede namens de ondernemer hierbij in volgorde de antwoorden op uw vragen;

-De achtergestelde lening wordt verstrekt door M. Gravensteijn Beheer B.V.
-De bedrijven worden niet geïntegreerd, in de beefsteakclub komt een concept zoals Door74, dus financieel er geen link met de bestaande door74
-Nee dit worden/blijven totaal losse bedrijven -Dat is nog onbekend maar naar verwachting binnen 6 maanden na opening van de zaak
-Indien de lening ter hoogte van € 170.000,- door M. Gravensteijn Beheer B.V. wordt geherfinancierd door Heineken, dan is het voorzichtigheidshalve het beste om aan het pandrecht (wat t.z.t. van 1e naar 2e pandrecht gaat) geen economische waarde toe te kennen in geval van default. Uiteraard is dit uiteindelijk afhankelijk van de waarde van de activa en de openstaande vordering van Heineken indien dit pandrecht uitgewonnen zou worden.
-Dit is een (type)foutje in de pitch. Dit moeten de laatste drie maanden van 2017 zijn. We hebben dit inmiddels gecorrigeerd, met dank voor uw oplettendheid.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 33773
23-10-2017 15:07
Goedemiddag, is er al een openingsdatum bekend? (op internet is daarover geen duidelijkheid…)

Collin Crowdfund
23-10-2017 15:21
Beste investeerder,
Ik heb de vraag voorgelegd aan de ondernemer en hij gaf het volgende antwoord:
“Wij zijn met de verbouwing begonnen en loodgieters en elektriciën zijn al een heel eind gevorderd. Keuken personeel is al gereed. Keuken wordt binnenkort geplaatst.
Verwachte opening is medio december 2017”.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer
Sergej Fokke

Martijn Gravesteijn

Crowdfund Coach


Marc Kogels