33516

Bekkers Totaal

€ 60.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 126
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-01-2020 in 1 uur volgeschreven door 126 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Bekkers Totaal
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 16-06-2016
Website N.v.t.

Leendoel

Op dit moment verricht de heer Bekkers met zijn onderneming Bekkers Totaal werkzaamheden voor Jovo’s sportcafe te Best. Waar de ondernemer zich richt op het organiseren van feesten en partijen krijgt hij nu de kans om het sportcafe over te nemen. Hier heeft de ondernemer een financiering voor nodig. Er wordt een lineaire lening van € 60.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname Joco’s Sportcafe € 80.000
Totaal € 80.000
Eigen inbreng € 20.000
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn de heer R.J.W. Bekkers handelend onder de naam Bekkers Totaal en zijn echtgenoot A.H.R. Bekkers-Legius die elders in loondienst werkzaam is. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Bekkers Totaal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het woonhuis aan de Gerrit van der Veenstraat 9 te Best verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 252.000,- en openstaande schuld van € 252.000,- . Op basis van een recent taxatierapport heeft het woonhuis een marktwaarde van € 280.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Bekkers Totaal is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Bekkers Totaal en de geconsolideerde prognosecijfers. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Bij de balansoverzichten zijn de cijfers te zien van de eerste drie kwartalen van 2019. De winst & verliesrekening over 2019 zijn op basis van de eerste drie kwartalen. De prognosecijfers 2020 zijn geconsolideerd.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019 

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 1.000 € 1.000
Vlottende activa €3.000 €1.000
Overige vlottende activa € 14.000 € 17.000
Totaal € 18.000 € 19.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 17.000 € 19.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 1.000 € –
Totaal € 18.000 € 19.000

Winst- en verliesrekening 2018, 2019 en P2020

  2018 2019 P2020
Omzet € 28.000 € 40.000 € 142.000
Brutowinst € 25.000 € 37.000 € 106.000
Kosten € – € 3.000 € 52.000
Resultaat € 25.000 € 34.000 € 54.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-90761 heeft € 200 geïnvesteerd.
13-01-2020 om 10:45
investeerder-7911 heeft € 200 geïnvesteerd.
13-01-2020 om 10:44
investeerder-96904 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-01-2020 om 10:42
investeerder-26462 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-01-2020 om 10:42
investeerder-67147 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-01-2020 om 10:41

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders