Consultancy.nl 30-08-2016

Belgische crowdfundingmarkt in de lift maar inhaalslag is nodig

Niet alleen in Nederland heeft Crowdfunding de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Ook in België wint de financieringsvorm aan populariteit. In de eerste helft van dit jaar is bij onze zuiderburen voor €13,3 miljoen gecrowdfund door 567 ondernemingen en projecten. België heeft ten opzichte van haar buurlanden, waaronder Nederland, wel een flinke inhaalslag te maken.

Crowdfunding in België zit in de lift. Dat concludeert Douw&Koren, een crowdfunding consultancybureau uit Amsterdam, dat de ontwikkelingen op de (nationale en internationale) markt op de voet volgt en recentelijk de Belgische branche onder de loep heeft genomen. Volgens de onderzoekers zien ondernemers en initiatiefnemers in België hoeveel positieve impact het voeren van een crowdfunding campagne kan hebben. “Het levert hen niet alleen financiering op, maar ook een crowd die zich betrokken inzet voor het verder brengen van je plan”, stellen ze. Hun succesvolle crowdfunding campagnes inspireren vervolgens ook weer anderen om te crowdfunden en maken de financieringsvorm bekender, ook voor investeerders. “Tel de impact van al die campagnes bij elkaar op en zie hoe crowdfunding in België niet alleen voorziet in financiering, maar ook groepen mensen weet te verenigen om samen dromen te realiseren”, zegt Simon Douw, medeoprichter van Douw&Koren.

Uit de onderzoeksbevindingen blijkt dat banken in België crowdfunding meer en meer omarmen als aanvullende vorm van financieren en zo de markt mede helpen opbouwen. Ook is volgens de onderzoekers een professionaliseringsslag onder crowdfunding platforms zichtbaar en de komst van internationale crowdfunding campagnes naar België, wat zal leiden tot nadere consolidatie van de markt. Allemaal ontwikkelingen die bijdragen aan de groei van crowdfunding in België, die in de eerste helft van 2016 €13,3 miljoen aan crowdfunding uit projecten en ondernemingen opleverde. Daarmee is het opgehaalde bedrag in de eerste helft van 2016 reeds hoger dan in het gehele jaar ervoor. In 2015 lag het totale bedrag op €10 miljoen.

Ondanks de flinke groei, heeft België, een land dat ongeveer anderhalf keer zo klein is als Nederland, nog een enorme inhaalslag te maken heeft ten opzichte van haar buurlanden. In Nederland bijvoorbeeld verdubbelde de crowdfunding markt de afgelopen jaren drie keer op rij, in 2013, 2014 en 2015, naar respectievelijk €32 miljoen, €63 miljoen en €128 miljoen. In de eerste helft van dit jaar werd €86 miljoen opgehaald – de groei lijkt wat af te zwakken.

Hoewel crowdfunding in België flinke stappen lijkt te maken, mag niet zomaar worden aangenomen dat crowdfunding in België automatisch zal doorgroeien, stellen de onderzoekers. Ze geven aan: “Ten eerste is het zaak dat meer volwassen ondernemingen hun weg naar crowdfunding weten te vinden. In omringende landen zien we: crowdfunden door volwassen ondernemingen helpt om de markt verder te professionaliseren, vergroot de schaal van campagnes en stimuleert ook anderen om crowdfunding te benutten. Ten tweede is het zaak om binnen regelgeving voldoende ruimte te maken voor de verdere groei van crowdfunding.”

Zo kan de regel dat men per persoon per project slechts €1.000 via crowdfunding mag investeren zonder dat er sprake is van een prospectus, een sterke rem op de verdere groei vormen, leggen de onderzoekers uit. “Regels van die orde zijn er in buurlanden niet en maken dat men daar grotere bedragen investeert. Maar met meer ruimte maken komt ook een grotere verantwoordelijkheid voor de markt”, benadrukken ze.

Douw vult aan: “Zo is het goed te zien dat crowdfunding platforms steeds meer aandacht besteden aan voorlichting over risico’s. Zij kunnen transparantie verder bevorderen door ook open te rapporteren over terugbetalingen en defaults op hun platform.” Tot slot kan stimulering van overheidswege helpen om crowdfunding verder op weg te helpen, adviseren de onderzoekers: “Het is nog wachten tot de fiscale stimulans die is aangekondigd ook in de praktijk haar beslag krijgt.”