47097

Beheersmaatschappij Reijnen-Soentjens B.V.

€ 700.000  |  8,0% rente  |  40 maanden  Investeerders: 542
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

6 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-01-2024 in 2 dagen volgeschreven door 542 investeerders

Samenvatting

Huub en Connie hebben door vererving de aandelen van de BV waarin een pand is ondergebracht verkregen. Hun beider zaken zijn gevestigd in betreffende onroerend goed pand en ze wonen ook allebei in een bovenwoning van het pand. Met deze financiering kunnen ze de erfenis afwikkelen en hebben ze tijd om de toekomstige strategie voor het pand te bepalen. De LTV (Loan-To-Value) van de crowdfundlening is slechts 45%.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 700.000,-. De looptijd is 40 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Gemiddeld risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De Geldnemer is Beheersmaatschappij Reijnen-Soentjens B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 800.000,- verkregen op het onroerend goed aan de Godsweerdersingel 62 en 66a, 6041 GM Roermond, kadastraal bekend sectie B complexaanduiding 8279 appartementsrecht 1 t/m 6 te Roermond. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 1.555.000,- conform taxatie d.d. 12-7-2023.
 • De heer H.J.G. Reijnen en mevrouw C.F. Reijnen verstrekken een gezamenlijke borgstelling van € 300.000,-. Deze borgtocht is op dit moment moreel van aard op basis van de privévermogenssituatie;
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Godsweerdersingel 62 en 66a, 6041 GM Roermond, kadastraal bekend sectie B complexaanduiding 8279 appartementsrecht 1 t/m 6 te Roermond worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is het herfinancieren van de bestaande lening, het betalen van (erf)belasting en andere crediteuren. Tenslotte wordt er ook liquiditeit vrij gemaakt voor toekomstige rentebetalingen. 

Ondernemer

Huub en Connie zijn broer en zus en zijn via vererving aandeelhouder geworden van de BV. Hun ouders hebben jarenlang de pianozaak geëxploiteerd en zijn helaas kort na elkaar overleden.

Connie runt haar eigen kapsalon in één van de commerciële ruimtes van het onderpand. Daarnaast woont ze in één van de bovenwoningen

Huub runt de pianozaak. In het onderpand zijn de twee grote commerciële ruimte in gebruik als showroom en werkplaats. Hij heeft een grote voorraad duurdere en eenvoudigere modellen. Daarnaast renoveert hij veel piano’s en vleugels en stemt hij ze. Ook hij woont in 1 van de bovenwoningen.

Onderneming

De ondernemers (Huub en Connie) hebben de BV overgenomen middels de BOR-regeling. Dat betekent dat ze het (commerciële deel van het) pand de komende tijd nog niet geheel of gedeeltelijk mogen verkopen. Door het overlijden van de ouders en de afhandeling van de erfenis zijn er wel afrekeningen die moeten worden betaald. Met deze financiering kan dat allemaal worden afgewikkeld en hebben de ondernemers de tijd en de liquiditeit om te bepalen wat ze met het pand gaan doen. Er zijn een aantal opties: De verhuur optimaliseren, verkoop voorbereiden of eventueel herontwikkeling tot meer wooneenheden (wat in de straat vaker gebeurt) verder onderzoeken.

Onroerend goed
Het onroerend goed betreft een dubbel stadspand kadastraal gesplitst in 6 appartementsrechten omvattend 2 separate winkelunits, werkruimten, stalling, garage en 3 zelfstandige bovenwoningen. Het bouwjaar is 1951. De commerciële ruimtes hebben een oppervlakte van 677 m2, de woonruimten in totaal 510 m2.

De commerciële ruimtes zijn verhuurd aan de pianozaak en kapperszaak van de ondernemers zelf. Daarnaast zijn 2 van de 3 grote bovenwoningen ook verhuurd aan de ondernemers. 1 bovenwoning is extern verhuurd en één kleinere woonruimte staat leeg.

In de taxatie zijn de commerciële ruimtes en de verhuurde bovenwoningen in verhuurde staat gewaardeerd. De huurwaarde bedraagt € 70.720,-, de marktwaarde bedraagt € 890.000,-. De bovenwoningen waar de ondernemers in wonen zijn vrij van huur getaxeerd op een waarde van € 665.000,- conform een taxatie d.d.19-7-2023. De totale waarde bedraagt dus € 1.555.000,-.

De LTV (Loan To Value) is daarmee 45%.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossing Rabobank € 390.000,-
(Erf)belasting € 150.000,-
Crediteuren € 75.000,-
Kosten € 20.000,-
Liquide buffer € 65.000,-
Totale investering € 700.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 700.000,-

Leenbedrag: € 700.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 40 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag.

Overige financiers
Er zijn geen andere financieringen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Beheersmaatschappij Reijnen-Soentjens B.V. is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2021 en 2022 van Beheersmaatschappij Reijnen-Soentjens B.V. en de verwachte exploitatie voor 2023 en 2024. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2022 zijn er diverse incidentele baten en lasten als gevolg van het overlijden van vader geboekt. Hierdoor is er uiteindelijk een kleine winst na resultaat deelneming van € 15.000,- gerealiseerd. Indien we puur op basis van de exploitatie van het pand na herfinanciering kijken dan wordt de omzet € 68.000,- en is er een tekort in de exploitatie van € 11.000,- welke uit de gefinancierde extra liquiditeiten kan worden betaald. We kwalificeren de afloscapaciteit daardoor als Voldoende.

Solvabiliteit
Per ultimo 2022 is het zichtbare eigen vermogen op de balans € 85.000,- negatief. Het onroerend goed staat daarbij voor € 107.882,- op de balans. Indien we dit corrigeren met de getaxeerde waarde, van het onroerend goed, wordt de solvabiliteit na financiering 50% op een balanstotaal van € 2.150.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De Geldnemer is Beheersmaatschappij Reijnen-Soentjens B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 800.000,- verkregen op het onroerend goed aan de Godsweerdersingel 62 en 66a, 6041 GM Roermond, kadastraal bekend sectie B complexaanduiding 8279 appartementsrecht 1 t/m 6 te Roermond. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 1.555.000,- conform taxatie d.d. 12-7-2023.
 • De heer H.J.G. Reijnen en mevrouw C.F. Reijnen verstrekken een gezamenlijke borgstelling van € 300.000,-. Deze borgtocht is op dit moment moreel van aard op basis van de privévermogenssituatie;
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Godsweerdersingel 62 en 66a, 6041 GM Roermond, kadastraal bekend sectie B complexaanduiding 8279 appartementsrecht 1 t/m 6 te Roermond worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Zeer Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende 
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Zeer Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-419227 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
18-01-2024 om 11:18
investeerder-422301 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
18-01-2024 om 11:16
investeerder-190794 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-01-2024 om 11:10
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
18-01-2024 om 11:09
investeerder-68252 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
18-01-2024 om 11:07

Ondernemer

C.F. Reijnen en H.J.G. Reijnen

Crowdfund Coach


Marc Kogels