44982

Beheersmaatschappij Rijkenberg B.V.

€ 950.000  |  8,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 741
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 3-05-2023 in 2 uur volgeschreven door 741 investeerders

Samenvatting

De activiteiten van Beheersmaatschappij Rijkenberg B.V. bestaan uit de exploitatie van een Bed & Breakfast en een plezierjacht de Helena, waar mensen onder het genot van een hapje en een drankje kunnen genieten van een dag op het water.
Om de winstgevendheid van de groep verder te vergroten is een kleiner schip genaamd “Nadim” aangekocht. Het reeds gehuurde pand aan de Vlasmarkt 11 te Middelburg wordt aangekocht.
Het grotere schip de “Helena” staat nu te koop en met de verkoopopbrengst zal er tussentijds € 600.000,- worden afgelost op deze lening.

Financieringsbehoefte 
De totale investering bedraagt € 950.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 950.000,-. De looptijd is 24 maanden met een tussentijdse eenmalige aflossing van € 600.000,- na verkoop van het schip “Helena” en een slottermijn van € 350.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet score is Laag risico. De Collin Credit Score is Goed.

 • De geldnemers zijn Beheersmaatschappij Rijkenberg B.V., De Biecorff Exploitatie B.V. en Helena Exploitatie B.V.  
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 700.000,- op twee appartementen en twee studio’s aan de Vlasmarkt 11, 4331PC te Middelburg, kadastraal bekend als sectie L nummer 3653, te Middelburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 685.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum d.d. 18-05-2022.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het motorschip “Helena” verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het schip staat te koop voor € 2.400.000,- en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 575.000,- en een openstaande schuld van € 575.000,- bij een investeerder.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Beheersmaatschappij Rijkenberg B.V., De Biecorff Exploitatie B.V. en Helena Exploitatie B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De heer R.J.L. Rijkenberg geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de Langevieleweg 1, 4335GS te Middelburg, kadastraals bekend als sectie I nummer 2880, te Middelburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- en een openstaande schuld van € 440.000,- bij de Volksbank N.V. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 665.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum d.d. 17 maart 2023.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen echter zal hier niet meer dan € 250.000,- worden uitgewonnen.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Na verkoop van het schip “Helena” zal een eenmalige aflossing plaatsvinden van € 600.000,-, in afwijking van de Algemene Voorwaarden zullen de investeerders twee maanden vergoedingsrente ontvangen.

Leendoel

De lening is bedoeld voor de aankoop van het onroerend goed aan de Vlasmarkt 11 te Middelburg, investering in het schip de “Nadim” en werkkapitaal. Na verkoop van het reeds in bezit zijnde schip “Helena” vindt er een aflossing plaats van € 600.000,- waarmee de openstaande schuld, wordt verlaagd naar € 350.000,-.

Ondernemer

In het verleden was Ron Rijkenberg (56) meerderheidsaandeelhouder en medeoprichter van de A&B Groep. A&B Groep, opgericht in 1999 richtte zich op Telecom Expense Management. 
Na verkoop van zijn bedrijf aan het Amerikaanse Calero was Ron Rijkenberg nog een aantal jaren werkzaam als manager van de EMEA-activiteiten (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) van de groep.

Naast deze zakelijke activiteiten is hij nog zeven jaar voorzitter geweest van een tennisvereniging in Veere en hij zit momenteel in het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Middelburg.

Verder is hij voorzitter van de Stichting Vlasmarkt, waaruit deze stichting evenementen organiseert voor en samen met de ondernemers van de Vlasmarkt in Middelburg. Deze entiteit is het aanspreekpunt voor de Gemeente Middelburg, als het gaat om evenementen op de Vlasmarkt.

Onderneming

Historie
Beheersmaatschappij Rijkenberg B.V. heeft, na verkoop van haar zijn aandelenbelang in de A&B Groep in 2019, geïnvesteerd in onroerend goed. 

Na uitdiensttreding bij de nieuwe aandeelhouder van de A&B Groep heeft Ron geïnvesteerd in onroerend goed in Middelburg, Vlasmarkt 14. Dit monumentale pand, in de binnenstad van Middelburg, was deels verwaarloosd en is helemaal in goede staat teruggebracht. De begane grond is verbouwd tot bruine kroeg (Café de Croone) en de eerste en tweede verdieping, wat een woonhuis was, is verbouwd tot modern appartement voor de toeristische verhuur.

Direct na de verbouwing van het pand aan de Vlasmarkt 14, ontstond de mogelijkheid om het pand aan de Vlasmarkt 11 te huren. Dit monumentale pand, heeft Ron, in samenspraak met de eigenaar, verbouwd tot luxe B&B. Met twee B&B kamers en twee appartementen, exploiteert hij B&B de Biecorff
Dit pand wordt momenteel gehuurd door De Biecorff Exploitatie B.V. en wordt aangekocht door Beheersmaatschappij Rijkenberg B.V., die dit pand vervolgens verhuurt aan De Biecorff Exploitatie B.V.
De B&B bevindt zich middenin het centrum van Middelburg, wat erg aantrekkelijk is voor de vele toeristen die Middelburg rijk is.

Naast deze activiteiten heeft Ron bij Van de Hoven in Waspik, een luxe jacht laten bouwen, genaamd “Helena”. De jacht is 20,7 meter lang, 5,5 meter breed en bijna 8 meter hoog. Met deze jacht heeft hij het afgelopen jaar, direct nadat het nieuw opgeleverd werd, commerciële dagtochten georganiseerd vanuit Veere en omstreken. Dit was ondanks Covid redelijk succesvol. Na een vol seizoen gedraaid te hebben, kwam het idee dit concept neer te gaan zetten voor een veel breder publiek. Bij dit nieuwe concept hoort een ander schip. Dat schip, genaamd Nadim, heeft Ron aangeschaft en verbouwd voor dit nieuwe doel. De Helena ligt nu voor € 2,4 miljoen te koop in Elburg, bij een vooraanstaande yacht broker. 
De markt voor dergelijke schepen is goed. Door Corona zijn de wachttijden voor het laten bouwen van een dergelijke jacht, flink opgelopen. Dit schip is nagenoeg nieuw en redelijk qua prijsstelling in vergelijking met de aanschaf van een geheel nieuw schip. De verwachting is dan ook, dat dit schip in 2023 verkocht wordt.

Het nieuwe schip “Nadim” (De Borrelboot) ligt in Roompot Marina van Roompot Beach Resort aan de Oosterschelde. Een ideale uitvalbasis voor dagtochten. Met een half uur ben je door de sluizen van Neeltje Jans, zo op zee. De andere kant op is de Oosterschelde een mooi natuurgebied en uniek om een paar uur rond te varen.
De Borrelboot , een authentiek motorschip, wordt niet alleen ingezet voor de toeristen (Roompot), maar ook voor groepen vrienden, familie aangelegenheden, verjaardagen of bedrijfsuitjes. Een bourgondisch dagje op het water.

Marktinformatie
Het beleid van de gemeente Middelburg, als het gaat om toerisme gaat, veranderen. De gemeente heeft een stop gezet op nieuwe Airbnb en B&B overnachtingsgelegenheden. Er komen alleen nog 4 en 5 sterren hotels bij. Dit betekent dat de vraag naar overnachtingen, voor bestaande locaties alleen maar toe gaat nemen. Dit in combinatie met de groei van het toerisme, betekent een groeiende vraag, bij een gelijkblijvend aanbod.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand Vlasmarkt 11 Middelburg incl. k.k.  € 850.000,-
Investeringen schip Nadim € 50.000,-
Werkkapitaal € 50.000,-
Lening Collin Crowdfund € 950.000,- 

Leenbedrag: € 950.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 24 maanden, aflossingsvrij met een eenmalige aflossing van € 600.000,- en een slottermijn van € 350.000,-

Overige financiers:
Beheersmaatschappij Rijkenberg Beheer B.V. heeft nog een hypothecaire lening van € 283.500,- bij SolidBriq en een hypothecaire lening van € 575.000,- bij een investeerder. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Beheersmaatschappij Rijkenberg Beheer B.V. is Minimaal risico. De kwalificatie voor De Biercorff Exploitatie B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Helena Exploitatie B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de interne geconsolideerde jaarcijfers tot en met september 2022 en prognosecijfers over 2023. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit
In het boekjaar 2022 (gedeeltelijk Coronajaar) bedroeg de omzet van Beheersmaatschappij Rijkenberg Beheer B.V. tot en met september 2022 € 141.000,- en was er een netto cashflowtekort € 45.000,- wat is opgevangen vanuit de aanwezige liquiditeit. Voor het boekjaar 2023 prognosticeert de accountant op basis van de verwachte bezettingsgraad van de B&B en het schip een omzet van € 343.000,-. Het netto cashflowoverschot zal na investering en financiering, volgens prognose, uitkomen op € 47.250,-. Na verkoop van het schip Helena zullen de rentelasten met ca. € 80.000,- op jaarbasis afnemen waardoor het netto cashflowoverzicht aanmerkelijk zal toenemen. De afloscapaciteit kwalificeren wij, op basis van de prognoses, als Voldoende.

Solvabiliteit
Per ultimo september 2022 bedroeg de solvabiliteit van Beheersmaatschappij Rijkenberg Beheer B.V. ruim 84% bij een balanstotaal van € 2.984.000,-. Na investeringen en financiering zal na realisatie van de prognose 2023 zal de solvabiliteit uitkomen op ruim 56% bij een balanstotaal van € 4.476.000,-. De solvabiliteit kwalificeren wij als Zeer Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Beheersmaatschappij Rijkenberg B.V., De Biecorff Exploitatie B.V. en Helena Exploitatie B.V.  
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 700.000,- op twee appartementen en twee studio’s aan de Vlasmarkt 11, 4331PC te Middelburg, kadastraal bekend als sectie L nummer 3653, te Middelburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 685.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum d.d. 18-05-2022.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het motorschip “Helena” verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het schip staat te koop voor € 2.400.000,- en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 575.000,- en een openstaande schuld van € 575.000,- bij een investeerder.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Beheersmaatschappij Rijkenberg B.V., De Biecorff Exploitatie B.V. en Helena Exploitatie B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De heer R.J.L. Rijkenberg geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de Langevieleweg 1, 4335GS te Middelburg, kadastraals bekend als sectie I nummer 2880, te Middelburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- en een openstaande schuld van € 440.000,- bij de Volksbank N.V. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 665.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum d.d. 17 maart 2023.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen echter zal hier niet meer dan € 250.000,- worden uitgewonnen.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Na verkoop van het schip “Helena” zal een eenmalige aflossing plaatsvinden van € 600.000,-, in afwijking van de Algemene Voorwaarden zullen de investeerders twee maanden vergoedingsrente ontvangen.

Door zowel de hypothecaire inschrijvingen, de persoonlijke borgstelling als de verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Zeer Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110275 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-05-2023 om 12:18
investeerder-266101 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-05-2023 om 12:16
investeerder-356813 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-05-2023 om 12:16
investeerder-378403 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-05-2023 om 12:15
investeerder-42473 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
03-05-2023 om 12:14

Ondernemer

Ron Rijkenberg

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas